Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10.000 öğrenci alınacak

Bilgi Nis 30, 2023 Yorum Yok

Emniyet genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

30. PERİYOT POMEM GİRİŞ İMTİHANI Namzet BELİRLEME ÖN MÜRACAAT DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Uğraş Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunlan için yapılan 2021 yahut 2022 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanlarının birinden P3 puan çeşidinden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanı P93 puan çeşidinden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar ortasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen öbür koşulları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) bayan, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) bayan olmak üzere Yekün (10.000) Talebe alımı yapılacaktır.

Adaylar, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak nihayet müracaat tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00′ ye kadar Namzet Belirleme Ön Müracaatlarını yapabileceklerdir. Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer Meydan “Ön başvurusu alınan erkek ve bayan adaylar başka farklı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana yanlışsız sıralanır ve o Devre için alınacak erkek ve bayan Talebe kontenjanının on katına kadar Namzet şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve Görev malulü eş yahut çocukları için bu karar uygulanmaz.” kararı amirdir. Şehit ve Görev malulü eş yahut çocukları bu karara istinaden ön müracaatlarını yaparken İmtihan fiyatı ödemeyecek olup; 30. Devre POMEM Giriş İmtihanı evrelerine katılmaya hak kazanan adaylar için müracaat fiyat ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Uğraş Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu ahma ait giriş şartları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ait İmtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara prestij edilmemesi ehemmiyetle duyurulur.

30. PERİYOT POLİS Uğraş EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tipinden (60,00). önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit yahut Görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yıllan içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu formda müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak koşuluyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak. BMİ (beden kitle endeksi). 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak.

f) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamak.

g) sıhhat durumu istikametinden. sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler. Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümlerden Dolayı mahküm olmamak yahut bu cürümlerden Dolayı devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi. Biricik başına fuhuş yapılan Hane ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut İdari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan Dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.

ı) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin Yan kuruluşlarına Üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) halk haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kuramlarından çıkarılmamış olmak.

1) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumlu olmak.

4516/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir