TÜİK’te daire başkanlıklarının isim ve görevlerinde değişiklik

Haberler Nis 04, 2023 Yorum Yok

Kurum tarafından hazırlanan “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Ünitelerinin Kuruluş, misyon ve Yetkilerine Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, merkez teşkilatı hizmet ünitelerinden Eğitim Daire Başkanlığı kapatılırken “İşgücü ve Ömür Şartları Daire Başkanlığı”nın ismi “İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı” oldu. “Uluslararası Münasebetler Daire Başkanlığı”nın ismi de “Dış Münasebetler Daire Başkanlığı” olarak değiştirildi.

Düzenlemeyle kimi ünitelere yeni misyonlar tanımlanırken kimilerinde misyon değişikliğine gidildi.

Bu kapsamda, Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı, tüketici fiyat hareketlerini izlemek gayesiyle istatistik ve gösterge üretecek, endeks hesaplayacak ve Mesken halkı tüketim harcaması istatistiklerini derleyecek.

İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı, Mesken halkı Amel gücü istatistiklerini üretecek. Ayrıyeten bu ünite, istihdam, Amel gücü maliyeti, çıkar yapısı ve fiyatla ilgili istatistikleri ve endeksleri üreterek, misyon alanına giren hususlarda milletlerarası standart ve metodolojik gelişmeleri izleyecek ve çalışmalarında uygulayacak. Laf konusu ünite, Mesul olduğu alanlarda Ulusal ve memleketler arası proje çalışmalarını da yürütecek.

Kısa Devirli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı da Müstahsil fiyat hareketlerini izlemek gayesiyle istatistik, gösterge üretecek ve endeks hesaplayacak.

Metaveri Sistemleri ve Sınıflamalar Daire Başkanlığı, Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlayacak, uygulayacak ve kurumlar ortası uyumla uygulanmasını sağlayacak.

Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı, güç, ulaştırma ve haberleşme dallarına ait istatistikler ile yapı ve Hane bilgilerini üretecek.

Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı, ziraî fiyat hareketlerini izlemek gayesiyle istatistik, gösterge üretiminde bulunarak endeks hesaplayacak.

Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı da gelir dağılımı, yoksulluk ve Ömür şartları istatistiklerini üretecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir