Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi TBMM’de

Haberler Oca 24, 2023 Yorum Yok

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile Beyaz Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Etraf Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Kıyıda otopark gereksiniminin karşılanması ve kıyının halk tarafından aktif kullanımının sağlanması için dolgu alanında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yeraltı otoparkı üretimine İmkan sağlanacak.

Düzenlemeyle Adana-Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. OSB’de zerzevat ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme ziyan verilmeden Mevcut olan potansiyelin üretime kazandırılabilmesi için ileri teknoloji sera işletmeleri inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “kırsal mahalleleri” içeren ek 3’üncü hususunun uygulanmasına ait metot ve temeller Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Belediyeler, Vilayet Özel yönetimleri ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile iştirak öncesi mali işbirliği kapsamında desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar; Fazla taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından direkt yahut Vilayetler Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmalar; “Faiz iç iç ve Hariç borç stok meblağı, en nihayet katılaşan bütçe gelirleri toplamının yine değerleme oranıyla artırılan ölçüsünü aşamaz.” kısıtlamasına tabi olmayacak.

Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında yürütülecek işler için Vilayetler Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalar da bu kapsam da pahalandırılacak.

Teklifle On Dört Vilayette Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasından kaynaklanan tereddütler de giderilecek.

Buna nazaran, Vilayet Özel yönetimleri ile Vilayet Özel yönetimlerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan mahalli yönetim birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli yönetim birlikleri için Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik Meydan özelliği devam eden yerlerden alınan emlak vergisi ve harç üzere ödemelerin mühleti 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.

Ayrıca hukukî kişiliği kaldırılarak Biricik mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak fiyatın, var en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ait kararın müddeti de 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.

Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle merkez teşkilatında yer Meydan takımlar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri birebir yahut benzeri Nitelik arz eden merkez teşkilatı takım ve durumlarında bulunan ve yeterliğe hak kazananlardan müracaatları Bakanlıkça Müsait görülenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde “İklim Değişikliği Uzmanı” takımına atanabilecek. Bu kapsamda atananların sayısı 20’yi geçemeyecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir