okulseciyorum.com | Eğitim Hayatını Kolaylaştır

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Bilgi
  4. »
  5. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

admin admin -
10 0

DEVLET TİYATROLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin emeli; Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğünde vazife yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa nazaran misyon yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü hususu ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri, Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ait adap ve asıllar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ait yol ve temeller bakımından, 657 sayılı kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kararlarını Devlet Tiyatroları genel Müdürü yürütür.

EK- BELGEYİ İNDİRMEK İÇİN

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir