Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü şube koordinatörlükleri konusunda karar almalı!

Haberler Nis 08, 2023 Yorum Yok

Kamu Kurum ve kuruluşlarında uygulanacak hiyerarşik kademeler belirlenmiştir

Mezkur Kararnamede bakanlıkların Temel kuruluşları ve hiyerarşik kademeler şu halde belirlenmiştir.

“MADDE 509 –

a) Bakanlık merkez teşkilatında:

1) Bakan Yardımcılığı,

2) Bakan Yardımcılığına bağlı genel Müdürlük, Konsey Başkanlığı yahut Daire Başkanlığı,

3) genel Müdürlük yahut Heyet Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,

b) Bağlı kuruluşlarda:

1) genel Müdürlük,

2) Daire Başkanlığı,

3) Gereksinime nazaran kurulacak Şube Müdürlüğü…”

Bakanlıklarda Daire Başkanlıklarına bağlı olarak doğal olarak Şube Müdürlükleri kurulmaktadır. Lakin Çalışma Bakanlığı Örnek verilirse Daire Başkanlıklarına bağlı olarak Şube Koordinatörü( Çalışma Uzmanı) görevlendirmesi ilgili genel Müdür onayıyla Derhal derhal her Daire Başkanlığında bulunmaktadır.

Bu durum Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve Devlet Teşkilatına terslik oluşturmakta, Daire Liderlerinin vazifelerini direkt yapmamasına ve Meslek Uzmanlarının Yeniden tıpkı pozisyondaki meslek uzmanlarının amiriymiş üzere işlemesine yol açmaktadır. Bu bahiste İşçi ve Prensipler genel Müdürlüğünce genel bir prensip kararı alınıp bütün bakanlıklara duyurulması Müsait olacaktır.

Aynı vakitte VHKİ memur üzere unvanlardakilerin de meslek uzmanın amiriymiş üzere işlemesine yol açıyor.

Şube koordinatörü, çalışma uzmanı (şube koordinatörü) vb. unvanlar Bakanlığın hiçbir takım kütüğünde vs. mevzuatta yeri yok. genel müdür onayıyla bu türlü bir görevlendirme de yapılamaz. Yürürlükteki hiçbir mevzuat kararına Müsait değildir. özel kanunlardaki ve mevzuatlardaki kararlar Bilinmeyen tabi ki. Koordinatör olarak daire başkanlıklarında çalışma uzmanı, memur, VHKİ, şef görevlendiriliyor. Hasebiyle bütün hiyerarşik kademeler hiçe sayılmaktadır. Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere bütün bakanlıklarda bu uygulamaya nihayet verilmelidir. CB Kararnamesi kararları açıkça belirtmiş hiyerarşik kademeleri.

İdarenin yasallığı, yetkide ve tarzda paralellik vb prensiplere de terslik oluşturmaktadır.

Kamu Kurum ve kuruluşlarının disiplin amirleri yönetmeliğine de terstir.

Personel Ve Prensipler genel Müdürlüğünün yetkisi var

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükmü

Personel ve Prensipler genel Müdürlüğü

MADDE 8 – (1) İşçi ve Prensipler genel Müdürlüğünün vazifeleri şunlardır:

a) Devlet Teşkilatının tertipli ve faal bir biçimde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, tedbirler alınması ve uyumun sağlanması için Gerekli süreçleri yapmak…

CB İşçi Ve Prensipler genel Müdürlüğünce prensip kararı alınıp bu duruma nihayet verilmelidir

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir