Emeklilikte teknik öğretmen görevinin faydası olur mu?

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 14, 2023 Yorum Yok

Emekli maaşına hangi misyon aylıklarının yansıyacağı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Biricik tek düzenlenmiştir. Her misyon aylığı ögesi, emekli aylığına yansımamaktadır. Teknik öğretmenlere vazifede iken ödenen ek ödemeler, emekli aylığına yansıyan maaş ögelerinden birisi değildir.

Soru : Ben 15 Temmuz için emekli dilekçemi verdim. Esasen Giysi teknolojileri öğretmeni idim. Daha sonra Teknoloji tasarım dersi için branş değişikliği yaptım. Emekli olurken teknik Muallim katkısından nasıl faydalanırım? Teşekkür ederim.

5434 e tabi memurlar emeklilikleri vazife aylıkları üzerinden hesaplanmaz.

5434 e tabi memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında 5434 sayılı kanun kararları temel alınır ve bu süreçte vazife aylıklarının ehemmiyeti olmaz, misyon aylıkları vazifeleri mühletince yapılan bir ödeme formunda kalır ve aylık ve ikramiye fiyatını etkilemez.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesinde kullanılan kalemler şunlardır:

– Hizmet müddeti, -Kadro ve vazife unvanı, -Derece ve kademesi,

-Gösterge ve ek göstergesi, -Taban ve Kıdem aylığı, -Emeklilik tazminat oranı/Özel tazminat oranı, -Güncel Memur maaş katsayısı,

Bu ögeler üzerinden yapılan hesaplama sistemi sonucu Yekün fiyat bulunur. Bu fiyatlar memurun Toplumsal Emniyet Kurumu prim kesintilerini belirleyen ve tıpkı vakitte memurun emekli ikramiyesinde temel alınan brüt fiyattır.

Bu brüt meblağ üzerinden memurun çalıştığı mühlete nazaran orantılanır ve oranlama sonucunda da emekli aylık ve emekli ikramiye meblağı bulunur.

Bunların dışında, memurların vazifede iken almış oldukları, ek ödemeler, misyon unvanlarına nazaran alınan tazminat ve ödenekler bu hesaplama dışındadır.

657 sayılı Kanunda 7417 sayılı Kanunla değişik Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunanların ek gösterge sayılarının gösterildiği cetvele nazaran;

1. Derece 3600
2. Derece 3000
3. Derece 2200
4. Derece 1600
5. Derece 1800
6. Derece 1700
7. Derece 1500
8. Derece için de 1400 ek gösterge sayısıdır.

Emeklilik sırasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı için belirlenmiş olan ek göstergeler bunlardır ve bu belirlemede öğretmen, müdür, teknik öğretmen, uzman Muallim vb. üzere bir Fark yapılmamıştır, bunların dışında rastgele bir emekli aylık ve ikramiye fiyatını etkileyecek bir Faktör bulunmamaktadır.

Sonuç bağlamında kıymetlendirmemiz:

Görevde iken alınan ödenek, tazminat vs. üzere ek ödemeler 5434 e tabi memurların emekli aylık ve ikramiye hesaplamasında uygulanmaz. Hasebiyle, bugün için sizin teknik Muallim olarak emekli olmanız ile olağan Muallim olmanız ortasında hiçbir ayrım olmayacak, hasebiyle emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye fiyatına bir tesirinin olmayacağını söyleyebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir