Maliye’nin ‘Yapılandırma Kanununa’ ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

Haberler Mar 31, 2023 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığının vatandaşların kamuya olan borçlarının tekrar yapılandırılması imkanı getiren “Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı kanun genel Bildirisi (Seri No: 1)” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve öbür borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme artırımı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari Nakit cezaları gibi) Sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir süreçleri devam eden alacakların yapılandırılması, 2018-2022 periyoduna ait olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve koşulları yerine getiren mükelleflere dair vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması imkanları getirildi.

Yapılandırılan meblağların peşin yahut aylık devirlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan fiyattan yüzde 90 indirim yapılması, trafik Nakit cezaları ve öteki idari Nakit cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılması, matrah yahut vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin yahut aylık periyotlar halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi, matrah yahut vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının birinci taksit ödeme müddeti içinde peşin olarak ödenmesi halinde bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılması, işletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş gibi) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma Müsait hale getirilmesi ve beyan edilmemiş gelirler ve karlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla yahut bizatihi beyanda bulunularak taksitle ödenebilmesi üzere kolaylıklar sağlandı.

Ayrıca, Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan düzenleme kapsamında tahsil ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihi ortasında gecikme artırımı, Yİ-ÜFE fiyatı, katsayı meblağı üzere alacaklar hesaplanmayacak ve bu alacaklar terkin edilecek, kalan borç yapılandırma kapsamında ödenebilecek.

Mükellefler müracaatlarını 31 Mayıs 2023’e kadar (bu tarih dahil) Gelir Yönetimi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri üzere bağlı bulundukları vergi dairesine direkt yahut posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecek.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 yahut 48 ayda aylık eşit taksitler halinde ödenebilecek.

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde seçilen taksit sayısına nazaran yapılandırılan meblağlara ayrıyeten katsayı uygulanacak. Katsayılar yıllık yüzde 9’a tekabül edecek halde belirlenmiş bulunuyor.

Peşin ödeme yapılması halinde ise hesaplanan Yİ-ÜFE meblağından yüzde 90 indirim yapılacak ve katsayı ödenmeyecek.

İdari Nakit cezalarının peşin ödenmesi halinde ceza meblağından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşların Kanun’dan yararlanabilmeleri için birinci iki taksiti müddetinde ve tam olarak ödemeleri gerekiyor.

İlk iki taksitin müddetinde ödenmesi kuralıyla bir takvim yılında 3 taksitin müddetinde ödenememiş olması ihlal sayılmayacak.

Süresinde ödenememiş bu taksitler seçtikleri plana nazaran nihayet taksiti izleyen ay sonuna kadar bu gün için aylık yüzde 2,5 hesaplanan geç ödeme artırımı ile ödenebilecek.

Ancak bir takvim yılında 3’ten Çok taksit ödenmemişse Kanun’dan yararlanma hakkı kaybedilecek.

Ayrıca, yapılandırma düzenlemelerinin yanı Dizi kanun ile tahsilinden vazgeçilen alacaklar ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.

Vergi dairelerine, vergi, ceza, nema üzere hangi cinsten olursa olsun borcu bulunan vatandaşların 2000 lirayı aşmayan borçlarının silinmesi öngörüldü.

Bir kişinin, 31 Aralık 2022’den Evvel bütün vergi dairelerine ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında, bir kereye mahsus olmak üzere, hiçbir Koşul aramadan borçları silinecek, alacaktan vazgeçilecek.

Terkin süreçleri için müracaat gerekmiyor. Gelir Yönetimi Başkanlığı, merkezden terkin edilecek alacakları tespit ederek süreçleri tamamlayacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir