Ek ders görevi verilen emeklilere, eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir mi?

Haberler Nis 11, 2023 Yorum Yok

Bilindiği üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 9 uncu unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde, resmi vazifesi bulunmayanlar ile emeklilere Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, Özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü süreksiz eğitim merkezlerinde haftada 30 saate kadar ek ders vazifesi verilebileceği karar altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Laf konusu 9 uncu unsura 26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen ikinci fıkrayla, bu unsur kapsamında ders misyonu verilenlerden yalnızca resmi vazifesi bulunmayanlara fiilen okuttukları her 5 saat ders için 1 saat daha eğitim öğretime takviye misyonu karşılığında ayrıyeten ek ders fiyatı ödenmesi sağlanmıştır.

Bu bilgiler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığı halk Mali Yönetim ve Dönüşüm genel Müdürlüğünün görüş yazılarının ekli bulunduğu ulusal Eğitim Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünün 07.04.2023 tarih ve 74011669 sayılı görüş yazısında; “Bu kapsamda, üstte yer verilen mevzuat kararlarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5886 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan düzenlemenin resmi vazifesi bulunmayanları kapsadığı değerlendirilmekte ve emeklilerin bu düzenlemeden yararlanamayacakları mütalaa edilmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir