TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında

Haberler May 09, 2023 Yorum Yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait “Yoksulluk ve Ömür Şartları İstatistikleri”ni açıkladı.

Buna nazaran, muadil Mesken halkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran, yoksulluk oranı 2022’de birebir seviyede kalarak yüzde 14,4 oldu. Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran hesaplanan yoksulluk oranı ise nihayet yılda 0,3 puan artarak yüzde 21,6 olarak belirlendi.

Eşdeğer Mesken halkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 40’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran, yoksulluk oranı bir evvelki yıla nazaran 0,9 puanlık azalış ile yüzde 7,6 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 70’i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran hesaplanan yoksulluk oranı ise bir evvelki yıla nazaran 0,6 puanlık artış ile yüzde 29,3 oldu.

Hane halkı tipine nazaran muadil Mesken halkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında, Biricik Benlik Mesken halklarında yoksulluk oranı bir evvelki yıla nazaran 1 puan artarak yüzde 7,5’e, çekirdek aile bulunmayan apansızın Çok şahıstan oluşan Mesken halklarında da 2,6 puan artarak yüzde 11,7’e yükseldi.

En az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluşan Mesken halklarının yoksulluk oranı 1,1 puan artarak yüzde 19,6’ya çıkarken, Biricik çekirdek aileden oluşan Mesken halklarının yoksulluk oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 13,9 ‘a geriledi.

Maddi ve toplumsal mahrumluk oranı, 2021 yılında yüzde 18,1 iken 2022 yılı anket sonuçlarına nazaran 1,5 puan azalarak yüzde 16,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ait Yoksulluk ve Ömür Şartları İstatistikleri’ni açıkladı.

Geçen yıllarda yayımlanan maddi mahrumluk tarifi Eurostat tarafından revize edilerek tarifin içine toplumsal mahrumluk kriterleri de iç edildi.

Maddi ve toplumsal mahrumluk oranı hesabında Mesken seviyesinde araba sahipliği, ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, konuttan uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, Hane kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren Yemek yiyebilme, meskenin ısınma gereksinimini karşılayabilme ve yeni eklenen mobilyaları eskidiğinde değiştirebilme durumu değişkenleri sorgulandı.

Geçen yıllarda maddi mahrumluk tarifine iç olan çamaşır makinesi, renkli televizyon ve telefon sahipliği yeni tariften çıkarıldı.

Bu Oran için Fert seviyesinde yeni eklenen değişkenler ise eskimiş giysileri yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir Kez tanıdıkları ile toplanabilme, fiyatlı boş Vakit faaliyetlerine katılabilme, kendini âlâ hissetmek için bir ölçü Nakit harcayabilme ve şahsî hedefli kullanım için internet sahipliği olarak belirlendi.

Söz konusu hususlardan 13’ünün en az 7’sini karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan maddi ve toplumsal mahrumluk oranı, 2021 yılında yüzde 18,1 iken 2022 yılı anket sonuçlarında 1,5 puan azalarak yüzde 16,6 oldu.

– Daimi yoksulluk oranı yüzde 14

Dört yıllık panel bilgi kullanılarak hesaplanan Daimi yoksulluk oranı, muadil Mesken halkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 60’ına nazaran nihayet yılda ve tıpkı vakitte evvelki üç yıldan en az ikisinde de Fakir olan fertleri kapsıyor.

Bu çerçevede, 2022 yılı anket sonuçlarına nazaran Daimi yoksulluk oranı bir evvelki yıla nazaran 0,2 puan artarak yüzde 14 olarak hesaplandı.

– İzafi yoksulluk oranı en düşük Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesinde

İBBS 2. Seviye bölgelerinin her biri için muadil Mesken halkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 50’sine nazaran hesaplanan yoksulluk sonuna nazaran, gelire dayalı rölâtif yoksulluk oranı en yüksek bölgeler yüzde 15 ile TR62 (Adana, Mersin), yüzde 14,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve yüzde 14,3 ile TR31 (İzmir) oldu.

Göreli yoksulluk oranı en düşük bölgeler ise yüzde 3,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), yüzde 6,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve yüzde 7,5 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) olarak belirlendi.

– Her 3 bireyden biri yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında

Göreli yoksulluk, maddi ve toplumsal mahrumluk ve düşük Amel yoğunluğu göstergelerinin en az birinden mahrum olma durumu olarak açıklanan yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanların oranı birinci Defa bu Yıl hesaplandı.

2022 yılı sonuçlarına nazaran fertlerin yüzde 32,6’sı yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında kaldı. Bu Oran ıslak kümelerine nazaran incelendiğinde, 0-17 ıslak kümesinde yüzde 42,7, 18-64 ıslak kümesinde yüzde 30,2, 65 ıslak ve üstü ıslak kümesinde ise yüzde 20,5 olarak iddia edildi.

– En fakirler okuryazar olmayanlar

Hane halkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına nazaran, okuryazar olmayan fertlerin yüzde 27,7’si, bir Okul bitirmeyenlerin yüzde 24,4’ü, İdadi altı eğitimlilerin yüzde 13,8’i, İdadi ve dengi Okul mezunlarının ise yüzde 7,8’inin Fakir olduğu belirlendi. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 2,6 ile en düşük yoksulluk oranına sahip Küme oldu.

– Kendilerine ilişkin bir konutta yaşayanların oranı yüzde 56,7 oldu

Oturulan konuta sahip olanların oranı bir evvelki yıla nazaran 0,8 puan azalarak 2022 yılında yüzde 56,7 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı yüzde 27,2, lojmanda oturanların oranı yüzde 1,1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise yüzde 15,1 oldu.

Konutun izolasyonundan Dolayı ısınamama en Fazla karşılaşılan Hane ve Etraf sorunu olarak belirlenirken, kurumsal olmayan nüfusun yüzde 33,6’sı konutunda izolasyondan Dolayı ısınma sorunu ile sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri üzere sorunları yaşarken, yüzde 21,7’si trafik yahut sanayinin neden olduğu hava kirliliği, Etraf kirliliği yahut öteki çevresel problemlerle karşılaştı.

– Taksit ödemeleri yahut borçları olanların oranı yüzde 59,4

Bir evvelki yıla nazaran Hane alımı ve Hane masrafları dışında borç yahut taksit ödemesi olanların oranı 4,3 puan azalarak yüzde 59,4’e geriledi. Nüfusun yüzde 6,2’sine bu ödemeler yük getirmezken yüzde 17,7’sine Fazla yük getirdi.

Hanelerin yüzde 59,6’sı konuttan uzakta bir haftalık tatil masraflarını, yüzde 41,5’i iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren Yemek masrafını, yüzde 31,1’i beklenmedik harcamaları, yüzde 20,4’ü konutun ısınma muhtaçlığını, yüzde 65,4’ü eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir