Türkiye’de 5-14 yaş aralığındaki okullaşma oranı yüzde 99’a ulaştı

Haberler May 10, 2023 Yorum Yok

– Türkiye’nin nihayet 20 yılda eğitim ıslahatlarının kalite ve erişilebilirlik istikametinden kapsamlı halde değerlendirildiği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) raporuna nazaran, Türkiye’de 5-14 ıslak aralığındaki okullaşma oranları, OECD ortalamalarının üzerine çıktı.

Türkiye’nin eğitim sisteminde 20 yılda attığı adımlar, OECD tarafından kapsamlı bir raporla değerlendirildi.

“Taking Stock of Education Reforms for Access and Quality in Türkiye” başlığıyla yayımlanan rapor, OECD’nin https://www.oecd-ilibrary.org/education/taking-stock-of-education-reforms-for-access-and-quality-in-turkiye_5ea7657e-en adresinde yayımlandı.

Rapordaki değerlendirmeler, “eğitime katılım”, “eğitimde fırsat eşitliği”, “eğitim sisteminin niteliği ve performansı” başlıklarında toplandı.

Türkiye’nin incelenen bütün alanlarda Kıymetli muvaffakiyet gösterdiği ve performansını Aka ölçüde artırdığına dikkat çekilen raporun nihayet kısmında güzelleştirmenin sürdürülmesi için tekliflere yer verildi.

– Eğitime iştirakte Kıymetli artış

Raporun, Türkiye’de farklı ıslak seviyelerinde eğitime iştirak oranlarının vakitle değişiminin incelendiği birinci kısmına nazaran Türkiye, 5-14 ıslak aralığındaki yüzde 99’luk okullaşma oranıyla, yaklaşık yüzde 98 olan OECD ortalamalarının üzerinde seyretti, Türkiye’de 3-4 ıslak aralığındaki okullaşma oranları ise OECD ortalamasının altında kaldı.

Raporda, 2014’ten itibaren Türkiye’de 3-5 ıslak aralığındaki çocukların okullaşma oranlarındaki artışa vurgu yapıldı. Bu oranların artırılması için ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2022’de başlatılan Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği kapsamında oluşturulan 6 bin yeni anaokulu kapasitesinin katkısına dikkat çekildi.

Türkiye’nin nihayet 10 yılda 25-34 ıslak aralığındaki yetişkinlerin eğitime iştirakini en Çok artıran ülke olduğuna yer verilen raporda, bu artış Türkiye’de ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde eğitime iştirakin artmasının sonuçları olarak değerlendirildi.

– Global krizlere karşı yüksek direnç

Raporda, Türkiye’de eğitime iştirakin 2008’deki global ekonomik krize Karşın 15-29 ıslak aralığında OECD ortalamasından daha Çok arttığı, Kovid-19 salgınından sonraysa salgın öncesi periyoda süratle dönüldüğü kaydedildi.

OECD’nin ortalama genç istihdam oranlarının 2008 krizi sonrası düşerken, Türkiye’deki oranın 2010’da tekrar yükselişe geçtiği, Kovid-19 devrinde de Türkiye’de görülen genç istihdamındaki düşüşün OECD ortalamasından daha az olduğu vurgulandı.

Raporda Türkiye’nin global kriz devirlerinde eğitime iştirak ve istihdam oranlarını korumak için Değerli bir irade gösterdiği Anlatım edildi.

– Eğitime iştirak ve muvaffakiyet için sağlanan destekler

Türkiye’nin eğitime iştiraki ve öğrencilerin muvaffakiyetini artırmak için attığı adımlara da raporda yer verildi.

Erken Çocukluk Eğitimi Seferberliği, Mesleksel Eğitimde 1000 Okul Projesi, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve İlkokullarda Düzgünleştirme Programı (İYEP) çalışmalarıyla, öğrencilere sağlanan finansal dayanakları içeren Kaideli Eğitim Yardımı (ŞEY) ve dezavantajlı öğrencilerin erken çocukluk eğitimine iştirakini desteklemek için 2022’de başlatılan ekonomik dayanak programının katkıları raporda sıralandı.

– Öğretmenlerin mesleksel gelişiminin desteklenmesi

Raporda öğrencilerin gelişimi için Muallim niteliğinin ehemmiyetine dikkat çekilerek MEB’in tekrar düzenlediği hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve Öğretmenlik Uğraş Kanunu’na değinildi. Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nun öğretmenlik mesleğini bir meslek yolu haline getirdiği ve özlük haklarında Kıymetli iyileştirmeler yaptığı vurgulandı.

Bu iki Değerli adımın da katkısıyla Muallim başına ortalama eğitim saatinin kısa müddette 39 saatten 250,1 saate çıktığı, mesleksel gelişim faaliyetlerine katılan Muallim oranlarının Aka ölçüde arttığı Anlatım edildi.

Raporda, nicelikteki artışın, nitelikteki yansımasının da izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

– Mesleksel ortaöğretimde yaşanan dönüşüm

Mesleki eğitim, hayata geçirilen birçok proje ve hukuksal düzenleme ile birlikte raporda en Çok dikkat çekilen alanlardan oldu. Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye’nin gereksinim duyduğu kimi üretimlere mesleksel eğitimin katkısından örnekler verildi, artan üretim kapasitesine vurgu yapıldı.

Son yıllardaki takviyeler ve Mesleksel Eğitim Kanunu’yla çıraklık eğitimi kapasitesinin hem ortaöğretim öğrencileri hem de yetişkinler için arttığı Anlatım edildi.

Türkiye’nin farklı yerlerinde ve Uğraş alanlarında açılan 55 AR-GE merkezinin mesleksel eğitimde yenilikçi üretime sağladığı katkı vurgulandı. Bu merkezlerin de katkısıyla fikri mülkiyet eserlerinin sayısında Aka bir artışın sağlandığı bilgisine yer verildi.

– Eğitim harcamalarında yükseliş

Raporda Türkiye, şimdi OECD ortalamasının altında yer alsa da eğitim yatırımlarını nihayet 10 yılda en Çok artıran ülkeler ortasında gösterildi. Ayrıyeten 2022’de bütün okullara birinci Sefer direkt bütçe gönderildiği ve bunun 7 milyar lirayı aştığı Anlatım edildi.

Eğitim yatırımlarıyla Muallim başına düşen Talebe sayısında da Kıymetli düşüşler olduğu, bütün eğitim kademelerinde OECD ortalamasına yaklaşıldığı raporda belirtildi.

– Eğitim sisteminin performansındaki artış

Raporda Türkiye’nin PISA araştırmasında yıllar içindeki performansı detaylı biçimde ele alındı. Okuma mahareti, matematik ve fen okuryazarlıklarında şimdi OECD ortalamasına ulaşılamamasına Karşın Türkiye’nin performans artışına devam ettiği vurgulandı.

Benzer performans artışının TIMSS uygulamasında hem dördüncü hem de sekizinci Sınıf seviyelerinde gerçekleştiği Anlatım edilen raporda Özellikle 2018’deki nihayet PISA uygulamasında Türkiye’nin en yüksek performansına ulaştığı ve bu süreçte eğitime erişimi artırmayı da başardığına dikkat çekildi.

OECD, performans artışını Olumlu değerlendirirken Türkiye’de hala öğrenciler ve okullar ortasındaki muvaffakiyet farklarının görece yüksek olduğuna raporda yer verdi.

– Gelişim alanları ve önerilen adımlar

OECD, değerlendirmeleri sonrasında Türkiye’deki eğitim dönüşümünü ileri taşımak için Türlü tekliflerde bulundu.

Bunlar ortasında Türkiye’de eğitim kararlarında Lokal paydaşlara daha Çok rol verilmesi, okullarda görülen performansa nazaran Sınıf oluşturma uygulamasının azaltılması, 5 yaşta artırılan okullaşmanın 3 ve 4 yaşlarında da misal düzeye çekilmesi, örgün ortaöğretimi tamamlama oranlarının artırılması, dijital eğitim imkanlarının zenginleştirilmesi yer aldı.

– Eğitim ıslahatlarına ait ayrıntılı birinci analiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD raporuna ait değerlendirmesinde, raporun kalite ve erişilebilirlik bağlamında Türkiye’deki eğitim ıslahatlarına ait ayrıntılı tahlilin yapıldığı birinci olması açısından Ehemmiyet taşıdığını söyledi.

Özer, raporda Türkiye’de 5-14 ıslak aralığındaki okullaşma oranlarının OECD ortalamalarının üzerine çıkmasına ait değerlendirmesinde, eğitim alanında uygulanan kapsayıcı ve erişilebilir siyasetlerle Türkiye’nin eğitimdeki muvaffakiyetinin memleketler arası mecrada görünür hale geldiğini kaydetti. Özer, “Kaliteyi ve kapsayıcılığı dikkate Meydan siyasetlerle Türkiye’nin OECD ülkeleri ortasında eğitimde öncü bir rol üstlenen bir ülke pozisyonuna çıkmasını hedefliyoruz.” dedi.

– Biricik bir öğrencinin dahi sistem dışı kalmaması için Uğraş gösterildi

OECD’nin Türkiye’nin nihayet 10 yılda 25-34 ıslak aralığındaki yetişkinlerin eğitime iştirakini en Çok artıran ülke olmasına ait tespitini kıymetlendiren Özer, bu artışın Türkiye’de İdadi ve yükseköğretim seviyesinde eğitime iştiraki artırmanın bir sonucu olduğunu vurguladı.

Okullaşma oranlarını artırma hedefiyle kurulan erken İkaz ve takip sistemi ile eğitimde Biricik bir öğrencinin bile sistem dışı kalmaması için Aka Çaba gösterdiklerine işaret eden Özer, “Ortaöğretimde yüzde 95’ten yüzde 99’a ulaşma gayemizin de ötesine geçtik. Eğitimin bütün kademelerinde okullaşma oranları yüzde 99’un üzerine çıkarıldı. Okullaşma oranlarımız, Okul öncesi 5 yaşta yüzde 99,9, ilkokulda yüzde 99,5, Rüştiye ve lisede yüzde 99,1’e ulaştı.” bilgisini verdi.

Bakan Özer, nihayet bir yılda yetişkin eğitimlerinin verildiği kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, bu alanda bir Yıl üzere kısa müddette 12 milyon 242 bin 46 vatandaşa erişildiğini kaydetti. Kamu Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) ile dijital platform içeriklerinin Daimi zenginleştirileceğini Anlatım eden Özer, böylelikle bu platform ile dünya genelindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edileceğini söyledi.

“Aile Okulu” projesinden bu Yıl yaklaşık 2,5 milyon ailenin yararlanmasını hedeflediklerini aktaran Özer, Köy Ömür Merkezi Projesi ile de yalnızca çocukların eğitim aldığı sistemden ailelerin de Daimi eğitim aldığı bir yapıyı hayata geçirdiklerini belirtti.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir