Sağlık-Sen, sıhhat çalışanlarının Değerli problemlerini KİK toplantısında gündeme getirdi

Haberler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Sağlık-Sen ismine, genel reis Semih Durmuş ile genel reis Yardımcısı Yusuf Dural katılırken, Bakanlık ismine Yönetim Hizmetleri genel Müdürü Dr. Mehmet Koca ve ilgili bürokratlar katıldı.

“Kurumlar Ortası Fiyat Adaletsizliği Ortadan Kaldırılmalı”

Toplantıda Sağlık-Sen heyeti, sıhhat Bakanlığı ek Ödeme Yönetmeliği’ne ait itirazlarını lisana getirdi.

Sağlık-Sen ismine konuşan genel reis Semih Durmuş, “Ek ödeme kanununda ve yönetmeliğinde Kıymetli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler çalışanların Değerli bir bölümünde memnuniyet yaratmış lakin belirli hizmet sınıflarında ise beklentileri karşılamak bir yana Aka Düş kırıklığına neden olmuştur. sıhhat hizmetleri bir bütündür. Yapılacak olan düzenlemelerin bu bütünlüğü bozmaması gerekmektedir. Fakat yapılmış olan düzenlemelerin kapsayıcı olmaması ve çalışanların Kıymetli bir bölümünün göz arkası edilmesi bozulmuş olan çalışma barışını daha da derinleştirerek sıhhat hizmeti sunumunda Aka bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki günler içerisinde mutlak surette bir grup düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir” tabirlerini kullandı.

Öncelikli olarak kurumlar ortası fiyat adaletsizliklerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Durmuş, “Bu bağlamda, birinci basamak sıhhat kuruluşlarında çalışanların teşvik ek ödeme kapsamına alınması gerekmektedir. 112 acil sıhhat hizmetlerinde vazife yapan sıhhat çalışanlarının ek ödemeleri ise, hastane acil servislerinde vazife yapan meslektaşlarının ek ödemeleri ile eş değer hale getirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Aile Sıhhati Çalışanlarının Fiyatlarında Gerçekçi Bir Güzelleştirme Yapılmalı”

Aile hekimliği sisteminin sıhhatte dönüşümün en Değerli ayağını oluşturduğuna vurgu yapan Durmuş, “Aile sıhhati çalışanlarına reva görülen dayanak ve teşvik ödemeleri, sıhhat çalışanlarının alması gereken fiyat seviyesinin Fazla altında kalmıştır. Hasebiyle bu durum aile sıhhati çalışanlarının Önemli bir fiyat kaybına neden olmaktadır. Bu da aile hekimliği sisteminden Aka bir kaçışa neden olacaktır. Bu nedenlerle aile sıhhati çalışanlarının fiyatlarında gerçekçi bir güzelleştirmenin yapılması Fazla Aka bir Ehemmiyet arz etmektedir” halinde konuştu.

“Taşrada misyon Yapan Eczacıların Beklentileri Karşılanmalıdır”

Kamu eczacılarının problemlerini da KİK toplantısında gündeme getiren Durmuş, “Eczacılık Değerli bir meslektir ve münasebetiyle hak ettikleri değer verilmelidir. Bu bağlamda sıhhat Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan TİTCK’ta çalışmakta olan eczacılara ön görülen fiyatların taşrada vazife yapan eczacılara da verilmesi hakkaniyet açısından önemlidir” dedi.

“Tavan ek Ödeme Çıkmazına nihayet Verilmeli”

Genel idari hizmetler ve Yardımcı hizmetler sınıfında misyon yapan sıhhat çalışanlarının Temel fiyatlarında artış yapılması gerektiğini söyleyen Durmuş, genel idari hizmetler sınıfı ve Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının sıhhat teşkilatının içerisinde en az fiyat Meydan kesiti oluşturduğuna dikkat çekti.

Durmuş devamında şu sözleri kullandı:

“Ek ödemelere yapılan düzenlemelerden neredeyse hiç faydalanamıyor olmaları Aka bir eksikliktir. Dolayısı ile yapılacak olan düzenlemelerde genel idari hizmetler ve Yardımcı hizmetler sınıfında misyon yapanların tavan ek ödeme çıkmazına kesinlikle nihayet verilmelidir.”

“Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı Fiyatlarında İstikrar Sağlanmalıdır”

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı Kuruluş ve kuruluşlarda vazife yapan sıhhat çalışanlarının üvey evlat muamelesi gördüklerini lisana getiren Durmuş, “Bakanlık merkez teşkilatında çalışanlar bütün Türkiye’ye hizmet vermekte ve belirlenen Temel siyasetlerin uygulayıcısı pozisyonundadır. sıhhat çalışanlarının ekonomik, özlük ve toplumsal haklarının uygulayıcısı olan merkez ve merkeze bağlı kuruluşlarda çalışanlar adeta cezalandırılmaktadır. Yapılan düzenlemelerde merkez ve taşra teşkilatı ahenginin bozulmamasına dikkat edilmelidir. Bakanlık merkez teşkilatında süreksiz misyonla çalışanlar bir kısım toplu mukavele haklarından faydalanmakta fakat takımı Bakanlık merkez teşkilatında olanlar faydalanamamaktadır. Düzenlemeler yapılırken çalışanlara bütüncül bir nazar açısıyla bakılmalıdır. Bir tarafı yaparken öteki tarafı yıkmak Olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden sıhhat Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ortasında fiyat istikrarı sağlanmalıdır” sözünü kullandı.

“Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İmtihanlarının Takvimi Belirlenmeli”

Nisan ayında yapılan KİK Toplantısında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği imtihanlarının 2023’ün birinci çeyreğinde yapılması konusunda mutabakata vardıklarını hatırlatan Durmuş, “Bu bahiste hem tarihin ilan edilmesi hem de ilan edilecek olan takımların olabilecek en üst seviyede belirlenmesi yerinde bir karar olacaktır. İlanın bir Lahza Evvel yapılması, imtihana girecek olanların yeteri seviyede çalışabilmeleri için Değerli bir adım olacaktır. Ayrıyeten imtihanda sorulan soruların mahiyeti Fazla kıymetlidir. İmtihanda sorulan soruların güç olması nedeniyle ilan edilen takım sayısından daha az Namzet başarılı olabilmektedir. Bu nedenle hem kamunun gereksinimi görülememekte hem de çalışanlar kayba uğramaktadır. İmtihanların gayesi bilgi seviyesini tespit etmek değil atanacakların sıralamasını belirlemek olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Promosyon Süreci Bir Lahza önce Tamamlanmalı”

“Üst Mahkeme Kararıyla Takıma Geçişleri İptal Edilen 4b’lilerin Mazeret Tayinleri Bozulmasın”

Yerel mahkeme kararıyla takıma geçirilen lakin daha sonra üst mahkeme kararıyla takıma geçişleri iptal edilen 4b süresiz kontratlı çalışanların, takıma geçtikleri mühlet zarfında mazerete dayalı olarak gerçekleştirdikleri vilayetler ortası tayinlerinin bozulmaması gerektiğini lisana getiren Durmuş, “Aile mefhumu bizim en Değerli değerimizdir. Bu durum ailelerin dağılmasına Sebep olmaktadır. Bu uygulamada Bakanlık mesuliyet almaktan kaçmamalıdır. Bu durum karşısında cezalandırılan yalnızca eşler olmayacaktır, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da mağdur olacağı bilinmelidir. Soruna bakarken bu durumların da göz önünde tutulması gerekmektedir” biçiminde konuştu.

“Sağlık Meskeni Projesi Hayata Geçirilmeli”

Sağlık çalışanları için sıhhat Bakanlığı’nın ‘Sağlık Evi’ projesinin hayata geçirilmesinin ehemmiyetine vurgu yapan Durmuş, “Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sonra halk Kurum ve kuruluşları içerisinde en Fazla çalışan nüfusu sıhhat Bakanlığındadır. sıhhat çalışanlarının Fazla ağır çalışma şartlarına sahip olduğu ve tıpkı vakitte da halk çalışanları içerisinde en uzun müddet çalışan Uğraş mensupları oldukları unutulmamalıdır. sıhhat çalışanlarının kentler ortası seyahatlerde ve yıllık izinlerinde tatillerini yapabilecekleri ‘Sağlık Evi’ projesi tıpkı Muallim meskenleri üzere uygulamaya alınmalıdır. Bu bir toplumsal hizmet olduğu üzere birebir vakitte çalışanların kurumsal aidiyetlerini güçlendirecek Değerli bir hizmet olacaktır” sözlerini kullandı.

“Sağlık Çalışanları halk Misafirhanelerinden İndirimli Yararlansın”

Geçici görevlendirme ile Vilayet dışına çıkan sıhhat çalışanlarının konaklama nedeniyle maddi kayıplar yaşadığını Anlatım eden Durmuş, “Sağlık çalışanlarına verilen konaklama fiyatı ile kaldığı otel yahut misafirhanenin fiyatı ortasında oluşan fark, sıhhat çalışanının cebinden çıkmaktadır. Bu durum sıhhat çalışanlarının süreksiz görevlendirmelere Olumsuz bakmalarına Sebep olmaktadır. Süreksiz görevlendirmeler bir vazife olmaktan çıkıp maddi karşılığı olan bir cezaya dönüşmüş durumdadır” dedi.

Öğretmenlerin öğretmenevlerinden yüzde 50 indirimli yararlandığını lisana getiren Durmuş, evvelden sıhhat Bakanlığı ile MEB ortasında da misal bir protokol olduğunu ve bu protokolün yenilenerek sıhhat çalışanlarının da öğretmenevlerinden indirimli yararlanması gerektiğini lisana getirdi.

“Aile Bütünlüğünün Önündeki Mahzurlar Kaldırılmalıdır”

Sağlık Bakanlığı’nın kurumlar ortası atama kurası açmasını Bakanlık yetkililerinden talep eden Durmuş, “Eşleri Mecburî atamaya tabi olan hakim, savcı, asker, polis ve kontratlı statüde çalışanların aile birliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle uzun yıllardır bir üniteden başka yaşamak zorunda kalan aileler var. Bireyler eşi işe işi ortasında tercih etmeye mecburi bırakılmamalıdır. Aile bütünlüğünün sağlanabilmesi için kurumlar ortası geçişin önündeki takım sınırlaması mahzuru kaldırılmalıdır” dedi.

“Tıbbi Malpraktise Ait Mecbur Mali mesuliyet Sigortası Uygulamasına nihayet Verilsin”

Yeni Tıbbi Malpraktis Yasası ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmeliğe istinaden ‘Tıbbi Malpraktise Ait Mecbur Mali mesuliyet Sigortası’ uygulamasına nihayet verilmesini Teklif eden Durmuş, “Tıbbi Malpraktise ait Mecbur mali mesuliyet sigortası tekrar değerlendirilmeli. Sigorta şirketlerine ödenmekte olan fiyatların yarısının tabipler öbür yarısının ise kurumların döner kapital bütçesinden ödenmesi uygulamasına nihayet verilerek hem doktorların hem de döner sermayenin yükü hafifletilmelidir” diye konuştu.

“Gündemdeki Bahisler Üzerinde Çalışma Yapılacağı Tabir Edildi”

KİK Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Durmuş, şu sözleri kullandı:

“Kurum İdari Konsey Toplantısı’nda Bakanlık yetkilileri, bütün konuşulan başlıkların Fazla Değerli olduğunu ve bu başlıkların bir kısmı üzerinde titiz ve kapsamlı çalışmaların yapıldığını lisana getirildi. diğer başlıklar için de çalışmaların planlamasının yapıldığını ve yapılacak olan çalışmalarda Sağlık-Sen tarafından ortaya konulan görüş ve tekliflerin üzerinde itinayla durulacağını Anlatım ettiler.

Başta ek ödemeye yönelik ortaya koyduğumuz itirazlar olmak üzere, birinci basamak sıhhat hizmetleri, 112 acil sıhhat hizmetleri, aile hekimliği çalışanları, merkez ve merkez teşkilatına bağlı Kurum ve kuruluşlar, vazifede yükselme ve unvan değişikliği, promosyon güncellemesi üzere hususların üzerinde çalışmaların yapılacağı kaydedildi. Öte yandan başta kontratlı statüde çalışanlar olmak üzere mazeret tayinlerinin önündeki pürüzlerin kaldırılması, tıbbi malpraktis ve Mecbur mali mesuliyet sigortası bahislerinde da çalışma yapılacağı bildirildi. Ayrıyeten ulusal Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için uygulamaya koyduğu Muallim konutlarından yüzde 50 indirimli yararlanması uygulamasının, protokol yapılmak suretiyle sıhhat çalışanları için de geçerli olması ismine geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılacağı Anlatım edildi.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir