Kararname yayımlandı…1 ay boyunca dogal gaz bedeli alınmayacak

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 01, 2023 Yorum Yok

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca fiyat alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 Yıl boyunca fiyatsız olmasına ait Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye nazaran, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek birinci faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki periyoda ilişkin aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli Tahsil edilmeyecek.

Doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedelleri, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

DOĞAL GAZ TÜKETİMİNE AİT SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 144

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gayesi; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ödeyeceği doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedeli ile öbür meblağların Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ait yol ve asılları düzenlemektir.

Sistem kullanım bedellerinin karşılanması

MADDE 2- (1) Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/4/2023 (bu tarih dahil) tarihinden 31/5/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar olan birinci fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1/5/2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğal gaz tüketimine ait sistem kullanım bedelleri Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(2) Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 20/3/2023 tarihli ve 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Karan kapsamında tahakkuk ettirilecek birinci faturadaki doğal gaz tüketimlerinin otuz günlük kısmına tekabül eden sistem kullanım bedelleri Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

(3) Bu husus kapsamında olan sistem kulamın bedellerine ait tahakkuk edecek öteki fiyatlar Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Uygulamaya ait tarz ve esaslar

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ait adap ve temeller Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Güç Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

30 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir