MEB, depremde verilen arada ek ders ücretlerinin nasıl ödeneceğini açıkladı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Mar 05, 2023 Yorum Yok

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine Ara verilen süreçte yapılacak ek ders fiyatı ödemelerine ait aşağıda yer Meydan açıklamanın yapılması Gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan halk Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Devre Toplu Kontratın “Eğitim, Öğretim ve ilim Hizmet Koluna Ait Toplu Sözleşme” kısmının “Ders misyonunun yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 2’nci hususunda; “(1) ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki Amel günlerinde genel idari müsaadeli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin Çeşitli nedenlerle Sınıf yahut Okul bütünlüğünde müsaadeli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu müddetlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde idare, hazırlık ve planlama misyonlarını yapmış sayılırlar.” denilmektedir.

Diğer taraftan ulusal Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve ek Ders Saatlerine Ait Karara, 15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Şubat 2023 tarihli ve 6793 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen ve 6.2.2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren süreksiz 7’nci unsurda; “(1) 9 uncu hususun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında misyon yapmakta olanlar, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle eğitime Aralık verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders vazifelerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılır.” kararı yer almaktadır.

Bu çerçevede, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerine Aralık verilen süreçte;

1-Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında vazife yapmakta olan yöneticiler ile takımlı ve kontratlı öğretmenlerin, ders yılı içerisindeki Amel günlerinde fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan aylık karşılılığı ders, varsa ek ders (ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet misyonları hariç), ders niteliğinde idare, hazırlık ve planlama vazifelerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılmaları gerekmektedir.

2-Anılan Kararın 9’uncu hususunun birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders fiyatı karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, fiilen yerine getiremedikleri üzerlerinde bulunan ek ders misyonları ve bu bağlamda eğitim öğretime dayanak misyonlarını yapmış sayılarak karşılığında ek ders fiyatından yararlandırılmaları gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir