Çevreye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif, Komisyonda kabul edildi

Haberler Şub 02, 2023 Yorum Yok

Kıyıda otopark muhtaçlığının karşılanması ve kıyının halk tarafından faal kullanımının sağlanması için dolgu alanlarında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yeraltı otoparkı imaline İmkan sağlanacak.

Düzenlemeyle Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB’de zerzevat ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme ziyan verilmeden Mevcut olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “kırsal mahalleleri” içeren ek 3. hususunun uygulanmasına ait tarz ve temeller Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Belediyeler, Vilayet Özel yönetimleri ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile iştirak öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar; Fazla taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından direkt yahut Vilayetler Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar; “Faiz iç iç ve Hariç borç stok meblağı, en nihayet mutlaklaşan bütçe gelirleri toplamının tekrar değerleme oranıyla artırılan ölçüsünü aşamaz.” kısıtlamasına tabi olmayacak.

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yürütülecek işler için Vilayetler Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalar da bu kapsam da pahalandırılacak.

Teklifle 14 Vilayette Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasından kaynaklanan tereddütler de giderilecek.

Buna nazaran, Vilayet Özel yönetimleri ile Vilayet Özel yönetimlerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahalli yönetim birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli yönetim birlikleri için Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle merkez teşkilatında yer Meydan takımlar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri birebir yahut benzeri Nitelik arz eden merkez teşkilatı takım ve konumlarında bulunan ve yeterliğe hak kazananlardan müracaatları Bakanlıkça Müsait görülenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde “İklim Değişikliği Uzmanı” takımına atanabilecek. Bu kapsamda atananların sayısı 20’yi geçemeyecek.

– Teklife yeni unsurlar ihdas edildi

Teklife peyzaj mimarı ile İç mimar takımları ve organize Sanayi bölgelerine ait iki yeni husus ihdas edildi.

Peyzaj mimarı ile İç mimar takım unvanlarının ek göstergeleri emsali işçilerin düzeyine getirildi.

Kahramanmaraş’taki Erkenez OSB, Aksu OSB ve Türkoğlu-2 OSB’lerin hudutları değiştirildi. Bu OSB’lerin Amel ve süreçleri mezkur kanun kararlarına nazaran yapılacak.

– “Denizlerimizi betonla dolduranlar hakkaniyete Müsait bir Amel yapmaz”

Teklif üzerindeki görüşmelerde Laf Meydan GÜZEL Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, teklifin özü itibariyle Anayasa’ya muhalif olduğunu söyledi.

Teklifle kıyılardaki dolgu alanlarında otopark gereksinimini karşılamak emeliyle yeraltı oto parkı inşa edilebileceğini anımsatan Çelik, “Denizlerimizi betonla dolduran, kıyılarımızı, kıyılarımızı ranta kurban eden bir zihniyetin vicdana ve hakkaniyete Müsait bir Amel yapacağına dair kuşkularımız güçlüdür.” dedi.

Köy ve Kent belediyesiyken mahalleye dönüştürülen kırsal mahallelere ait maddeyi de eleştiren Çelik, “Bu bölgelerde yapılacak düzenlemeler için Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi verilmektedir. Hususun münasebetinde ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na eklenen ek 3’üncü unsur uygulamalarının birçok belediyemizde tamamlanamadığı belirtilmektedir ve Üzücü idarenin, delik deşik edilmiş olan mevzuatın adeta bir itirafıdır.” değerlendirmesini yaptı.

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ise gemi ve öbür deniz araçları için idari Nakit cezası ölçüsünü içeren hususa değinerek, Aka gemilerin yaratabileceği tahribatın Ufak olanlara nazaran daha yüksek olduğu belirtti.

Özgüneş, “Denizi kirletmeden Evvel önlemlerimiz nedir? Ceza ölçüsünün arttırılması ve cezaya tabi tutulmadan Evvel Tedbir konusunda yapılması gerekenlerin besbelli bir biçimde lisana getirilmesi gerekiyordu.” dedi.

– “Teklif adaba ve Anayasa’ya karşıt değil”

MHP Düzce Milletvekili umut Yılmaz, teklifin adaba ve Anayasa’ya terslik konusunda bir kahrı olmadığını söyledi.

Kıyıda otopark gereksiniminin karşılanmasına ait unsur üzerine yorum yapanların zelzele hassasiyetini anladığını lisana getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu husus yasalaşırsa, buraların yapılırken âlâ denetlenmesi sonucunda deniz dolgu alanlarının daha da azalacağı kanaatindeyim. Otopark yapmak için daha Çok denizi doldurmanız lazım. Bu hususta ben deniz dolgu alanlarının buradan daha az etkileneceği ve daha objektif olacağı kanaatindeyim. karşıt takdirde, bir park yapıyorsunuz, yanına bir de otopark yapmak için ayrıyeten denizi doldurmanız gerekiyor. Bu hususun düzenlenmesi bence yeterli olacaktır. Olağan, denetleme zati maddelerde, kanunlarda Aleni formda muhakkak olmaktadır.”

CHP İstanbul Milletvekili Gökan efe de İçişleri Bakanlığı ile Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortasında yetki karmaşası olduğunu ileri sürerek, bu durumu eleştirdi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir