Seçim üst düzey bürokrasiyi de etkileyecek

Haberler May 13, 2023 Yorum Yok

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzlerce üst seviye bürokrasiyi de etkileyecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin akabinde 10 Temmuz 2018 yılında yayımlanan 3 Numaralı Üst Kademe Yöneticileri ile halk Kurum ve Kuruluşlarında Nakil Yollarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararname ile üst seviye bürokratların vazife mühleti cumhurbaşkanının misyon müddeti ile ilişkilendirildi. Laf konusu kararnamenin ‘Görev Süreleri’ başlıklı 4. Unsuruna nazaran, üst seviye halk yöneticilerinin vazife müddeti atandıkları tarihte vazifede bulunan Cumhurbaşkanının vazife mühletini geçemiyor. Cumhurbaşkanının misyonu sona erdiğinde, bunların misyonu de sona erecek. Lakin, yerlerine Nakil yapılıncaya kadar vazifelerine devam edecekler. vazife müddetleri sona erenler, yine atanabilecek. Bunlar, misyon müddetleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca misyondan alınabilecek.

Ekonomi bürokrasisinde de vazife müddetleri dolacak isimler var

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, iktisatla ilgili pek Fazla Değerli kurumu da kapsıyor. Merkez Bankası’ndan, Gelir Yönetimine, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar reis ve üyelerinden, Türkiye Varlık Fonuna kadar pek Fazla kurumu ilgilendiriyor. 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine nazaran, misyon müddeti cumhurbaşkanının misyon mühleti ile ilişkilendirilen takımlardan kimileri şöyle:

Diyanet İşleri Lideri, ulusal İstihbarat Teşkilatı Lideri, ulusal Emniyet Şurası genel Sekreteri, Devlet Denetleme Şurası reis ve üyeleri, Savunma Sanayii Lideri, Bakan Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Liderleri, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluş ve Şura Liderleri, TRT genel Müdürü, TRT Yönetim Şurası reis ve Üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri, Özelleştirme Yönetimi Lideri, Sayıştay Başsavcısı, Valiler, Büyükelçiler, Daima Temsilci/delegeler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar reis ve Üyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu reis ve üyeleri, Yükseköğretim Şurası üyeleri, dahil kontrol Uyum Konseyi Üyeleri, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkiye İnsan Hakları ve Adalet Kurumu reis ve üyeleri, Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon ilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörleri dahil), Afet ve Acil durum İdaresi Lideri, Afet ve Acil durum İdaresi reis Yardımcıları, Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığı, Rehberlik ve kontrol Lideri, Gelir Yönetimi Lideri, Toplumsal Emniyet Kurumu Lideri, Ufak ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Lideri, Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Lideri, Türkiye İstatistik Kurumu Lideri, Yurtdışı Türkler ve Hısım Topluluklar Lideri, Atatürk Kültür, lisan ve Tarih Yüksek Kurumu Lideri, Bakanlıkların Teftiş Konseyi, Teftiş, Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Kontrol, kontrol Hizmetleri Liderleri İle öteki Konsey Liderleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Lideri, Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Lideri, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Lideri, Diyanet İşleri Öbür n Yardımcıları, ulusal İstihbarat Teşkilatı reis Yardımcıları, ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Liderleri, ulusal Emniyet Şurası genel Sekreter Yardımcıları, Savunma Sanayii reis Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluş Ve Şura reis Yardımcıları, Merkez Bankası reis Yardımcıları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Lideri, Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Lideri, İklim Değişikliği Lideri, Göç Yönetimi Lideri, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Lideri, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Şurası Lideri, Vilayetler Bankası genel Müdürü, Basın duyuru Kurumu genel Müdürü, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Heyeti Lideri, genel Müdürü ve Yönetim Konseyi Üyeleri, İsimli Tıp Kurumu Lideri, Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Merkezi Lideri, Türkiye’nin taraf Olduğu Milletlerarası Mutabakatlar Gereği Kurulan Üniversitelerin Mütevelli Heyeti.

Canan SAKARYA / Ekomomim

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir