Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 08, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan özel Hastaneler Yönetmeliğinin 64 üncü hususunun ikinci fıkrasında yer Meydan “üç yıl” ibaresi “beş yıl” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci unsurunun birinci fıkrasının (b) bendinde yer Meydan “31/12/2022” ibaresi “31/12/2024” biçiminde değiştirilmiş ve birebir fıkranın (ı) bendine ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki Tümce eklenmiştir.

“Muayenehanenin hizmet verdiği vilayette ilgili branşta hizmet vereceği Özel sıhhat kuruluşu bulunmaması halinde Muhtemel olan en yakın vilayette Bakanlıkça planlama hedefiyle oluşturulan ilgili kurullardan görüş alınarak kontrat yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 1 inci hususunun dördüncü fıkrasında yer Meydan “31/12/2025” ibaresi “31/12/2028” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin süreksiz 20 nci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ UNSUR 20- 7/1/2023 tarihinden Evvel muayenehanesi bulunan tabipler, mukavele yapacakları tıp merkezi ve/veya Özel hastaneden en Çok ikisinde ek 5 inci unsurun birinci fıkrasının (ı) bendinde yer Meydan takım sınırlamasından muaf tutulur. Bu doktorların muayenehanelerini kapatmaları ve üç ay içinde birebir ya da farklı vilayette tekrar açmaları kaidesiyle muafiyetleri devam eder.”

MADDE 5- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci unsuruyla ek 5 inci hususun birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklik 31/12/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) öbür kararları yayımı tarihinde,

girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik kararlarını sıhhat Bakanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir