5510 sonrası ilk defa memur olanlara ‘HİTAP’ sanal intibakı zorunlu mu?

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 05, 2023 Yorum Yok

5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu halk Kuruluş ve kuruluşları açısından 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Burada bahse mevzu aybaşından, 15.10.2008 tarihi kastedilmektedir.

15.10.2008 ve bu tarihten sonra birinci sefer devlet memuru olanlar/memuriyet ile ilişkilendirilenler hakkında (yeni memur olarak adlandırabiliriz) 5510 sayılı kanun kararları, bu tarihten Evvel memur olanlar için (eski memur olarak adlandırabiliriz) (mülga) ise hem 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve hem de 5510 sayılı kanun kararları uygulanmaya başlanmıştır.

İlk sefer 5510 sayılı kanun sonrası memuriyetle ilişkilendirilenlerin 2008 yılı Ekim ayı başından Evvel memurluk hizmeti bulunmayacağı için büsbütün 5510 sayılı Kanuna tabi tutulacak ve 2008 öncesi varsa SSK/BAĞ-KUR/ÖZEL EMEKLİ BANKA SANDIKLARI hizmetleri nedeniyle 5434 sayılı Kanunun ek 18’inci hususu yeni devlet memurlarına uygulanamayacağından bu hizmetlerin emeklilik keseneğine temel alınması da Muhtemel olmayacaktır.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra birinci kere devlet memuru olanlar için emeklilik keseneği sistemi değil motamot hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılar (4a-SSK) üzere prime temel kar sistemi getirilmiştir.

Yeni devlet memurlarına emekliliklerinde 5434 sayılı Kanunun ek 82’nci unsuru çerçevesinde ödenecek olan emekli ikramiyesi fiyatının bilinebilmesi için, emekli keseneğine temel aylık derece ve kademesi ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin bilinmesi ve bu formda SANAL BİR İNTİBAK sürecinin yapılması mecburilik olarak görülmektedir. Bu çerçevede SGK, 4/c kapsamındaki sigortalıların/yeni memurların bilgi girişleri için hazırlanan alanlara emeklilik keseneğine temel aylıklara ait kısım eklemiş ve Mecbur Meydan olarak tanımlamıştır.

Sonuç olarak, 2008 sonrası birinci kere memur olanların emeklilik süreçlerinin gecikme olmaksızın en kısa müddette yapılmasını temin etmek ve emekli ikramiyesinin hesaplanarak ödenmesini sağlamak üzere halk Kurum ve kuruluşlarının HİTAP üzerinden SANAL İNTİBAK yapmaları zaruridir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir