‘Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletme konusunda ihtilaller gerçekleştirdik’

Haberler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 5. Milletlerarası Bayan ve eşitlik Tepesi’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

eşitlik kavramıyla bayan bir ortaya geldiğinde geçmişten bugüne ve geleceğe konuşulacak Fazla husus, yapılacak Fazla münakaşa çıktığı bir gerçektir. Kültürel kodların farklı toplumlarda ve farklı coğrafyalarda, farklı tezahürlerle şekillendirdiği bayan algısı, üzerinde etraflıca durulmayı hak eden bir çeşitlilik gösteriyor. Dünyadaki bayan hareketlerinin lisanını ve pratiğini şekillendiren en Değerli ögelerden birinin de bu kültürel kod farklılıkları olduğunu müşahede ediyoruz. Bağlantı imkanlarının global seviyede yönlendirmeye Aleni bir formda genişlemesiyle ortaya çıkan tekdüzelik, Türlü kültürlerdeki bayan algısının gerisindeki zenginliği ortadan kaldırmıştır. batı medeniyetinin baskın karakteri, en Fazla da bayana bakışta ve onun hayattaki pozisyonuyla ilgili kabullerde ortaya çıkmıştır.

Bugün dünyanın her yerindeki toplumlara tıpkı bayan modeli dayatılmakta, bayandan birebir siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik rolü benimsemesi ve oynaması istenmektedir. Ülkelerin pek birçoklarında nüfusun kırsaldan kentlere yığılması ve kitlelerin tıpkı irtibat kanallarından beslenerek hayat biçimlerini ve hayallerini şekillendirmesi de bu dayatmayı beslemektedir. O denli ki bunun dışındaki her türlü kültürel davranış, bir anda kendini global bir linçe Alışılmış tutulurken burada görebilmektedir. Toplumsal medya mecralarının ülkelerin siyasi tercihlerini yönlendirmedeki tesirlerinden Fazla daha fazlası bayan konusu başta olmak üzere toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanmaktadır. Artık bu Sorun yalnızca ilim insanlarının, sivil cemiyet kuruluşlarının İlgi alanı olmaktan çıkıp insanlığın topyekun gündem başlığı haline gelmesi gereken bir düzeye ulaşmıştır.

Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın aksine, bayana yönelik cinayet, şiddet, ayrımcılık üzere hususlarda hala Önemli meseleler yaşadıklarını biliyoruz. Biz elbette ülkemizde Biricik bir bayanın bile sadece cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Tıpkı biçimde ülkemizi güya bayana yönelik şiddetin ve cinayetin dört bir yanda kol gezdiği bir yer üzere sunanların aslında kendi içlerindeki çürümeyi görmezden gelmeye çalışmasını da kabul edemeyiz.

Bayanların mağduriyetine yol açan çarpık kabuller, dünyanın her yerinde olduğu üzere gelişmiş ülkelerde de ne yazık ki sürüyor. şayet bu sorgulamayı gelişmiş ülkelerde yaşanan meseleler dahil, her türlü bağnazlığın üzerine çıkartarak yapamazsak Dilek ettiğimizi vicdani, adil, sürdürülebilir toplumsal iklime ulaşamayız. Bugünkü toplantımızın çağdaşlık kisvesi altına saklananları da kapsayan bütün ön kabullerden arındırılmış, sorgulama doğrultusunda atılmış Değerli bir adım olarak görüyorum.

Celse başlıklarına ve iştirakçi profiline baktığımızda tepede bu konuda geleceğe Fer tutacak sonuçların çıkacağı anlaşılıyor. Daima söylediğimiz üzere bayanların dışlandığı bir dünya, insanlığın yarısından feragat etmiş demektir.

Bu da hem fıtrata hem inancımıza hem de hayatın bizatihi işleyişine muhalif bir davranıştır. Bayanı aile başta olmak üzere varoluşun Temel ögelerinden koparıp sapkın akımlarla Yan yana getirenler, aslında en Aka berbatlığı bizatihi bayanlarımıza yapmaktadır. Biz bayanın içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın hayrına sonuçlar elde etmenin yahut bunları sürdürülebilir kılmanın Muhtemel olmadığına inanıyoruz. Bu anlayışla bayanlarımızı güçlendirecek siyasetleri kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz gayrette en Aka dayanağı gördüğümüz bayanlarla siyasetten iktisada her alanda Fazla daha Aka muvaffakiyetler elde edeceğimiz bir geleceğin bizi beklediğinden Kuşku duymuyorum. Eksiklikleri, aksaklıkları, yanlışları düzelterek bugüne kadar ihtilal niteliğinde pek Fazla değişimi nasıl ülkemizin ve bayanlarımızın hanesine yazdırmışsak, bundan sonra da tıpkı biçimde devam edeceğiz.

İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün ve en değerlisi yaratılmışların en gururlusu olan insan vasfımızın gereği olarak bu çabayı sizlerle omuz omuza sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa ediyoruz ne de yalnızca sonlu bir alandaki başarılarımızdan Laf ediyoruz. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma atılımıyla geldiği düzey, hayatın her alanını, insanımızın tamamını kapsayan sonuçlarıyla daima birlikte geleceğimize umutla ve itimatla bakabilmemizi sağlıyor.

Bu süreçte elde ettiğimiz en Olumlu ve iftihar verici başarılardan biri de bayanlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletme konusunda gerçekleştirdiğimiz devrimlerdir. Anayasamızdan başlayarak mevzuatımızın tamamını bu doğrultuda yenilerken asıl Aka değişimi zihinlerde sağladığımıza inanıyorum.

Artık sizlere bayan siyasetlerimizin sağlam bir tabana oturmasını sağlayan çalışmalarımızdan kimilerini özetle hatırlatmak istiyorum. Anayasamızın 10’uncu hususuna “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresini ekleterek başladık. Ayrıyeten müspet ayrımcılık unsurunu uygulamak için bu gayeyle alınacak önlemlerin Adalet prensibine muhalif yorumlanamayacağı kararını de Anayasa’ya derç ettik. Bayana yönelik şiddetle en aktif formda uğraş edeceğimizin kelamını daha hükümete gelmeden milletimize zati vermiştik. Bu gayeyle 2005 yılında tarihimizin en Aka ıslahatlarından biri olan türel düzenlemeleri hayata geçirdik. Töre ve namus cinayetleri olarak tarihimize geçen kabahatlere verilen cezaları olağanüstü ağırlaştırarak bu sorunu Aka ölçüde gündemimizden çıkardık. Aile içi ve bayana karşı şiddete karşı verilen cezaları artırarak cinsel hamle hatasını tanımlayarak cinsiyet farkı sebebiyle düşük fiyat uygulanamayacağı ve Amel akdinin feshedilemeyeceği kararını getirerek bu doğrultuda Fazla Kıymetli adımlar attık.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir