‘İkna odalarını kuranlar artık başörtüsü meselesini çözelim diyorlar’

Haberler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Memleketler arası Bayan ve eşitlik Tepesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Kadın algısı, üzerinde etraflıca durulmayı hak eden bir çeşitlilik gösteriyor”

eşitlik kavramıyla bayan bir ortaya geldiğinde geçmişten bugüne ve geleceğe konuşulacak Fazla mevzu, yapılacak Fazla münakaşa çıktığı bir gerçektir. Kültürel kodların farklı toplumlarda ve farklı coğrafyalarda, farklı tezahürlerle şekillendirdiği bayan algısı, üzerinde etraflıca durulmayı hak eden bir çeşitlilik gösteriyor. Dünyadaki bayan hareketlerinin lisanını ve pratiğini şekillendiren en Değerli ögelerden birinin de bu kültürel kod farklılıkları olduğunu müşahede ediyoruz. İrtibat imkanlarının global seviyede yönlendirmeye Aleni bir halde genişlemesiyle ortaya çıkan tekdüzelik, Çeşitli kültürlerdeki bayan algısının gerisindeki zenginliği ortadan kaldırmıştır. batı medeniyetinin baskın karakteri, en Fazla da bayana bakışta ve onun hayattaki pozisyonuyla ilgili kabullerde ortaya çıkmıştır.

Bugün dünyanın her yerindeki toplumlara birebir bayan modeli dayatılmakta, bayandan tıpkı siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik rolü benimsemesi ve oynaması istenmektedir. Ülkelerin pek birçoklarında nüfusun kırsaldan kentlere yığılması ve kitlelerin birebir irtibat kanallarından beslenerek hayat biçimlerini ve hayallerini şekillendirmesi de bu dayatmayı beslemektedir. O denli ki bunun dışındaki her türlü kültürel davranış, bir anda kendini global bir linçe Olağan tutulurken burada görebilmektedir. Toplumsal medya mecralarının ülkelerin siyasi tercihlerini yönlendirmedeki tesirlerinden Fazla daha fazlası bayan konusu başta olmak üzere toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanmaktadır. Artık bu Sorun yalnızca ilim insanlarının, sivil cemiyet kuruluşlarının İlgi alanı olmaktan çıkıp insanlığın topyekun gündem başlığı haline gelmesi gereken bir düzeye ulaşmıştır.

“Tek bir bayanın bile şiddete uğramasını asla kabul edemeyiz”

Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın bilakis, bayana yönelik cinayet, şiddet, ayrımcılık üzere bahislerde hala Önemli problemler yaşadıklarını biliyoruz. Biz elbette ülkemizde Biricik bir bayanın bile sadece cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Tıpkı formda ülkemizi güya bayana yönelik şiddetin ve cinayetin dört bir yanda kol gezdiği bir yer üzere sunanların aslında kendi içlerindeki çürümeyi görmezden gelmeye çalışmasını da kabul edemeyiz.

Bayanların mağduriyetine yol açan çarpık kabuller, dünyanın her yerinde olduğu üzere gelişmiş ülkelerde de ne yazık ki sürüyor. şayet bu sorgulamayı gelişmiş ülkelerde yaşanan sıkıntılar dahil, her türlü bağnazlığın üzerine çıkartarak yapamazsak Dilek ettiğimizi vicdani, adil, sürdürülebilir toplumsal iklime ulaşamayız. Bugünkü toplantımızın çağdaşlık kisvesi altına saklananları da kapsayan bütün ön kabullerden arındırılmış, sorgulama doğrultusunda atılmış Değerli bir adım olarak görüyorum.

Celse başlıklarına ve iştirakçi profiline baktığımızda tepede bu konuda geleceğe Fer tutacak sonuçların çıkacağı anlaşılıyor.

“Kadınlarımızı güçlendirecek siyasetleri kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz”

Daima söylediğimiz üzere bayanların dışlandığı bir dünya, insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Bu da hem fıtrata hem inancımıza hem de hayatın bizatihi işleyişine ters bir davranıştır. Bayanı aile başta olmak üzere varoluşun Temel ögelerinden koparıp sapkın akımlarla Yan yana getirenler, aslında en Aka berbatlığı bizatihi bayanlarımıza yapmaktadır. Biz bayanın içinde yer almadığı hiçbir alanda insanlığın hayrına sonuçlar elde etmenin yahut bunları sürdürülebilir kılmanın Muhtemel olmadığına inanıyoruz. Bu anlayışla bayanlarımızı güçlendirecek siyasetleri kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Yürüttüğümüz gayrette en Aka takviyesi gördüğümüz bayanlarla siyasetten iktisada her alanda Fazla daha Aka muvaffakiyetler elde edeceğimiz bir geleceğin bizi beklediğinden Kuşku duymuyorum. Eksiklikleri, aksaklıkları, yanlışları düzelterek bugüne kadar ihtilal niteliğinde pek Fazla değişimi nasıl ülkemizin ve bayanlarımızın hanesine yazdırmışsak, bundan sonra da birebir halde devam edeceğiz.

İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün ve en değerlisi yaratılmışların en erdemlisi olan insan vasfımızın gereği olarak bu çabayı sizlerle omuz omuza sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız.

Ülkemize 20 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırdık derken ne mübalağa ediyoruz ne de yalnızca sonlu bir alandaki başarılarımızdan Laf ediyoruz. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma atılımıyla geldiği düzey, hayatın her alanını, insanımızın tamamını kapsayan sonuçlarıyla daima birlikte geleceğimize umutla ve itimatla bakabilmemizi sağlıyor.

Bu süreçte elde ettiğimiz en Olumlu ve iftihar verici başarılardan biri de bayanlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletme konusunda gerçekleştirdiğimiz devrimlerdir. Anayasamızdan başlayarak mevzuatımızın tamamını bu doğrultuda yenilerken asıl Aka değişimi zihinlerde sağladığımıza inanıyorum.

“2005 yılında tarihimizin en Aka ıslahatlarından biri olan tüzel düzenlemeleri hayata geçirdik”

Artık sizlere bayan siyasetlerimizin sağlam bir tabana oturmasını sağlayan çalışmalarımızdan kimilerini özetle hatırlatmak istiyorum. Anayasamızın 10’uncu hususuna “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ibaresini ekleterek başladık. Ayrıyeten olumlu ayrımcılık prensibini uygulamak için bu gayeyle alınacak önlemlerin Adalet unsuruna muhalif yorumlanamayacağı kararını de Anayasa’ya derç ettik. Bayana yönelik şiddetle en faal biçimde uğraş edeceğimizin kelamını daha hükümete gelmeden milletimize esasen vermiştik. Bu gayeyle 2005 yılında tarihimizin en Aka ıslahatlarından biri olan tüzel düzenlemeleri hayata geçirdik. Töre ve namus cinayetleri olarak tarihimize geçen hatalara verilen cezaları olağanüstü ağırlaştırarak bu sorunu Aka ölçüde gündemimizden çıkardık. Aile içi ve bayana karşı şiddete karşı verilen cezaları artırarak cinsel atak kabahatini tanımlayarak cinsiyet farkı sebebiyle düşük fiyat uygulanamayacağı ve Amel akdinin feshedilemeyeceği kararını getirerek bu doğrultuda Fazla Kıymetli adımlar attık.

“İkna odalarını kuranlar artık de geldiler başörtüsü meselesini çözelim diyorlar”

Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan hatta örtüleri zorla açılmaya çalışılan kızlarımızın, bayanlarımızın yaşadıkları trajedi, ülkemizin bir devrinin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Bizim vesayetle uğraşımızın en somut sonuçlarını bayanlarımızın hayatlarında görmek mümkündür. Hamdolsun bugün eğitimden istihdama hayatın hiçbir alanında bayanlarımız bu türlü bir zulme maruz kalmıyor, bu Cin adaletsizliklere uğramıyor.

Yıllar yılı başörtünün düşmanı olan ve üniversitelerimizde ikna odalarını kuranların kimler olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ikna odalarını kuranlar artık de geldiler başörtüsü sıkıntısını çözelim diyorlar. Ne kadar hoş. Bak nereden nereye geldik. Ben artık yeni bir Teklif daha yaptım. Haydi bakalım bu seçimde kaç Tane başörtülü Milletvekili adayı çıkaracaksın? Yalnız şaşırmayın, bunu söyledim ya inanın başörtülü Milletvekili adayı da koyar. Bak rozet takmaya başladı ve Milletvekili adayı da koyar. Ne kadar hoş. HDP’de var, bunlarda da olsun, İP’te de olsun. Meclis’te bir vakitler bunların ağababaları başörtülü kardeşimizi kovmadılar mı?

“Verelim el ele bu işi bitirelim”

Tüm bu oyunlar bozuldu, artık çark Geri dönmeye başladı. Biz de diyoruz artık gel Anayasa yapalım, bu Anayasayı yaparken başı örtülü, başı Aleni hiçbir ayrıma gitmeden hak ve özgürlükler noktasında Tüm kızlarımız, bayanlarımız anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar. Artık ne oldu? Arkadaşlarımız ziyarete gittiler. Şu anda gerek yok dediler. Pekala, ne olacak? Seçimden sonra bunu çalışalım dediler. Bir gece yarısı kalktın yasal düzenleme yapalım dedin. Sen gece yarısı dedin, biz ise yıllardır bunu düşünüyoruz aslında. Gel diyoruz artık bunu Anayasa düzenlemesiyle, birlikte yapalım, verelim el ele bu işi bitirelim. Bir daha kimse de bunu gündemine almasın. Niçin kaçak dövüşüyorsunuz ya? Her Vakit bunların işi istismar siyaseti. Bunlarda gerçek manada liderlik siyaseti yok.

Artık geçenlerde genel reis yardımcılarımdan bir tanesi Mamak’ta gençlerle bir sohbete gitti. Olağan gençler soruyorlar falan. Bir de bu Amerika siyaseti ne falan. Natürel benim genel reis Yardımcım, “O hamburger siyasetiydi, ben de artık sizlerle simit kaşar siyaseti yapacağım” dedi ve arkadaşımız da onlara kaşar simit İkram etti. Benim de Olağan ta gençlik yıllarımdan beri kaşar simit her Vakit Amade yemeğimdi. Bundan Dolayı da Vakit vakit istihza ettiler. fakat onların istihzasına Karşın biz uğraşımızı bu türlü sürdürdük. Lakin şunu unutmayalım hanım kardeşlerim, çeyrek asır Evvel Hayal bile edilemeyecek bu özgürlük iklimini, ülkemize kazandırırken partimizi kapatma tehdidi iç nelerle karşılaştığımı millet Fazla uygun biliyor.

“Demek ki bak yapınca oluyormuş”

Bir müddet Evvel bütün bu çabalarda vesayetin ve faşizmin temsilcisi olarak karşımıza çıkan bir siyasi parti lideri bayanlarımızın başörtüsü sıkıntısını tekrar gündeme getirdi. Esasen bayanlarımızın başlarının Aleni yahut örtük olması Olağan bir haktır. Yani bunun için ne Anayasada ne kanunlarda rastgele bir düzenleme yapmaya gereksinim yoktur, olmaması gerekir.

Artık devletin bütün kurumlarında başörtülü kardeşlerimiz Mevcut mı? Artık yargıçlarımız, savcılarımız, polisimiz, askerimiz, valimiz Mevcut mı? Tüm bunlar var. Yani yaptık da ne oldu? Türkiye yıkıldı mı? Gök kubbe çöktü mü? Tam tersine hepsi artık Fazla daha huzurluyuz, rahatız, Tüm akademilerde, üniversitelerde, başörtülü profesörlerimiz, doçentlerimiz var. Demek ki bak yapınca oluyormuş. Türkiye yıkılmadı, kimse Türkiye’yi dinamitleyemedi. Kafi ki biz ön açalım. Ön açtığımız Vakit bu ülke Fazla daha kuvvetli formda geleceğe yönelecektir.

“Haydi parlamentoda bu işi çözemiyorsak referanduma gidelim”

Ülkemizde geçmişte yaşanan bu Kötü imgeleri ve tartışmaları da devrin ikliminin bir kesimi olarak kabul edip hepsini geride bıraktığımızı varsaymak istiyorduk. nihayet münakaşa vesilesiyle bir Kez daha gördük ki ülkemizde artık kökünün kuruduğunu umduğumuz habis zihniyet, bütün berbatlığıyla hala pusuda beklemekte. Biz de açılan tartışmaya karşılığımızı bu sıkıntıyı Anayasal bir teminata kavuşturmayı Teklif ederek verdik. Yaptığımız hazırlığı Meclis’te kümesi bulunan siyasi partilerin tamamına götürerek bu husustaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Hatta daha ileri gittim. Gel samimiyseniz gerekirse haydi parlamentoda bu işi çözemiyorsak referanduma gidelim. Zira millet evvel İlah en doğrusunu söyler. Bakalım millet ne diyor. Doğal millete gitmeyi de bunlar pek kabul edemezler. Zira millete gidileceği Vakit o sandıktan neler çıkabileceğini âlâ düşünüyorlar. şayet teklifimiz üzerinde kapsamlı bir uzlaşma sağlanabilirse bundan bayanlarımız ve ülkemiz inanın Fazla karlı çıkacaktır.

Bizim dileğimiz, bu düzenlemenin insanımızın beklentilerine Müsait halde en geniş mutabakatla meclisimizden geçmesidir. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise Anlatım ettiğim üzere bu sıkıntıyı milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. İnşallah ülkemizi bu Cin bahislerin bırakın trajedi haline dönüştürülmesini, tartışılması ayıbından da kurtaracak esaslı bir tahlili anayasamıza kazandırmayı Ümit ediyoruz. Ülkemizi Biricik parti faşizminin kodlarını kıra kıra bugünlere getirmeyi başardık. Türkiye Yüzyılı programımızla vatandaşlarımızın külliyen Birlikte başı açık, başı örtülü, bu tartışmayı başta olmak üzere bayanlarımızın bütün sorunlarını de çözerek ülkemizi Fazla daha ileriye taşımakta kararlıyız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir