Yargıtay’dan emsal ‘fazla mesai’ kararı

Haberler May 08, 2023 Yorum Yok

Milyonlarca Özel dal çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7,5 saati aşan çalışmaların haftalık Çok çalışma mühleti (45 saat) doldurulmasa dahi Çok çalışma kararlarına tabi olduğuna hükmetti.

İşten çıkarılan personeller Çalışma Bölge Müdürlüğü’nün kapısını çaldı. Çalışma müfettişleri, Amel yerindeki Çok mesai uygulamasına yönelik rapor hazırladı. Raporda günlük 11 saati aşan çalışmaların Çok mesaiye iç edilmesi gerektiği vurgulandı. Şirket avukatları, raporun iptali talebiyle mahkemeye başvurdu. Davacı şirket avukatı; 6 haftalık çalışma mühleti 259 saat çıkmasına Karşın Çok çalışma fiyatı tahakkuk ettirilmediği tespitinin yanlış olduğunu öne sürdü. Santral kısmı emekçilerinin 12,5 saat çalıştırıldığı tespitinin kusurlu olduğunu, 2 saat Aralık dinlenmesi yanında 1,5 saat Yemek molası ve yarım saat 2 molanın dikkate alınmadığını argüman etti. Müfettişler tarafından düzenlenen teftiş raporunun iptaline karar verilmesini talep etti. Davalı Kuruluş avukatları ise raporların karşıt lakin muadil yazılı evrak ile ispatlanabileceğinden teftiş raporunun iptalinin Muhtemel olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme raporun iptaline hükmetti. Karar Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. BAM, itirazların reddine hükmetti. Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Emsal kararla birlikte, günlük 11 saati aşan çalışmada bulunan her personel, haftalık saati aşmasa dahi Çok mesai fiyatı alabilecek. Kararda; 4857 sayılı Kanun’un 41’inci unsuruna nazaran haftalık 45 saati aşan çalışmalar Çok çalışma sayıldığı hatırlatıldı. Yönetmeliğe nazaran, 4857 sayılı Kanun’un 68’inci hususu uyarınca verilen Aralık dinlenmeleri, çalışma müddetinden sayılmayacağı vurgulandı. Kararda şu sözlere yer verildi:

“Ara dinlenmeleri; iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, 24 saat içinde kesintisiz 12 saat dinlenme mühleti dikkate alınarak düzenlenir. Bu düzenlemenin çalışma müddeti istikametinden kıymeti, hususta çalışanın bir günde kesintisiz 12 saat dinlenme müddeti olduğundan Laf edilmesidir. Günlük çalışma müddetinin 11 saati aşamayacağı öngörülmüştür. Günlük 11 saati aşan çalışma yapılması halinde, uygulanacak yaptırımın ne olduğu da Tekrar yönetmelikte düzenlenmiş olup bu halde 4857 sayılı Kanun’un 41, 42 ve 43’üncü hususları uygulanacaktır. Bu açıklamalara nazaran, günlük çalışma mühletine ait yasal düzenlemelerin emredici nitelikte olduğu kabul edilmelidir. Emekçinin haftalık çalışma müddeti 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşması halinde, bu çalışmalar için Çok çalışma fiyatı ödenmesi gerekir. Müşahhas olayda iptali istenilen Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı’nın teftiş raporunda hastanede çalışan emekçilerin Çok çalışmaları belirlenirken, çalışanların 01 Ocak 2015-01 Ekim 2016 tarihleri ortası periyottaki çalışma mühletleri dikkate alınmıştır. Karara temel alınan eksper raporunda, vardiyalı çalışan çalışanların ve santral vazifelisi çalışanların, çalışma saatlerine nazaran gece ya da gündüz çalışmaları farkı yapılmaksızın ve 4857 sayılı Kanun’un 69’uncu hususundaki değişikliğin yürürlüğe girdiği 04 Nisan 2015 tarihi dikkate alınmaksızın hesaplama yapıldığı anlaşılmıştır. Teftiş raporunda Çok çalışması tespit edilen personellerin, evraktaki puantaj kayıtları ve kontrol sırasında dinlenen personellerin beyanları dikkate alınarak çalışma saatleri belirlenmeli ve gece çalışması gündüz çalışması farkı yapılarak 04 Nisan 2015 tarihinden Evvel bu çalışanların haftalık Çok çalışma mühleti 45 saati aşmasa dahi günlük 7,5 saati aşan gece çalışmalarının bulunup bulunmadığı araştırılmalıydı. Bu tarihten sonra ise haftalık Çok çalışma mühleti 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşacak halde çalışıp çalışmadıkları tespit edilmeli ve sonucuna nazaran karar verilmelidir. Noksan incelemeyle karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir