KİT’lerin 2023 yılı işçi alım metotları belirlendi

Haberler Kas 05, 2022 Yorum Yok

Hazine ve Maliye Bakanlığının “2023 Yılına İlişkin genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına Ait Metot ve Temellerin Belirlenmesine Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası KİT’e ilişkin olan işletme yahut işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2020 yılında ayrılan işçi sayısını belirlerken, emeklilik, istifa, Kuruluş dışı nakil, vefat ve Amel akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak.

Bu Yıl Bakanlıkça kapital transferi yapılan KİT’ler ve bunların bağlı iştiraklerinin işçi Nakil süreçleri Bakanlığın Müsait görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, bildirimin ekinde yer Meydan “Personel Talep Formu”nu doldurarak isteklerini, münasebetleriyle Bakanlığa ileterek ve Gerekli müsaadesi aldıktan sonra süreçlerini tamamlayacak.

İlave işçi Nakil talebinde bulunacak halk teşebbüsleri, münasebetlerini ilgisine nazaran Bakanlığa yahut Özelleştirme Yönetimi Başkanlığına (ÖİB) bildirecek. İşçi muhtaçlığına yönelik talepler için gönderilecek yazıda ayrıntılı açıklamalara yer verilecek.

Kurumsal alım prosedürüyle teşebbüslerde kontratlı işçi konumlarına atananlar, mesleğe Özel Karşılaşma sınavıyla Yardımcı olarak girilen takımlar, bulunulan durumdan farklı ve tahsil durumu prestijiyle ihraz ettikleri unvanlı takım ve konumlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak.

Yapılacak atamalar için 2022’de Bakanlıktan Müsait görüş alınan fakat İmtihan yahut Nakil süreçlerine yönelik Gerekli süreçlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan işçi Nakil müsaadeleri, 2023 yılında ek bir müsaadeye muhtaçlık bulunmaksızın kullanılabilecek.

– Maliyetlerin düşürülmesi için Fazla yıllı ihaleye çıkılabilecek

Teşebbüsler, 1 Ocak’tan itibaren 2023 yılında çalıştıracakları süreksiz emekçilerin Yekün adam/ay mühletini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak halde Yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek.

Toplam Çok çalışma müddetini işin gereğini dikkate alarak statüler ortasında dağıtma yetkisi, ilgili Yönetim heyetine ilişkin olacak.

Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan yararın artırılması emeliyle izleyen yılı yahut yılları kapsayan hizmet alım ihalesine çıkabilecek. çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için işletme bütçelerinin en az 2023-2025 devrini kapsayacak formda hazırlanması gerekecek.

Program maksatları ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde 2023’te ihale yoluyla alınacak hizmetlerin fiyatı, Bakanlıkça bildirilecek olan fiyatı aşamayacak. 2024 ve sonrasına ait hizmet alımı tavanları, 2023 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her Yıl için yüzde 10’ar artırılması yoluyla hesaplanacak.

Bu formda hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını teşebbüs Yönetim heyeti yüzde 25 artırmaya yetkili olacak. Bu durumda hususa ait Yönetim konseyi kararının bir örneği, ilgili bilgi ve evraklarla Birlikte 10 Amel günü içinde Bakanlığa ve ilgisine nazaran ÖİB’e gönderilecek.

Tesis yahut ünitelerin teşebbüsler ortasında periyodu durumlarında Yekün hizmet alımı harcama tavanı ile Çok çalışma müsaadesinin teşebbüsler ortasındaki dağılımı, taraflarca yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine nazaran Bakanlığa yahut ÖİB’e iletilecek.

Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, mali amaç ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali gaye ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi gerekecek.

– Mecbur hallerde ticari kredi kullanılabilecek

Teşebbüsler, finansman gereksiniminin oluşması durumunda öncelikle gelir artırıcı ve sarfiyat azaltıcı tedbirlere başvuracak, faal işletme sermayesi ve sabit kapital idaresi için Gerekli önlemleri alacak. Bu önlemlerin kâfi olmaması durumunda ve Mecbur hallerde, tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak formda bankalardan ticari kredi kullanımı iç diğer finansman metotlarına başvurabilecek.

KİT’ler, Hazineye aktarılması gereken temettü meblağlarını, 2022 yılı bilançosunun mutlaklaşmasını takiben 2 hafta içinde Bakanlığa bildirecek.

Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata nazaran hazırlamakla yükümlü oldukları mali tablolar ile Bakanlıkça hazırlanan diğer tabloları, halk İşletmeleri Data İzleme Sistemi’nde ve belirtilen takvime Müsait olarak Bakanlığa gönderecek.

– aktiflik raporları teşebbüslerin internet sitelerinde yayımlanacak

Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 2022 yılı aktiflik raporlarını 31 Mayıs 2023’e kadar internet sitelerinde yayımlayacak.

Teşebbüsler, faaliyette bulundukları bölümleri takip ederek dal içindeki yerlerini daha güzel tahlil edebilmek ve faal sektörel siyasetler geliştirebilmek yahut geliştirilmesine Yardımcı olabilmek emeliyle 2022 Yılı Kesim Raporu’nu hazırlayacak. Bu raporların 31 Mayıs 2023’e kadar basılı bir örneği Bakanlık, ilgili Bakanlık ve ilgisine nazaran ÖİB’e gönderilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir