Çiftçilerin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedelleri yüzde 50 desteklenecek

Haberler Nis 27, 2023 Yorum Yok

Tarımsal Sulama Maksatlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, sulama birlikleri ile kooperatifleri tarafından işletilen sulama alanlarında ziraî üretim yapan çiftçilerin, bu Yıl su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin artırılması ile bu kapsamda Besin arz güvenliğinin ve ziraî üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Buna nazaran, sulama birlikleri tarafından kendi metot ve asıllarına nazaran belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50’si öncelikle su kullanıcısı Müstahsil tarafından ilgili sulama birliğine ödenecek. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50’si ise tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden üreticiler ismine sulama birliklerine aktarılacak.

Sulama birlikleri tarafından oluşturulacak ödemeye temel icmaller Devlet Su İşleri (DSİ) genel Müdürlüğüne gönderilecek. İcmaller DSİ tarafından Gerekli denetimler yapıldıktan ve onaylandıktan sonra ödenmek üzere Bakanlığa iletilecek. Ödemeler üreticiler ismine ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacak.

Sulama kooperatifleri tarafından üreticiler ismine tahakkuk ettirilen su kullanım hizmet bedelini devri içinde ödeyen üreticilere yüzde 50 destekleme ödemesi yapılacak.

2023 üretim yılı sonunda sulama kooperatifleri tarafından su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere ilişkin icmaller il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek. Müdürlükler tarafından Gerekli denetimler yapılıp onaylanan icmaller, ödenmek üzere Bakanlığa gönderilecek.

– Yıl sonuna kadar sürecek

Bu takviyeden yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması kuralı aranacak.

Karar kapsamındaki takviye uygulaması, 1 Ocak 2023 prestijiyle başlayacak ve 31 Aralık 2023’te sonra erecek.

Desteklemelere ait ödemeler için Gerekli kaynak, Bakanlığın 2023 yılı ziraî destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kararın uygulanmasına ait Ziraat Bankasına hizmetlerinden ötürü, ödenen destekleme fiyatının yüzde 0,2’si kurul olarak ayrıyeten ödenecek.

Destekleme ödemelerinin kontrolünü sağlayacak önlemleri almaya Bakanlık yetkili olacak.

Karar, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir