Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı

Haberler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Kur’an-ı Kerim basım ve yayım kriterleri ile bu kriterlere ait yordam ve temelleri belirleyen Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe nazaran, basılı ve dijital yapıtlarda; cep uzunluk mushaf uzunluğu 10-14 santim, Ufak uzunluk mushaf boyutu 13-18 santim, hafız uzunluk mushaf boyutu 14-20 santim, orta uzunluk mushaf boyutu 17-25 santim, rahle uzunluk mushaf boyutu 19-28 santim, cami uzunluk mushaf boyutu 23-24 santim olacak, teheccüd uzunluk mushafın boyutunda ise rastgele bir sınırlama bulunmayacak.

Dijital yapıtları hızlandırma ve yavaşlatma programlarında; hadr (hızlı hızda Kur’an-ı Kerim okuma usulü), tedvir (orta hızda Kur’an-ı Kerim okuma usulü) ve tahkik (ağır hızda Kur’an-ı Kerim okuma) yollarına dair ölçüler dikkate alınacak.

Basılı ve dijital yapıtların sayfaları ayet berkenar, sayfa meblağ ve on beş satırlı olacak. Tarihi yahut sanat kıymeti bulunan basılı yapıtların tıpkı basımlarında bu kaideler aranmayacak.

– Yapıtlarda uyulacak esaslar

Resm-i Osmani yahut Aliyyül-Kari imlasıyla hazırlanan yapıtlarda zapt olarak klasik harekeleme sistemi motamot korunacak. Eserler; cüz sonları 20 ve katlan, nihayet sayfa numarası 604 olacak formda düzenlenecek, İhlas, Felak ve Nas müddetleriyle bitirilecek. Besmele ve müddet başlıkları mushaf sınırının bulunduğu satıra Müsait ve bu satırı dolduracak formda yazılacak. Mühlet başlığı; sayfa sistemine, sınırın insicamına Müsait ve iki satırı geçmeyecek biçimde düzenlenecek. Secavend işaretleri, ayetlerdeki harflerle karıştırılmaması için ilgili sözün sonuna daha Ufak karakterle ve satır üstüne Müsait bir formda yazılacak. Ayet gülleri Muhtemel mertebe satır başına gelmeyecek formda konulacak. Cüz, hizb ve secde gülleri çerçevenin dışına Müsait biçimde konulacak. Harekeler, yanlış okumaya Saha vermemek için ilgili harfleri gösterecek formda yazılacak. Med ve kasr işaretleri ilgili harflerin altına istikbal formda yazılacak. Mushaf çizgisinin sözüne bağlı edatlar İmkan dahilinde sözlerden ayrılmayacak.

Karşı sayfayı gösteren lafızlar, mealsiz yapıtlarda yazıldığı biçimde anane gereği motamot korunacak. Yapıtlarda müddet ismi, cüz ve sayfa numarası çerçeve dışında Müsait halde gösterilecek. Mealsiz yapıtlarda çerçeve içinde Türkçe Ira yer almayacak. İhlas, Felak ve Nas müddetlerinin karşısına ketebe sayfası konulacak. Daha sonra sırayla hatim duası, secavent, fihrist ve jenerik sayfaları; mealli yapıtlarda ise ayrıyeten önsöz, husus indeksi ve husus fihristi konulabilecek. Yapıtta Kur’an-ı Kerim’in mehabetine Müsait düşmeyen, yanlışsız okunmasına katkı sağlamayan ve renk karmaşasına yol açabilecek renklendirmeler yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Konseyi tarafından Müsait görülen yazma tipi (font) kullanılacak.

– Matbaa ve yayınevleri tarafından uyulacak esaslar

Basılı yapıtların basım ve yayımında saman kağıdı yahut düşük kalite kağıt; düşük kalitede, ağır bileşenler içeren ve Kötü kokulu mürekkep, kanserojen, alerjen, insan sıhhatine ziyanlı bileşen ve husus içeren mukavva, tutkal, yaldız, Cilt bezi ve gibisi gereçler kullanılmayacak.

Mühür/onay etabına kadar basım sürecinin Tüm basamaklarını takip etmek üzere matbaada Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kriterlere sahip bir hafız bulundurulacak.

Eser sayfaları, basım süreci esnasında baskı operatörü ve misyonlu hafız tarafından tertipli bir formda Denetim edilecek; yanlışlı, çapaklı ve bozuk olan forma ve cüzler imha edilmek üzere ayrılacak.

Ayetlerin basıldığı kağıtlar ayak altına ve Müsait olmayan yerlere konulmayacak. Yanlışlı ve bozuk basım yapılan eserler, basım müddetince Müsait bir yerde toplu olarak koruma edilecek ve bunların Kur’an adabına Müsait bir halde Geri dönüşümü sağlanacak.

Kur’an-ı Kerim basımı gerçekleştiren matbaalar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek bir kurulca denetlenebilecek.

– Müracaat, mühür ve onay işlemleri

Basılı yapıtların mühürlenmesi, dijital yapıtların ise onaylanması için yapılacak müracaatlar, Başkanlıkça belirlenen matbu formun Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Heyetine teslim edilmesiyle gerçekleştirilecek.

Başkanlıkça, internet sitesinde ilan edilecek temas üzerinden elektronik ortamda müracaat yolu öngörülebilecek. Bu takdirde müracaatlar, belirtilen irtibatta yer Meydan formun doldurulmasıyla elektronik ortam üzerinden yapılacak.

Yapılacak müracaatlara, basılı yapıtlarda her uzunluk eser için farklı olmak üzere zarfa konulmuş biçimde ikişer adet cüz yahut forma; dijital yapıtlarda ise her eser için ikişer adet ilgili malzemeden eklenecek. Karekod içeren eserler, karekod içeriği ses ve imaj evraklarıyla Birlikte müracaat sırasında ibraz edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Konseyinin mührü/onayı bulunmayan eserler basılamayacak ve yayımlanamayacak. Yapıtların nihayet inceleme kademelerinin tamamlanmasını müteakip; basılı eserler, adabına Müsait olarak basılan sayfaların kırım süreci yapılmadan Evvel Konsey tarafından mühürlenecek, dijital eserler, tarzına Müsait olarak yapılan yayımdan sonra Şura tarafından onaylanacak. Heyet tarafından mühürlenen/onaylanan yapıtlara hiçbir ekleme, çıkarma yahut bunlarda rastgele bir değiştirme yapılamayacak, karekodlar ve içerikleri değiştirilemeyecek.

Esere ait bandrol müracaatı yapılmadan Evvel Suradan mühür/onay/izin dokümanı alınması Mecbur olacak.

Mühürsüz/onaysız basıldığı yahut yayımlandığı tespit edilen mushaflar, cüzler halindeki mushaflar ve mealli mushaflar ile sesli, imajlı ve elektronik ortamda hazırlanan mealli/mealsiz Kur’an-ı Kerim yayımlarının; basım ve yayımının durdurulması, dağıtılmış olanların toplatılması ve imha edilmesi ile bu kapsamdaki yayımın internet ortamında yapılması halinde buna ait erişimin engellenmesi konularında Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında kanun kararları uygulanacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir