Sebze ve meyvelerin miktar kayıpları Hal Kayıt Sistemi’nden beyan edilebilecek

Haberler Nis 30, 2023 Yorum Yok

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, malların, tasnifleme, ambalajlama, ayıklama, depolama ve nakliye basamaklarında meydana gelen ölçü kayıpları için, belirtilen oranları aşmayacak halde, Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi Vaziyet Kayıt Sistemi üzerinden fire beyan edilebilecek.

Aynı mala ait fire beyanı bir bildirimci tarafından sadece bir sefer yapılabilecek.

Fire beyanı, Vaziyet rüsumu başta olmak üzere, 5957 sayılı Zerzevat ve Meyveler ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan öteki Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında kanun ve ilgili öbür mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile kontrattan doğan yükümlülükleri ortadan kaldırmayacak.

Bildirim tarihinden itibaren 1 Yıl içinde malın tüketime sunulduğu yerin muhakkak olmaması yahut öbür nedenlerle dağıtılamayan Vaziyet rüsumları, malın sisteme nihayet olarak bildirilen yerdeki toptancı halinin bağlı olduğu belediye yahut işletmecisi tarafından bildirilen banka hesabına, bu yerde toptancı hali bulunmaması durumunda Vilayet belediyesince bildirilen banka hesabına, izleyen takvim yılının birinci ayı içerisinde, ilgili banka tarafından aktarılacak.

Toptancı hallerindeki tahsisli Amel yerlerinden 1 Ocak 2012’den Evvel kurulmuş olanların, var tahsis sahiplerine, Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2012’den itibaren hiçbir sürece gerek kalmaksızın kiralanma müddeti 12 yıldan 18 yıla çıkarılmış sayılacak. Bu tarihten Evvel yapılan bildirimler, yeni yapılacak bildirimlerde referans olarak kullanılamayacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir