MEB’den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Haberler Nis 07, 2023 Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle Yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki Özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile Yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan tahsil evrakı ve diplomaların denklik süreçlerinde uyulacak yordam ve temeller belirlendi.

Buna nazaran, denklik merkezlerine Yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yahut Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ile yabancı ülke vatandaşları ise müracaat kimlik dokümanı ile müracaatta bulunacak.

Yurt dışında eğitim müşavirliklerine yahut ataşeliklerine pasaport yahut kimlik evrakı ile Müracaat edilecek.

Denklik süreci, denklik talebinde bulunan kişinin dokümanlarının asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden yapılacak. müracaat sahiplerine elektronik ortam üzerinden yapılan duyurular ve sonuçlar bildirim kararında olacak.

– Veli, tahsil evrakını ibraz etmezse Tertip tespit imtihanı yapılacak

Ders yılı içinde tahsil dokümanı olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden Irak kalmaması için hangi ülke, Okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda süreksiz olarak okula devamı sağlanacak. Fakat velinin öğrencinin tahsil evraklarını 3 ay içinde ibraz edememesi durumunda öğrenciye Tertip tespit imtihanı yapılacak.

Savaş, afet yahut sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan dokümanlarını ibraz edemeyenlere Tertip tespit imtihanı yapılacak. İmtihan sonucunda belirlenen Sınıf düzeyine denklik süreci yapılacak ve öğrencinin tahsiline devamı sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından Yurt dışında açılan okullar ile Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na nazaran Yurt dışında aktiflik gösteren okullardan ve şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve Özel okullardan gelen öğrenciler denklik sürecine tabi tutulmayacak.

– Tereddüt edilen ve geçersiz belgeler

Bakanlığın yönetmeliğinde, “tereddüt edilen ve geçersiz belgeler” başlığı altında terör örgütlerine mensubiyet, irtibat yahut iltisak kuşkusu bulunan kurumlardan alınan dokümanlarla ilgili de düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı yahut iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan dokümanlar denklik süreçlerinde değerlendirilmeyecek; lakin evrak sahibine ıslak ve Sınıf düzeyi gözetilerek Talim ve Terbiye Şurası Başkanlığının görüşü doğrultusunda Tertip tespit imtihanı uygulanacak.

– Denkliği yapılmayacak belgeler

Yönetmeliğe nazaran, 5580 sayılı kanun kapsamı dışındaki Özel Okul ve kurumlardan alınan evraklara denklik süreci yapılmayacak.

Ayrıca uzaktan öğretim yoluyla alınmış olan mezuniyet evrakları ve diplomalara denklik süreci yapılmaması kararı da yönetmelikte yer aldı.

– Tertip tespit imtihanı kararları de tekrar düzenlendi

19 Eylül 2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca göçmen dokümanı sahipleri ile savaş, afet yahut sığınma nedeniyle dokümanlarını ibraz edemeyenlere Tertip tespit imtihanı yapılacak. Lakin ilkokul 1-4’üncü sınıflara alınacak öğrenciler için Tertip tespit imtihanı yapılmayıp bu öğrencilerin yaşı ve velisinin beyanı dikkate alınarak Sınıf düzeyi belirlenecek.

Bakanlık, yeni yönetmelik ile Tertip tespit imtihanlarının Ölçme, Kıymetlendirme ve İmtihan Hizmetleri genel Müdürlüğünce e-Sınav merkezlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

Ortaokul 5-8’inci sınıflara devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak Tertip tespit imtihanı ulusal Eğitim Bakanlığı Aleni öğretim ortaokulu İmtihan sorularından, ortaöğretim kurumlarına devam etmek isteyen öğrenciler için yapılacak Tertip tespit imtihanı ulusal Eğitim Bakanlığı Aleni öğretim lisesi İmtihan sorularından oluşturulacak.

Bakanlık, yönetmeliğe dayalı denklik kılavuzu çıkaracak.

MEB’in yeni yönetmeliği ile 30 Mayıs 2019 tarihli ve 30789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir