Yıpranma payı ikramiye ödemesi için 3600 gün dikkate alınmaz mı?

Haberler May 14, 2023 Yorum Yok

Soru: Merhaba, 1996 ve 2005 yılları ortasında polis memuru olarak misyon yaptım bu müddetle ilgili 8 Yıl 5 ay fiili hizmet 2 Yıl 1 ay Çok hizmet müddeti olarak yani yıpranma hissesi olarak Yekün 10 Yıl 6 aylık primim var 31 Mart prestijiyle Özel bir bankadan SGK’lı olarak emekli oldum emekli ikramiyesini talep ettiğimde 3.600 günden daha az priminiz Mevcut denilerek ret yanıtı geldi benim sorum emekli ikramiyesi için prim gün sayısı hesaplanırken 2 yıllık Çok hizmet müddetim neden dikkate alınmıyor bu uygulama hakikat mudur bu mağduriyetimle ilgili dava açma hakkım Mevcut mıdır teşekkür ederim yeterli çalışmalar dilerim

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurlardan emekli olunma esnasında, memurluk hizmet müddetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde aranılan kurallar değiştirilmiştir. Bu değiştirilme süreci 6270 sayılı Kanunla 5434 sayılı Unsur 89 kararıyla yapılmıştır.
Mevzuyu kısaca özetlemek gerekirse;

1- bütün çalışma mühletleri memurluk hizmeti olanlar açısından emeklilikleri yahut vazifeden ayrılma kuralları açısından rastgele bir ön Kaide aranmamakta, memur ister misyonundan atılsın, ister istifa etsin ayrım etmeksizin emekli aylığı bağlanmasında bütün hizmetleri memurluk olduğu için memurluk hizmet toplamının her yılına emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.

2- LAKİN, emekli aylığı bağlanmasında memurluk hizmeti dışında Amele yahut esnaflık müddetlerine ilişkin çalışmaları Mevcut ise 1 inci unsurda açıkladığımız durumun dışına çıkılmakta ve kimi kaideler aranmaktadır. Bu kaidelere da 1475 sayılı kanun Unsur 14 kararına bakılmaktadır. Yani, kıdem tazminatı ödenmesi kaideleri kıyas alınmaktadır.
1475 sayılı kanun Husus 14 kararı kuralları ortasında, kıdem tazminatı ödenmesini sağlayacak durumlardan birisi; 8 EYLÜL 1999 tarihi öncesi SGK primleri ödenmiş biçimde çalışmaya başlamış olanlardan, bu tarihten sonra vazifelerinden istifa etmek suretiyle ayrılmaları halinde ayrılma tarihinde 15 yıllık sigortalılık mühletini doldurmuş olmaları ve bu müddet içerisinde de 3600 gün SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması kaidesi bulunmaktadır.

2008 yılı Ekim ayından Evvel çalışmaya başlayan, çalışmaları hala devam eden memurlara 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Husus 32 ile 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu Unsur 40 kararlarında belirlenen kurallara nazaran fiilen çalışılan hizmet müddetlerine ek olarak verilen hizmet müddetleri olmaktadır.
5434 sayılı kanun Husus 32 kararında fiili hizmet mühleti artırımlarına ait günlerin memurların hizmetlerine ekleneceği, Husus 33 kararında de fiili hizmet süresi artırımlarının emeklilik süreçlerinde fiili hizmet üzere süreç göreceği Aleni olarak belirtilmiştir.

Dolayısıyla, fiili hizmet müddeti artırımı olağan çalışılmış olan fiili hizmet üzere değerlendirilmekte bu müddet de temel alınarak fiilen çalışılan müddetlerin toplamı üzerinden emekli aylığı hesaplanmakta ve Yekün hizmete iç olan bu mühletlere de emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Yalnızca, bu müddetler memurların intibak süreçlerinde kullanılmamaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında mevzuyu ve sizin durumunuzu değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

İşçi ve memurluk hizmetleri üzerinden emekli aylığı bağlanacak olanlarda aranacak kriter 1475 sayılı İş Kanunu Unsur 14 kararı olmaktadır.

Bu unsur kararında, 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra istifa edenlerde aranacak Kaide 15 yıllık sigortalılık mühleti ve bu müddet içinde 3600 gün SGK na tam prim ödenmiş hizmetin olması kaidesidir.

Sizin durumunuzdaki sıkıntıdan anladığımız 1475 sayılı İş Kanunu Husus 14 kapsamındaki 3600 gün tam prim ödenmiş hizmete memurluk hizmetinden kazandığınız fiili hizmet müddeti artırımının iç edilip edilmeyeceği mevzusudur.

Yukarıda belirttiğimiz 5434 sayılı kanun Unsur 32 ve 33 kararlarında fiili hizmet müddeti artırımının da fiili hizmet üzere süreç göreceği belirtilmiş, lakin 1475 sayılı kanun Husus 14 kararında de münasebetiyle 506 sayılı Kanuna atıf yapıldığında fiili olarak SGK primlerinden bahsedilmekte olduğundan, 3600 gün hesabına bunun da iç edilmemesi istikametinde süreçlerin yapılabileceğini değerlendirmekle birlikte, bu hususun yoruma Aleni bir bahis olduğunu, münasebetiyle da 3600 gün hesabında da sayılması gerektiğini de kıymetlendirebiliriz.

Ayrıca, memurların hak etmiş oldukları fiili hizmet mühleti artırımına ilişkin mühletler 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanuna nazaran yapılan hizmet bütünleşmesi süreçlerinde de dikkate alınan bir mühlet olmaktadır.

ANCAK, sizin durumunuzdan gözden kaçırılmaması gereken bir durumda memurluktan istifa edip ayrıldığınızda 15 yıllık sigortalılık müddetinin olup olmadığı bahsidir. Durumunuzdan anladığımız yaptığımız değerlendirmeler kapsamında 3600 gün tamamlanmış olsa da bu sefer 15 yıllık sigortalılık müddetiniz yokken istifa etmiş olduğunuzu anladığımızdan bu durumda da kuralları yerine getiremeyeceğinizi görmekteyiz.

Değerlendirmemiz bu biçimdedir. Lakin SGK uygulamaları fiili hizmet müddeti artırımının 3600 gün hesabına iç edilmemesi istikametinde ise, yazılı olarak Müracaat edip yalnızca 3600 ü tamamlama konusunda üstte belirttiğimiz münasebetler doğrultusunda dava açmanızda Muhtemel olabilir.

Yine de dava ile kazanmış olsanız da bu defa sigortalılık mühleti yani 15 yıllık sigortalılık müddetiniz yokken, yani 1996-2005 ortası 9 yıla yakın bir sigortalılık müddetiniz olduğundan bu bakımdan da ikramiye alamayacağınızı değerlendirmekteyiz. SGK tarafından gönderildiğini belirttiğiniz ret yazısında da muhtemelen bu kuralın da belirtilmiş olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir