Türkiye nüfusunun yüzde 67,9’u yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşıyor

Haberler May 11, 2023 Yorum Yok

Türkiye nüfusunun yüzde 67,9’una karşılık gelen 57,9 milyonluk bölümünün, ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ait “Kent-Kır Nüfus İstatistikleri”ni açıkladı.

Buna nazaran, Türkiye’nin Yekün Çehre ölçümünün yalnızca yüzde 1,6’sını oluşturan “yoğun kent” olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde, 2022 yılı sonu prestijiyle 57 milyon 934 bin 583 şahıs yaşıyor. diğer bir sözle nüfusun yüzde 67,9’u ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ediyor.

Kır olarak sınıflandırılan ve Türkiye Çehre ölçümünün yüzde 93,5’ini oluşturan yerleşim yerlerinde Yekün nüfusun yüzde 17,3’ü bulunurken “orta ağır kent” olarak sınıflandırılan ve ülke Çehre ölçümünün yüzde 4,9’unu oluşturan yerleşim yerlerinde nüfusun yüzde 14,8’i yaşıyor.

Diğer yandan, cinsiyete nazaran dağılıma bakıldığında, ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet eden nüfusun yüzde 49,7’sini erkeklerin, yüzde 50,3’ünü ise bayanların oluşturduğu belirlendi. Orta ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin yüzde 50,3’ünü erkekler, yüzde 49,7’sini bayanlar, kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin ise yüzde 51,4’ünü erkekler ve yüzde 48,6’sını bayanlar oluşturdu.

Toplam nüfusun yüzde 9,9’unu oluşturan 65 ıslak ve üzeri nüfusun yüzde 30,1’inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet ettiği görüldü. İhtiyar nüfusun yüzde 14,6’sı orta ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlardan, yüzde 55,3’ü ise ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanlardan meydana geldi.

Ülke nüfusunun yüzde 68,1’ini oluşturan 15-64 ıslak kümesi çalışma çağındaki nüfus içinde ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 69,2 oldu. Bu ıslak kümesindeki Yekün nüfus içinde orta ağır kent olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranı yüzde 14,7 iken kır olarak sınıflandırılan yerlerde yaşayanların oranı yüzde 16,1 olarak hesaplandı.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 ıslak kümesi nüfustan yüzde 69,7’sinin ağır kent, yüzde 15,3’ünün orta ağır kent ve yüzde 15’inin kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet ettiği görüldü.

-“Yoğun kent”te yaşama oranı en Çok İstanbul’da

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına nazaran en yüksek nüfusa sahip Vilayet olan İstanbul’da ikamet edenlerin yüzde 96,4’ünün ağır kent, yüzde 2,7’sinin orta ağır kent ve yüzde 0,9’unun kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı kayıtlara geçti.

Ülkenin ikinci Aka nüfusuna sahip Vilayet olan Ankara’da ikamet edenlerin yüzde 88,3’ünün ağır kent, yüzde 7,6’sının orta ağır kent ve yüzde 4,1’inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde bulunduğu belirlendi.

Nüfus büyüklüğü açısından üçüncü sırada yer Meydan İzmir’de ikamet edenlerin ise yüzde 78,6’sının ağır kent, yüzde 12,2’sinin orta ağır kent ve yüzde 9,1’inin kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı tespit edildi.

Orta ağır kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en yüksek olduğu vilayetler yüzde 58,1 ile Artvin, yüzde 57,9 ile Bayburt ve yüzde 57,3 ile Sinop oldu. Orta ağır kent olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfus oranının en az olduğu vilayetler ise yüzde 1,6 ile Kilis, yüzde 2,7 ile İstanbul ve yüzde 6,5 ile Eskişehir formunda sıralandı.

Kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde ikamet eden nüfusun oranının en yüksek olduğu Vilayet yüzde 68,4 ile Ardahan olarak belirlendi. Bu ili yüzde 60,3 ile Tunceli ve yüzde 54,2 ile Bartın takip etti.

Kır olarak sınıflandırılan yerlerde ikamet edenlerin oranının en az olduğu vilayetler ise yüzde 0,9 ile İstanbul, yüzde 4,1 ile Ankara ve yüzde 4,7 ile Kocaeli oldu.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir