Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu öğretmenliğe atananların adaylıkları nasıl kaldırılacak?

Haberler May 04, 2023 Yorum Yok

Bilindiği üzere, 7433 sayılı kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen süreksiz 48’inci unsurun uygulanması hakkındaki yazının “Diğer hususlar” başlıklı kısmında; “Kapsamdaki kontratlı işçiden memur takımlarına atananlara 657 sayılı Kanunun adaylığa ait kararları uygulanmayacaktır.” denilmektedir.

Diğer taraftan Bakanlığımızda misyon yapan Namzet öğretmenlerin adaylık Amel ve süreçleri, 7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanununun 5’inci hususu kararları çerçevesinde yürütülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığında kontratlı Muallim durumlarında vazife yapmakta olanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun süreksiz 48’inci hususu kapsamında Muallim takımına atananlara, 7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanununun adaylık kararlarının uygulanıp uygulanamayacağı konusunda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı İşçi ve Prensipler genel Müdürlüğünün 22.03.2023 tarihli ve 143879 sayılı görüş yazısında; “657 sayılı Kanunun süreksiz 48 inci unsuru kapsamında memur takımlarına atanan işçiye anılan Kanunun adaylığa ait kararlarının uygulanmayacağı değerlendirilmekle Birlikte bu kapsamda Muallim takımına atananlara 7433 sayılı kanun ve Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliğinde bulunan Namzet öğretmenlik kararlarının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.” halinde İzah yapılmıştır.

Öte yandan 652 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 4’üncü hususunun üçüncü fıkrasında; “…Sözleşmeli öğretmenler, Namzet öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Kontratlı öğretmenlerden mukavele gereği üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde Muallim takımlarına atanır. Öğretmen takımlarına atananlar, birebir yerde en az bir Yıl daha misyon yapar, bunlar hakkında adaylık kararları uygulanmaz.” kararına yer verilmiştir.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme genel Müdürlüğünün 06.04.2023 tarih ve 73856337 sayılı görüş yazısında; “Bu çerçevede, 657 sayılı Kanunun süreksiz 48’inci hususu çerçevesinde Bakanlığımız Muallim takımına atananlardan kontratlı Muallim olarak vazife yapmakta iken adaylık sürecini tamamlamayanlar ile adaylık sürecinin bir kısmını tamamlayanlar, Namzet Öğretmenlik ve Öğretmenlik Meslek Basamakları Yönetmeliğinin adaylık kararlarına (bir kısmını tamamlayanlar tamamlamadıkları kısım yönünden) tabi tutulacaklardır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir