‘Temel ihtiyaçları karşılamaya yeten maaşlarımızla bir de yayın yapmak mecburiyetindeyiz’

Haberler Nis 27, 2023 Yorum Yok

Derinleşen ekonomik kriz Türkiye’de bütün cemiyet bölümlerini etkilemeye devam ediyor ve bu durumdan akademisyenler de hissesini alıyor. Toplumsal medya platformları üzerinden Özellikle Twitter üzerinden #AkademikZam etiketiyle kampanya yürüten birçok akademisyen artırımların taleplerini artırdığına dikkat çekiyor.

”Ekonomik meşakkatler beyin göçüne önünü açtı”

Öğretim Vazifelisi Sefa Ersan Kaya nihayet üç yıldır enflasyonun tesiriyle, akademisyenlerin alım gücü ve bilimsel araştırma imkanları Önemli bir formda azaldığını, bu durum, beyin göçünün artmasına, hem gözlemlemekte hem de şahsen yaşamakta olduğunun altını çiziyor.

Alım gücünün azalmasıyla birlikte, akademisyen maaşları yalnızca akademik çalışmaları desteklemekle kalmayıp Temel yaşamsal gereksinimleri bile karşılamaktan Irak hale geldiğini söylüyor. öteki Uğraş kümelerine kıyasla misal düzenlemeler yapılmayan akademisyen maaşlarında Önemli bir makas oluştuğu görülmekte olduğunu, hatta birkaç Yıl öncesine kadar Özel bölümde çalışan ak yakalılar ile akademisyenlerin maaşları benzerken, bugün ortalarında uçurum olduğunu vurguluyor.

Doktorlar, yargıçlar ve mühendisler üzere diğer Uğraş kümelerine nazaran akademisyenlerin maaşları epeyce düşük olduğunu lisana getiren Dr. Ögr. Üyesi Kaya, “Ülkemizdeki pek Fazla kesim ekonomik açıdan zorluk çekse de akademisyenler açısından problemin farklı boyutları bulunmaktadır. Öbür Uğraş kümelerinden farklı olarak akademisyenler gelirlerinin bir kısmını Yeniden kendi mesleklerinin bir gereği olan akademik çalışmalarını finanse etmek için kullanmak zorundadırlar. var maaşlar ve ekonomik şartlarda, neredeyse yok olma noktasına gelen alım gücüyle bu akademik faaliyetleri yürütmek imkansız hale gelmiştir. Dünya standartlarında akademik çalışma yapabilmek için her akademisyenin kendi alanındaki gelişmeleri takip edebilmesi gerekmektedir. Bunun için alanındaki yayınlara erişmek, konferans ve kongrelere katılmak ve stant üzere etkinlikler gerçekleştirmek elzemdir. Ancak bugünkü akademisyen maaşları yurtiçindeki akademik faaliyetlere bile yetmemektedir. Alanım Hoş Sanatlar olmasıyla Birlikte şuan rastgele bir çalışmamım baskı alınması imkansız hale gelmiştir. Alanımda hiçbir çalışmayı yürütemeyecek bir sakinlik periyodu içerisinde olduğumu Anlatım edebilirim” dedi.

“Temel gereksinimleri karşılamaya yeten maaşlarımızla bir de yayın yapmak mecburiyetindeyiz”

Öğretim Vazifelisi Ayşen Akdemir de en nihayet 2014 yılında akademisyen maaşlarına gelen güzelleştirmeden sonra şimdiye kadar rastgele bir düzenleme yapılmadığını söylüyor. Bilhassa belli Uğraş kümelerine (hakimler, hekimler, savcılar vb.) kıyasla benzeri maaş Meydan akademisyenler, bu Uğraş kümelerine yapılan iyileştirmeler sonucunda ortadaki makas farkının Önemli formda arttığını, bu durum yalnızca Temel gereksinimleri (gıda, ulaşım, kira vb.) karşılamaya yeten maaşlarımızla yayın yapmak zorunda olduğumuz gerçeğiyle birleştiğinde, akademisyenlerin ne kadar güç bir durumda olduğunu altını çiziyor.

“Yaşam standardımı finanse edemediğim için Belde merkezinde değil, ilçede ikamet etmek zorunda kalıyorum”

Saygın bir Uğraş olarak bilinen ve öğrencilerin Özellikle üniversite eğitimi esnasında idol olarak gördükleri hocalarının maaşlarını duyunca vazgeçtikleri vurgulayan Öğretim Vazifelisi Akdemir, “Özellikle ülkenin Batısı’nda artan Hane fiyatları yüzünden yaşadığım kentin merkezinde Ömür standardını finanse edemediğim için ilçede ikamet edebilmekteyim. Bunun yanısıra kendi eğitimim için maaşımdan ödemem gereken kitap,kongre,konferans fiyatlarını de karşılamanın imkansız olduğunu ve eğitimin üretim ayağında olan Tüm akademisyenler için bu durumun ülke genelinde yozlaşmaya mahkum ettiği üniversitelere mal olacağını belirtmek gerekir. Bir Lahza Evvel akademisyen maaşlarına Gerekli artırım yapılması çabuk ile karşılanmalıdır. ” dedi.

Öğretim Vazifelisi Sefa Ersan Kaya; Akademik faaliyetler tabiatları gereği motivasyon ve odaklanma gerektiğini, zihinleri geçim kahrı ve istikbal korkusu ile meşgul durumdaki akademisyenlerin ilim üretmeleri, İcat yapmaları ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmaları Muhtemel olmadığını hatırlatıyor ve bir ülke lakin ilim ile kalkınabilir; katma pahası yüksek eserler üreterek gelişir ve refahını yükseltir.Türkiye’deki akademisyenlerin var şartlarda bu ülkenin refahına katkı sunması imkansız olduğunu söylüyor.

“Akademisyen maaşları, açlık hududunun %10 üzerinde, yoksulluk hududunun ise %60 gerisinde kalmış durumda”

Öğretim Vazifelisi Kaya kelamlarını nihayet olarak şunlara dikkat çekiyor; Açıkça Anlatım etmek gerekir ki: Günümüzde akademisyen maaşlarının oransal olarak tabip ve Yargıç maaşlarının %60 gerisine düşmesi hiçbir güzelleştirmenin yapılmaması akademisyen maaşlarını açlık hududunun %10 üzerine yoksulluk hududunun ise %60 gerisine itmiştir. Bundan Dolayı akademinin ve akademisyenliğin bir gerekliliği ve niteliği olan hiçbir bilimsel ve sanatlar çalışmayı günümüzde gerçekleştiremiyorum. Bu durum Ülkede bilimsel Ulusal ve ferdi çoraklığa Sebep oluyor. bütün akademisyenler ismine akademik artırım – güzelleştirmenin aslında geç kalınmış bir hak olduğunu belirtmek isterim.

Son olarak Öğretim Vazifelisi Akdemir akademisyen maaşlarının taban fiyat ve yoksulluk sonuna nazaran karşılama oranları durumun vahametini açıkça ortaya koyduğunu dikkat çekiyor.

Zekeriya ELTİMUR

İletişim için: [email protected]

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir