Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedeline dair usul ve esaslar Resmi Gazete’de

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 05, 2023 Yorum Yok

Enerji Piyasası Düzenleme Şurası’nın (EPDK) doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedellerine dair belirlediği yöntem ve asıllar Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK’nın “Doğal Gaz Tüketimine Ait Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına” ait belirlediği yordam ve asıllar Resmi Gazete’de yayımlandı. EPDK Lideri Mustafa Yılmaz hususa ait İzah yaptı. Düzenlemenin detaylarına, yöntem ve temellere dair bilgi veren Yılmaz, “Türkiye güç kesiminin tarihi günler yaşadığını belirterek, “Hep Bir arada bir duşun gerçekleşmesine Şahit oluyoruz. Fakat yolun daha Fazla başındayız. Yerli doğal gaz yalnızca tüketicilerimizin yüzünü güldürmekle kalmayacak. Türkiye’nin güçte bir ticaret merkezi, global bir güç devi olmasının da önünü açacak” dedi.

24 Nisan-31 Mayıs tarihleri ortasında geçerli olacak bedelsiz doğal gaz faturası uygulaması ve ardından 1 Mayıs 2024’e kadar uygulanacak indirim ile ilgili tüketicilerin müsterih olması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, uygulamaya ait adap ve temelleri belirlerken bütün aboneler için gereken detayları titizlikle ele aldıklarını vurguladı.

“40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak”

19,7 milyon doğal gaz abonesini olduğunu belirten Yılmaz, Merkezi sisteme bağlı konut sayısı 2,8 milyon. Yaklaşık 320 bin de ön ödemeli abonemiz var. Metot ve asılları belirlerken ince eleyip sık dokuduk. Hiçbir abonenin hakkının zayi olmaması için Gerekli Tüm ayrıntıları kapsayan bir düzenleme yaptık. Dağıtım şirketleri de Gerekli hassasiyeti ve itinası göstererek vatandaşlarımıza hizmet verecek. Elbette biz de süreci yakından takip edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri ile sağlanan bedelsiz kullanım ve ardından uygulanacak indirimle Bir arada yaklaşık 40 milyar TL vatandaşlarımızın cebinde kalacak. Milletimize iyi olsun” açıklamasını yaptı.

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 4 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan birinci fatura tahakkuklarında sistem kullanım bedelleri ve buna ait vergilerin tamamının Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacağını aktaran Yılmaz “Hesaplanan tüketim bedeli üzerinden yüzde Çehre oranında indirim yapılarak Yekün ödenecek fiyat fatura üzerinde 0 (sıfır) Türk Lirası olarak gösterilecek. 24/04/2024 tarihinden sonra yanlışlı olarak tahakkuk ettirilen faturalar iptal edilecek ve varsa fazladan Tahsil edilen fiyatlar aboneye iade edilecek. Şirketler faturanın iptalinden itibaren en geç 3 Amel günü içerisinde aboneye nakden iade etmekle yükümlü olacak. İade yükümlülüğü, mekanik sayaç kullanan aboneler için birinci faturada mahsuplaşma, ön ödemeli sayaç kullanan aboneler için ise hesaba kredi yükleme suretiyle sağlanabilecek. 6/2/2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatı ertelenen konut, ibadethane ve cemevi abonelerine tahakkuk ettirilecek birinci faturalarındaki tüketimlerinin otuz günlük kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanacak” dedi.

Yılmaz’ın açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk ettirilecek birinci bedelsiz faturayı müteakip 1/5/2024 tarihine kadarki tüketim faturalarında, tüketimin 25 m3’e kadar olan kısmı için indirim meblağı hesaplanacak ve hesaplanan indirim meblağı Yekün fatura meblağından düşülecek. Yapılacak hesaplamalarda; doğal gaz tüketiminden indirilecek 25 m’e kadar olan kısım “her bir sayaç temel alınarak” belirlenecek. Faturalandırma periyodu içerisinde sayaçtan ölçülen tüketimin 25 m’e ulaşmaması halinde 25 m’ten Noksan kalan ölçü sonraki devirlerde indirime mevzu edilmeyecek.

Faturalandırma devrinin rastgele bir nedenle altmış günü aşması durumunda, evvelki faturanın bildirilmesinden itibaren geçen her bir ay için doğal gaz tüketiminin en Çok 25 m’e kadar olan kısmı tüketim ölçüsünden indirilecek.

Merkezi sistem tüketicilerine uygulanacak tüketim indirim ölçüsü, merkezi sisteme bağlı Yekün konut, ibadethane ve cemevi Yekün sayısından ferdi aboneliği bulunan daire sayısı düşülerek bulunan sayının 25 m3 ile çarpılmasıyla hesaplanacak. Bu tüketime tekabül eden sistem kullanım bedelleri ile öteki meblağlar merkezi ısıtma sistemi müşterisine tahakkuk ettirilecek faturada indirime bahis edilecek. Merkezi sistem binalardaki ferdî aboneler kendi abonelikleri üzerinden indirim uygulamasından yararlanacak. (Örneğin 40 dairelik bir merkezi sistem binada 20 adet ferdî abonelik ‘mutfak yahut şofben’ için varsa bu abonelerin direkt kendi faturalarında indirim uygulanacak, geriye kalan kişisel aboneliği olmayan 20 daire için ise merkezi sistem aboneliği üzerinden en Çok 20×25 m3 olarak hesaplanacak halde indirim uygulanacak.)

Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan 2023 tarihinden sonraki birinci okunması sırasında endeks bedeli üzerinden hesaplanan tüketim ölçüsü abonenin hesabına “alacak” olarak yansıtılacak ve abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek.

Ön ödemeli sayaç kullanan merkezi ısıtma sistemi müşterilerine alacak olarak yansıtılan ölçü yahut meblağın tümü tüketici tarafından yapılacak birinci doğal gaz kredisi alım sürecinde, dağıtım şirketi tarafından bedelsiz kredi olarak yüklenecek.

Dağıtım şirketleri en geç 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, bu Tarz ve Asıllar kapsamındaki abonelerinden mekanik sayaç kullananlar için en az bir kez fatura düzenlemekle ve ön ödemeli sayaç kullananlar için en az bir kere okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak. Dağıtım şirketleri 1/5/2024 tarihine kadar, ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarını ayda en az bir sefer okumakla ve okuma bildirimi bırakmakla yükümlü olacak”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir