Memurlar, emeklilik için 15 Temmuz’u beklemeli mi?

Haberler May 12, 2023 Yorum Yok

Soru: Merhaba Mayısta dilekçe verip 16 Haziranda emeklilik onayımı bildirim alarak emekliliğe 16 Haziran cuma günü ayrılmayı düşünüyorum. Lakin gündemde olan temmuz maaş artırımı ve refah hissesi ne olacak yani emeklilik ikramiyemde bu artışlardan yararlanabilir miyim? Emeklilik artırım oranı 10 Temmuza kadar aşikâr olacaktır. Lakin refah daha geç kanunlaşırsa benim emekli ikramiye ve birinci maaşım temmuzun başında bağlanırsa bu artırım oranı + refah hissesinden ikramiyem de ya da maaşımda yararlanabilecek miyim? Ya da 15 Temmuz maaşını alıp 17 Temmuzda mı ayrılmam daha mantıklı olacaktır? Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Temmuz 2023 katsayı artışından yararlanmak için kesinlikle 15 Temmuz 2023 tarihini beklemeye gerek olmadığını, 15 Haziran 2023 vazife aylığını alıp, 16 Haziran 2023 tarihinde emekli olmanın kâfi olacağını söyleyebiliriz.

Emekli olmak isteyenler neden Ocak yahut Temmuz katsayı artışlarını beklemeyi tercih ederler?

Emekli olmak isteyenler, çalışma hayatlarını bitirmek isterler. Bu nedenle de, emekli olmak isteyenlerin birinci planda düşündükleri konu, hangi tarihte emekli olacakları ve emekli ikramiye fiyatları ve emekli aylık fiyatlarının hangi katsayılar üzerinden alacaklarını hesap etmeleri olmaktadır.

Memurların emeklilik süreçleri nasıl yapılmaktadır:

Memurlar için emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel çalışmaya başlayanlar için bayan ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamladıklarında ve EYT olarak bilinen 7438 sayılı kanun kapsamında da ıslak kuralı aranmadan Muhtemel olmaktadır.

Emekli olmak isteyen memur emeklilik talebini yazılı olarak misyon yaptığı kuruma yapar, çalıştığı Kurum emeklilik onayını alır ve Toplumsal Emniyet Kurumuna gönderir. Toplumsal Emniyet Kurumu da emeklilik sürecini tesis eder.

Memurların emeklilik süreçlerinde dikkate aldığı katsayılar:

Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık fiyatlarının bulunmasında memur maaş katsayısının tesiri büyüktür. Memur maaş katsayısının artış oranı memurun hem emekli aylık hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

Memurların hizmet müddetleri nasıl hesaplanır:

Memurların hizmet müddetleri Toplumsal Emniyet Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri müddetler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Unsur 31 kararı yeterince fiili hizmet süresi, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen süredir. Aybaşlarından sonra görevden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet süresi sayılır. Tam kesenek verilerek geçirilen mühletler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan müddet tam kesenek verilen mühlet olur ve memurun 1 aylık hizmet müddeti belirlenir.

Memurlar emekli olduklarında hangi katsayılar üzerinden süreçleri yapılır;

Her ayın 15’inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından Yine o ayın 15’inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14’üne kadar olan periyodu kapsar. Bir Öbür deyişle 15 Haziran maaşını Meydan bir memur, 16 Haziran’da yahut 1 Temmuz’da emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet müddeti 14 Temmuz tarihine kadar sayılır.

Hizmet sayılması, memurun 15 Temmuz tarihine kadar yapılan artırımlardan da yararlanmasını sağlar. Zira katsayılardaki artışlar genel olarak 1 Ocak yahut 1 Temmuzdan geçerli olarak belirlenir, yani 15 Ocak yahut 15 Temmuz dan geçerli olacak formda belirlenmez.

Bu nedenle 15 Haziran misyon aylığını alıp 16 Haziran da emekli olan memur için 1 Temmuz’dan geçerli olarak tespit edilen katsayı artışı uygulanarak emeklilik süreci tesis edilir.

Ancak memur 14 Haziran ve daha evvelki aylarda emekli olursa, Temmuz ayındaki artırımlardan yararlanamaz.

Emekli aylığında yeni katsayının tesiri nasıl olmaktadır:

Emekli aylığı memur için değişmez. Katsayılar çalışan memurlar ile emekli memurlar için tıpkı biçimde ve tıpkı oranda belirlenmektedir. Emekli aylığının artması için Ocak yahut Temmuz aylarını beklemeye gerek olmaz. Yalnızca emekli ikramiyesi fiyatlarını yükseltmek için bir sonraki katsayının artması beklenilebilir.
öteki bir konu; katsayı dışında refah hissesinin verilmesi de genel olarak katsayıların yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olur. Hasebiyle 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olur.

Sonuç kıymetlendirmemiz:

– 15 Haziran 2023 vazife aylığınızı almanız ve katsayı ve refah hissesi artışlarının da 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olması şartıyla 16 Haziran 2023 tarihinde emekli olmanız sizin hakkınızda 1 Temmuz’dan geçerli artışların yansıtılmasını gerektirir ve emekli aylık ve ikramiye fiyatlarınız da bu artışlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ayrıca, 15 Temmuz maaşınızı almanıza gerek olmayacağı konusunda öteki bir konu, 15 Haziran maaşınızı aldığınızda aylığınızın başlangıç tarihi 15 Temmuz 2023 tarihi olur ve Tekrar 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanan artışlar dikkate alınarak hesaplanır. Hasebiyle 15 Haziran 2023 misyon aylığınızı alıp 16’sı itibariyle emekli olmanızda bir hak kaybınızın olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir