En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete’de

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 06, 2023 Yorum Yok

Yargıtay birinci reis vekilleri, Danıştay reis vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak biçimde tekrar düzenlenecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay birinci reis vekilleri, Danıştay reis vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire liderleri, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı Anayasa Mahkemesi reis ve üyeleri ile eşit duruma getirilecek.

Yargıtay Birinci Lideri, Danıştay Lideri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı, Anayasa Mahkemesi Lideri ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile tıpkı olacak.

– Üstün Fedakarlık Madalyası ve Üstün Fedakarlık Nişanı

Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile zelzele, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla çaba edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar yahut sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verilecek.

Deprem, yangın, sel üzere afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi yahut bunlarla uğraş edilmesi ile meydana gelen ziyanların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakarlık, muvaffakiyet ve faydalık gösteren yabancı bireylere cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakarlık Nişanı verilecek.

Hiçbir karşılık ve çıkar gözetmeksizin üstün muvaffakiyet ve çabayla Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından, vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkların toplumsal teminatlarının olup olmadığına bakılmaksızın, bütün gazilere taban fiyatın net fiyatında aylık ödenecek.

Taşkömürü Havzası’ndaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, taş kömürü havzası dahilinde kalan taşınmazların, belirtilen durumlarda kalıp kalmadığına ait değerlendirmenin kanunun yürürlüğe girdiği tarih yerine Çağ tarihi temel alınmak suretiyle belirlenmesi sağlanacak.

Ayrıca, hak sahiplerinin yasal ipotek tesis etmek suretiyle taşınmazlarını isimlerine tescil ettirmelerine ait düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sıkıntılar tahlile kavuşturulacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle 31 Aralık 2012 ve öncesi periyoda ait işsizlik ödeneği müracaatlarına istinaden yapılan ödemelerden Çok ve yersiz ödeme olduğu tespit edilmiş olup bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle Tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Çok ve yersiz ödeme dava ve icra takibine husus edilmiş ise bütün ferileri ile Bir arada terkin edilerek dava ve icra evraklarının takip ve Tahsil süreçlerine devam edilmeyecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilmeyecek.

– En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinde artış

Sosyal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma kuralıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda ödenen 1100’er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık, malullük, mevt aylığı Meydan emeklilere ve hak sahiplerine evrak bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık minimum ödeme fiyatı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

– Süreksiz Amele çalıştırma mühleti artırılıyor

Kanunla, kurumların muhtaçlıkları doğrultusunda süreksiz Amele çalıştırma mühleti de artırılırdı.

Buna nazaran süreksiz Amel durumlarında çalışanların çalışma mühletleri birebir vize devri içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu müddetin belirlenmesinde yönetim, Kuruluş ve kuruluşun bağlı yahut ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli Amele takımlarına yahut kontratlı işçi statüsüne geçişi yapılamadığından süreksiz Amel konumlarında çalıştırılmaya devam edilen emekçilerin, bağlı bulunduğu toplumsal Emniyet kurumundan yaşlılık yahut emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte Amel mukavelelerinin sona erdirilmesini Mecbur tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu formda Amel mukavelesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının mukavelenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

İdare, Kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan süreksiz çalışanlar, çalıştırıldıkları Amel yerlerinde geçirdiği hizmet müddeti temel alınarak bu işyerlerinde boş olan Daimi Amele takımlarına geçirilecek.

Kamu Kuruluş ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman doktor ve tabip takım yahut konumlarında bulunan işçi ortasında fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak ek ödeme yapılacak.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve Emniyet korucularının emekli aylıklarına ait düzenlemeler 1 Nisan 2023’ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme periyodundan itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik unsurları, kanunun yayımını takip eden ay başından, halk Kuruluş ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve doktor takım yahut konumlarında bulunan işçiye yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1’inde, öteki düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– SGK çalışanına 3 ay Çok mesai

Kanundaki bir Öbür düzenleme ile Toplumsal Emniyet Kurumuna Ait Birtakım Düzenlemeler Hakkında Kanuna süreksiz husus eklendi.

Buna nazaran, emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların emeklilik süreçlerinin hızlandırılması için Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığında 657 sayılı kanuna tabi işçiye, 1 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri ortasında 3 ay müddetle, ayda 100 saati ve 2023 yılı merkezi Yönetim bütçe kanununda belirlenen Çok çalışma saat fiyatının 10 katını aşmamak kaydıyla Çok çalışma fiyatı verilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir