İşsizlik rakamları yayımlandı

Haberler Nis 11, 2023 Yorum Yok

İşgücü İstatistikleri, Şubat 2023

Hanehalkı İşgücü Araştırması Şubat ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan zelzele felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye vilayetlerinde yapılamamıştır. Bu vilayetlerdeki Örnek Mesken sayısının örneklem içerisindeki hissesi %7,8’dir. Şubat ayı bülteninde yer Meydan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen vilayetler üzerinden Türkiye bazında varsayım verecek formda yüklendirme yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan süreksiz yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri kısmında sunulmuştur. Belirtilen vilayetlerde uygulama gerçekleştirilemediği için, zelzelenin tesiri göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen periyotta Meydan uygulamasına başlanabilmesi ile Birlikte geçmiş periyotlara ilişkin zelzele tesirinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %10,0 düzeyinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 65 bin şahıs artarak 3 milyon 514 bin şahıs oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10,0 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,7 iken bayanlarda %12,6 olarak iddia edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 361 bin şahıs azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak %48,2 oldu. Bu Oran erkeklerde %65,0 iken bayanlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 295 bin şahıs azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2 iken bayanlarda %36,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı %19,2 oldu

15-24 ıslak kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,7 puanlık azalış ile %19,2 oldu. Bu ıslak kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde %15,4, bayanlarda ise %26,2 olarak kestirim edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Şubat 2023

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 44,7 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti, Şubat 2021-Şubat 2023

Mevsim tesirinden arındırılmış atıl işgücü oranı %23,4 oldu

Vakte bağlı Noksan istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Şubat ayında bir evvelki aya nazaran 1,5 puanlık artış ile %23,4 oldu. Vakte bağlı Noksan istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak kestirim edildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir