Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM’de yasalaştı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Mar 09, 2023 Yorum Yok

Genel Konseyde kabul edilen teklif, 4 unsurdan oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen süreksiz unsurla, ilgili kanunlara nazaran, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, Laf konusu kararlarda ıslak dışındaki diğer koşulları taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanacak.

Bu karar temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk Kez yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en nihayet çalışılan Özel bölüm Amel yerinde toplumsal Emniyet dayanak primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, toplumsal Emniyet takviye primi patron payının 5 puanlık kısmına isabet eden meblağ Hazinece karşılanacak.

Sosyal Emniyet dayanak primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu Kuruluş ve kuruluşlarında takıma alınan emekçiler, Vilayet Özel yönetimleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinde, Bir arada yahut farklı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ilişkin şirketlerde Amele statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları halk Kurum ve kuruluşları yahut şirketlerce Amel mukavelelerinin feshedilmesini Mecbur tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifin kabul edilmesinin akabinde, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir