Deprem nedeniyle işletmelerde mesleki eğitim yapan öğrencilere ücret ödenir mi, öğrencilerin işletmelere devam zorunluluğu var mıdır?

Haberler Nis 12, 2023 Yorum Yok

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Anadolu Uğraş Programı 12’nci Sınıf öğrencilerinin İşletmelerdeBeceri Eğitimi/Mesleki Eğitim dersini öncelikle işletmelerde almaları temeldir. Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile kâfi sayıda Müsait işletme bulunamaması nedeniyle işletmeye gönderilemeyip okul/kurumda eğitim öğretimini sürdüren Anadolu Uğraş Programı öğrencileri ise okuldan mezun olabilmek için ayrıyeten 40 Amel günü staj çalışması yapmakla yükümlüdür.

İlgili mevzuat kararları gereği işletmelerde mesleksel eğitim gören yahut staj çalışması yapan öğrenciler, yaşına Müsait minimum fiyatın 308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanununda belirlenen meblağı kadar ödenecek fiyat, fiyat artışı ve öbür imkanlar konusunda Talebe reşitse kendisi; değilse yasal temsilcisiyle Bir arada 8.08.2017 tarihli ve 12464818 sayılı yazımız ekinde yer Meydan ve e-Okul Yönetim Sisteminde de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı işletmelerde Mesleksel Eğitim/Staj Sözleşmesi” imzalamaktadır.

Söz konusu mukavelenin “İzin” başlıklı 7’nci unsurunun birinci fıkrasında “İşletmelerde mesleksel eğitim gören öğrenciye Yarıyıl ve yaz tatili müddetince Yekün bir ay fiyatlı müsaade verilir. Ayrıyeten mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar fiyatsız mazeret müsaadesi de verilebilir.” kararı, “Sözleşmeninfeshi” başlıklı 24’üncü hususunda “(1) Kontrat; … ğ) Zelzele, yangın ve sel üzere afetler, … hallerinde Biricik taraflı olarak feshedilir. Fesih durumu, kontratın feshi tarihinden itibaren 3 Amel günü içinde ilgili okul/kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; ulusal Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 127’nci unsurunun ikinci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir Devre mesleksel eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim aktiflikleri dışında okullardaki döner kapital kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj müddeti kadar fiilen çalışanlarla Mesleksel Aleni Öğretim Lisesine kayıtlı olup Çehre yüze eğitime devam eden öğrencilerden kayıtlı oldukları alan/dalda kalfalık evrakına sahip olanlar staj müddetini tamamlamış sayılır ve direkt staj bitirme imtihanına girmeye hak kazanırlar. Aynı alanda olmak kaydıyla ustalık dokümanı sahipleri ise stajdan muaf tutulur.” kararı yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında ulusal Eğitim Bakanlığı Mesleksel ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğünün 23.03.2023 tarih ve 72907640 sayılı görüş yazısında; “Buna nazaran, üstte açıklanan mevzuat kararları Birlikte değerlendirildiğinde;

1-İşletmelerde mesleksel eğitim yapan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde; Aralık tatil, yarıyıl/yaz tatili, özürlü devamsızlık hakları, Valiliklerce belirlenen kar tatilleri ile fevkalâde gelişmelerin yaşandığı salgın hastalık, yangın, zelzele üzere doğal afetler vb. durumlarda işletmeye gidemeyecekleri göz önünde bulundurularak, işletmelerin yaşanan zelzele sonrasında faaliyetlerine devam etmesi halinde, öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine Aralık verilen tarihler ortasında fiyatlı müsaadeli sayılmalarına ait değerlendirmenin yapılması ve ilgili taraflarla kayıt altına alınan mukavelede belirtilmesi kaydıyla bu süredeki fiyatlarının işletmeler tarafından karşılanması,

2-Yaşanan zelzele nedeniyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci devrinde işletmelere mesleksel eğitim için gidemeyecek olan öğrencilerin, mukavelelerinin ilgili mevzuat kararları çerçevesinde yine kıymetlendirilerek, mukavelenin feshedilmesi halinde öğrencilerden işletmelerde en az bir Devre mesleksel eğitim görenlerin yahut eğitim ve öğretim aktiflikleri dışında okullardaki döner kapital kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj mühleti kadar fiilen çalışanların staj mühletini tamamlanmış sayılarak ilgili mevzuat kararlarına nazaran kıymetlendirilmesi, Laf konusu dersin eğitiminin ise derslik, atölye, laboratuvar yahut işletmelerin eğitim ünitesi üzere eğitim ortamlarında Muallim nezaretinde Çehre yüze eğitim kapsamında yapılması,

3- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci devrinde mesleksel eğitim için işletmelere gitmesi Müsait görülen öğrencilerin ise Laf konusu eğitimde Amel belgesi tutması ve maharet imtihanında da Amel belgesine takdir edilen puan dikkate alındığından işletmelerde mesleksel eğitime devam edilmesi,

gerektiğine ait ilgililere Gerekli rehberlik ve yönlendirmenin yapılması gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir