KVKK’den seçimlerde işlenen verilere ilişkin uyarı

Haberler Mar 31, 2023 Yorum Yok

Kurumun internet sitesinden yayımlanan duyuruda, seçim faaliyetleri kapsamında çeşitli ferdî dataların işlendiği belirtildi.

Siyasi partilerin, yürüttükleri faaliyetler nedeniyle işledikleri ferdî datalar bakımından Şahsî Dataların Korunması Kanunu kapsamında yer Meydan “veri sorumluları”ndan olduğu vurgulanan duyuruda, siyasi partilerin, başta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar mucibince kuruluş, üyelik, seçimlerde Namzet belirleme faaliyetleri, yetkili organlarının seçimi ve bunların ilgili mercilere bildirimi üzere süreçler kapsamında şahsî bilgileri işledikleri ve bu bilgileri Yine ilgili kararlar çerçevesinde aktarabildikleri kaydedildi.

Duyuruda, siyasi partilerin, Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu’nun ilgili unsurlarında belirtilen kurallara dayalı olarak ferdî data işlemesi gerektiği vurgulandı.

İlgili bireylerin Özel nitelikli şahsî verisi olan “siyasi düşünce”sine ait bilgilerin, Kanun’un, “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki ferdî bilgilerin Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin Aleni isteği olmaksızın işlenmesi mümkündür” kararı mucibince işlenebileceği aktarıldı.

Duyuruda, siyasi partilerin, “açık rıza” sürece koşuluna dayanarak da data işleyebileceği, bu durumda isteğin, belirli bir hususa ait olarak, bilgilendirmeye dayalı ve Özgür irade ile alınmış olması gerektiğinin altı çizildi.

Siyasi partilerin sesli, imajlı yahut yazılı iletiler göndermek maksadıyla şahsî data olan irtibat verisini işlemesinin yalnızca kendi üyeleri bakımından Mümkün olduğu da kaydedildi.

Duyuruda, propaganda gayesiyle vatandaşlara sesli, imajlı yahut yazılı bildiriler gönderilemeyeceğinin Seçimlerin Temel Kararları ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da düzenlendiği hatırlatılarak Müstakil adayların vatandaşların şahsî datalarını bu maksatla işlememeleri gerektiği Anlatım edildi.

KVKK duyurusunda, seçim süreçlerinde ferdî bilgi sürece faaliyetlerinde bu konulara Müsait devinim edilmesi istendi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir