Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10.000 öğrenci alımı artırıldı- Güncellendi

Bilgi May 14, 2023 Yorum Yok

Emniyet genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

30. DEVİR POMEM GİRİŞ İMTİHANI YAŞ KURALI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, 2023 yılında yapılacak POMEM Giriş İmtihanı müracaatlarındaki ıslak hududu kaidesi güncellenmiştir. 01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlara tanınan Müracaat hakkı, 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanların da Müracaat etmesini sağlayacak formda genişletilmiştir.

29 Nisan 2023 tarihli ve 32175 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “30. Devre POMEM Giriş İmtihanı Namzet Belirleme Ön müracaat Duyurusu”nda yer Meydan müracaat kaidelerinden “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak koşuluyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve bayan adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)” kuralı, 12 Mayıs 2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “GEÇİCİ HUSUS 1- (1) POMEM’lere müracaat yapacak adaylar için 8 inci unsurun birinci fıkrasının (d) bendinde yer Meydan ıslak kuralı; 2023 yılı için yapılacak olan imtihanlarda, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak kuralıyla, 1/1/1993 ve sonrasında doğanların müracaatları kabul edilecek formda uygulanır.” kararına istinaden “01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak” olarak değiştirilmiştir.

Söz Konusu değişiklikle nihayet Müracaat tarihi 19 Mayıs 2023 olan 30. Devre POMEM Giriş İmtihanına 01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğmuş olan ve diğer koşulları taşıyan adaylar müracaat yapabileceklerdir.

5067/1-1

27 Nisan 2023 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Uğraş Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 yahut 2022 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanlarının birinden P3 puan tipinden en az 60 önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanı P93 puan çeşidinden en az 65 ve üzeri puan alanlar ortasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer kaideleri taşımak kaydıyla lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 bayan, önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 bayan olmak üzere Yekün 10 bin Talebe alımı yapılacağı duyurulmuştu. Lisans mezunu 6 bin 800 erkek, bin 200 bayan, önlisans mezunu bin 700 erkek, 300 bayan olmak üzere Yekün 10 bin Talebe alımı kontenjanı, lisans mezunu 6 bin 900 erkek, bin 580 bayan, önlisans mezunu bin 700 erkek, 420 bayan olmak üzere Yekün 10 bin 600 Talebe alımı olacak halde arttırıldı.

Detaylar, ‘www.pa.edu.tr’ adresinden öğrenilebilecek.

Emniyet genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

30. PERİYOT POMEM GİRİŞ İMTİHANI Namzet BELİRLEME ÖN MÜRACAAT DUYURUSU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Uğraş Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunlan için yapılan 2021 yahut 2022 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanlarının birinden P3 puan çeşidinden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı halk Çalışanı Seçme İmtihanı P93 puan tipinden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar ortasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer kuralları taşımak kaydıyla lisans mezunu (6.800) erkek, (1.200) bayan, önlisans mezunu (1.700) erkek, (300) bayan olmak üzere Yekün (10.000) Talebe alımı yapılacaktır.

Adaylar, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak nihayet müracaat tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00′ ye kadar Namzet Belirleme Ön Müracaatlarını yapabileceklerdir. Polis Uğraş Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer Meydan “Ön başvurusu alınan erkek ve bayan adaylar farklı başka olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana hakikat sıralanır ve o Devre için alınacak erkek ve bayan Talebe kontenjanının on katına kadar Namzet şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve Görev malulü eş yahut çocukları için bu karar uygulanmaz.” kararı amirdir. Şehit ve Görev malulü eş yahut çocukları bu karara istinaden ön müracaatlarını yaparken İmtihan fiyatı ödemeyecek olup; 30. Devre POMEM Giriş İmtihanı evrelerine katılmaya hak kazanan adaylar için müracaat fiyat ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Uğraş Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Söz konusu ahma ait giriş şartları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ait İmtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara prestij edilmemesi ehemmiyetle duyurulur.

30. PERİYOT POLİS Uğraş EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden (60,00). önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit yahut Görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 yahut 2022 yıllan içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu biçimde müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki ıslak dikkate alınmak kuralıyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak. BMİ (beden kitle endeksi). 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak.

f) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamak.

g) sıhhat durumu tarafından. sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Taammüden işlenen bir cürümden Dolayı kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının Geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler. Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan Dolayı mahküm olmamak yahut bu kabahatlerden Dolayı devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi. Biricik başına fuhuş yapılan Hane ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut İdari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan Dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak.

ı) Süreksiz kayıt tarihi prestijiyle rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin Yan kuruluşlarına Üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) halk haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kuramlarından çıkarılmamış olmak.

1) Emniyet soruşturması ve arşiv araştırması Olumlu olmak.

4516/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir