Meskende ve hastanede eğitim, uzaktan canlı ders olarak yapılabilir mi?

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Kas 03, 2022 Yorum Yok

Türk ulusal Eğitiminin genel emelleri ve Temel unsurları doğrultusunda, Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim haklarından yararlanmalarını sağlamaya yönelik metot ve temeller özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile belirlenmektedir. Laf konusu Yönetmeliğin meskende eğitim hizmeti başlıklı 14’üncü unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “Zorunlu tahsil çağındaki Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerden sıhhat sorunu nedeniyle en az on iki hafta müddetle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sıhhati açısından risk oluşturacağı en az birisi ilgili koldan olmak üzere üç uzman doktor tarafından düzenlenmiş durum Bildirir sıhhat Heyeti Raporu’nda belirtilen öğrencilere velinin yazılı talebi ve özel Eğitim Kıymetlendirme Şurası Raporu ile Vilayet yahut ilçe Özel eğitim hizmetleri şurasının planlaması doğrultusunda ders yılı içinde konutta eğitim hizmeti verilebilir.” kararı kapsamında Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere konutta eğitim hizmeti verilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin “hastanede eğitim hizmeti” başlıklı 15’inci unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “Zorunlu tahsil çağındaki Özel eğitim muhtaçlığı olan öğrencilerden sıhhat sorunu nedeniyle sıhhat kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için hastaneler bünyesinde Vilayet yahut ilçe Özel eğitim hizmetleri heyetinin teklifi ve sıhhat Bakanlığının Müsait görüşü üzerine Valilik Olur’u ile hastane sınıfları açılır…” kararı kapsamında Özel eğitim muhtaçlığı olan öğrenciler için hastanede eğitim hizmeti verilmektedir.

Covid-19 salgını mühletince meskende eğitim hizmetinden yararlanan Özel eğitim gereksinimi olan Talebe velilerinin talepleri doğrultusunda meskende eğitim hizmetinin meskende Çehre yüze yapılabileceği üzere uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesi 16.11.2021 tarihli ve 37004536 sayılı yazma ile Müsait görülmüştür.

Bu bilgiler ışığında, ulusal Eğitim Bakanlığı özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel Müdürlüğü 17.10.2022 tarih ve 61005117 sayılı görüş yazısında; “2021-2022 eğitim öğretim yılında meskende eğitim hizmetinin uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ait velilerden ve öğretmenlerden Bakanlığımıza iletilen Olumlu dönütler ve Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin yükse faydası doğrultusunda konutta ve hastanede eğitim hizmeti 2022-2023 eğitim öğretim yılı prestiji ile Talebe velisinin talebi dikkate alınarak Özel eğitim hizmetleri heyetinin kararı doğrultusunda Çehre yüze yahut uzaktan canlı ders olarak da yapılabilecektir.” açıklamalarına yer vererek konutta ve hastanede eğitimin uzaktan canlı ders olarak yapılabileceğini bildirdi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir