OHAL kapsamında afet ve acil durum yönetimi alanında tedbirler alındı

Haberler Nis 23, 2023 Yorum Yok

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne nazaran, 6 Şubat’ta meydana gelen zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 7269 sayılı Genel Hayata Müessir Afetler Hasebiyle Alınacak Önlemlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’dan faydalanmak suretiyle inşaat kredisi verilmesini ya da yapı yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği müracaatının yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Duyuruda, ilan tarihinden itibaren iki ay içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut AFAD tarafından belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden müracaat yapılabilecek. AFAD, gerektiğinde müracaatlar için en Çok bir ay ek mühlet verebilecek.

Başvuru sonuçları, mülki yönetim amirliğince, AFAD’ın internet sitesinde ve e-Devlet Kapısı üzerinden ilan edilecek. İlanlar, 7201 sayılı Tebligat Kanunu kararlarına nazaran yapılmış tebligat yerine geçecek.

Hak sahibi kabul edilmeyenler, 15 gün içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yahut AFAD tarafından belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üzerinden itiraz edebilecekler.

6 Şubat’taki zelzeleler nedeniyle genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı fen heyetleri tarafından tespit edilmiş yıkık yahut ağır hasarlı konut, Amel yeri ve ahır sahibi afetzedeler için 7269 sayılı kanun kararları mucibince, hak sahibi olmak ve borçlandırmaları yapılmak kaydıyla konut, Amel yeri, ahır ve her türlü altyapı ve toplumsal donatıların inşası yahut kredi dayanağı sağlanmasına ait süreç yapılacak.

Bu süreçler, 7269 sayılı Kanun’daki, Devletin Hane kredisi açma ve yapı yaptırma yükümlülükleri, Mecbur zelzele sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle Bir arada ortadan kalkar formundaki 29. hususunun sekizinci fıkrasındaki kararlar aranmaksızın yapılacak.

Ayrıca belirtilen süreçlerin yapılmasında, tıpkı unsurun üçüncü fıkrasında yer Meydan kısıtlamalar da uygulanmayacak. Kanunun 29. hususunun üçüncü fıkrası, “Kendilerine ilişkin olmayan arsa yahut arazi üzerine inşaat ruhsatı almaksızın yapı inşa eden Bina sahipleri ile yer kayması, bu baskını, kaya düşmesi ve gibisi sebeplerle Bayındırlık planında Bina yapılması sakıncalı olarak belirlenen yerlerde ruhsatsız olarak yapılan yapıların sahipleri hak sahibi olarak kabul edilmez.” kararını içeriyor.

Böylece, Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların akabinde afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, yıkık yahut ağır hasarlı konut, Amel yeri ve ahır sahibi afetzedeler için inşa yahut kredi dayanağı sağlanmasına ait süreçler, “ruhsatsız yapı” ve “deprem sigortası olmayan” hak sahipleri için de geçerli olacak.

Ayrıca, orta hasarlı olarak tespit edilen ve güçlendirilmesi elverişli olmadığı için yıktırılan konut, Amel yeri ve ahırla ilgili süreçlerde de “ruhsatsız yapı” ve zelzele sigortası olmayan” hak sahipleri tıpkı uygulamadan yararlanacak.

Muafiyet ve istisnalar

Depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi maksadıyla memleketler arası kuruluşlardan sağlanacak Hariç kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanması hasebiyle taşınmaz malların alım, satım, ipotek, tapu-kadastro süreçleri, satın alınacak veyahut yine inşa edilecek yahut onarılacak Menkul ve taşınmaz mallarla ilgili ihale, kontrat, ruhsatname ve sair süreçler, imal işleri ve altyapı ile ilgili her türlü belediye süreçleri ve bu uygulamadan faydalanacakların verecekleri beyanname, taahhütname ve yapacakları kontratlar her türlü vergi, fotoğraf, katılma hissesi, fiyat ve harçtan müstesna olacak.

Bu ortada Ulusal ve memleketler arası projeler kapsamında bulunan her türlü prefabrik, konteyner ve gibisi süreksiz barınma, Bina materyali, afet ve acil durum faaliyetlerinde kullanılacak araç, gereç ve yardım materyalleri, Ticaret Bakanlığının Müsait görüşü alınarak Afet ve Acil durum İdaresi Başkanlığınca ithal edilebilecek yahut ithal ettirilebilecek.

İthal edilen bu mallar, gümrük vergisi ve bu vergi ile alınan her türlü vergi, fotoğraf, harç, fon ve diğer mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir