DSİ, su kaynakları için ‘hayatın her alanında tasarruf’ öneriyor

Haberler Mar 30, 2023 Yorum Yok

– tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü (DSİ) global ısınmadan en Çok etkilenen su kaynaklarının istikbal kuşaklara aktarılabilmesi için çalışmalarına devam ederken, hayatın Çabucak her alanında yapılacak tasarruflarla su tüketiminin azaltılabileceğine işaret ediyor.

Dünya Su Günü, tatlı su kaynaklarının ehemmiyetine dikkati çekmek ve bu kaynakların sürdürülebilir idaresine odaklanılmasını sağlamak hedefiyle 1993’ten bu yana her Yıl 22 Mart’ta bir tema vurgusuyla kutlanıyor. Türkiye’de DSİ uhdesinde gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanan günün, bu yılki teması Birleşmiş Milletler tarafından “İşbirliği ve İştirakler Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” olarak belirlendi.

Kurumsal yapısı 1925’e uzanan DSİ, su gerilimi altındaki Türkiye’nin su kaynaklarının korunması, planlanması, yönetilmesi ve işletilmesinden Mesul en yetkili kurum olarak faaliyetlerine devam ederken bu eforun Lokal idareler, sivil cemiyet kuruluşları ve vatandaşlar iç bütün paydaşların katkısıyla desteklenmesi gerekiyor.

– Çağdaş sulama teknikleri ve arazi toplulaştırması

Türkiye’de yaklaşık yüzde 75 ile suyun en Fazla tüketildiği tarım bölümünde çiftçilerin, su kullanıcı örgütlerin ve sivil toplumun katkılarıyla bu oranın aşağı çekilmesi Muhtemel görünüyor.

DSİ tarafından Türkiye’nin 8,5 milyon hektarlık sulanabilir topraklarının 4 milyon 563 bin 414 hektarlık kısmı sulamaya açıldı. Bu arazinin yüzde 32’lik kısmı damla ve yağmurlama üzere Çağdaş sulama teknikleriyle sulanıyor.

Bitki su muhtaçlığını optimum düzeyde karşılayan ve su kaybını asgariye düşüren bu sistemlerin yaygınlaştırılmasında bütün paydaşların katkılarına gereksinim duyuluyor.

Öte yandan ziraî üreticilerin ekimi yapılacak Eser çeşidini, iklime ve su durumuna nazaran belirlemesi su kaynaklarının korunmasına Kıymetli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Tarımsal sulamada su sarfiyatının önüne geçecek diğer Kıymetli bir uygulama da arazi toplulaştırması olarak görülüyor. bütün yurtta yürütülen arazi toplulaştırmasında bugüne kadar 6 milyon hektarlık alanda toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Bu topraklarda başta su olmak üzere bütün üretim girdilerinden tasarruf sağlanırken ünite alandan azami randıman alınıyor.

– AB standartlarında içme suyu

DSİ tarafından tamamlanarak hizmete alınan 386 içme suyu tesisinde yıllık 5 milyar metreküp AB standartlarında içme suyu üretiliyor.

Suyun musluklara ulaşması sürecinin olabildiğince kayıpsız gerçekleşmesi için Özellikle Lokal idarelere Kıymetli görevler düşerken, birçok vilayette Mahallî idarelerin sorumluluğunda bulunan Belde içi dağıtım sistemlerinde yüksek oranda hatta yüzde 70’lere varabilen su kayıpları bulunuyor, yüksek maliyetlerle temin edilen suyun Kıymetli bir kısmı yarara dönüştürülemiyor.

Bu kayıp kaçakların yarı oranında düşürülmesiyle dahi yeni su kaynaklarının geliştirilme tarihlerinin ötelenebileceği ve kısıtlı su kaynaklarının en âlâ biçimde korunup yönetilmesinin sağlanabileceği varsayım ediliyor.

– 2 milyon hektar arazi taşkın zararlarından korunuyor

Su kaynaklarının korunması kadar Değerli olan Öbür bir konu da iklim değişikliği ile sıklığı, şiddeti ve Faaliyet alanı artan taşkınlarla çaba konusunda alınacak önlemler olarak görülüyor.

DSİ tarafından bugüne kadar 10 binin üzerinde taşkın Denetim tesisi inşa edilerek işletmeye alınırken, bu tesislerle yerleşim yerleri ve tarım topraklarını içeren yaklaşık 2 milyon hektar arazi taşkın zararlarından korunuyor.

– Su tasarrufunun farklı yolları

Dünya Su Günü’nün bu yılki teması olan “İş birliği ve İştirakler Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” doğrultusunda, DSİ su tasarrufunun farklı yolları olduğuna da işaret etti, şu tekliflerde bulundu:

– Global olarak ziraî eserler 3’te 1 oranında israf edilerek çöpe atılıyor. Besin israfını azaltmak, global olarak suyun en Fazla tüketildiği tarım kesiminde talebi azaltarak su kaynaklarının korunmasına Yardımcı olacak.

– tarım kesimi üzere güç dalı de suya bağımlıdır. Elektrik üretimi yüzde 90 su ağırdır. Kullanılmayan elektrikli aygıtların kapatılması elektrik tasarrufunun yanında su israfının da önüne geçecek.

– Suyu ölçülü ve israf etmeden kullanarak tasarruf sağlanabileceği üzere kaynakların kirlenmesine pürüz olarak da birebir sonuca ulaşılabilir. Evsel atık yağları, nihayet tüketim tarihi geçmiş ilaçları ve kimyasal unsurları lavabo/tuvaletlere dökmeyerek su kaynaklarının korunmasına dayanak olunabilir.

– Ömür kaynağı olan su tıpkı vakitte her türlü mal ve hizmet üretim sürecinin değişmez girdisi pozisyonunda bulunuyor. Bu çerçevede tüketilen her Eser değişen ölçülerde su içeriyor. mesela bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor. Münasebetiyle hayatın her alanında yapılacak tasarrufla su kaynakları korunmuş olur.

– Dikilen ağaçlar sayesinde, global ısınma ve iklim değişikliğinin tesirleri azalacak, daha Çok ve daha pak su olacak, taşkın ve sel felaketlerine maruz kalma mümkünlüğü düşecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir