Belediyelere sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor

Haberler Oca 16, 2023 Yorum Yok

Kanun teklifine nazaran, mahalli yönetimlerde kontratlı işçi istihdamı memur takımlarına birinci defa alınma metoduna tabi tutulmaktadır. Yani ÖSYM tarafından yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanı sonuçlarına nazaran kontratlı işçi alımı Mecbur hale getirilmektedir.
Maalesef yıllardan beridir 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu hususuna nazaran istihdam edilen kontratlı işçi için İmtihan zaruriliği bulunmamaktaydı. Gerçekten Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Lokal İdareler genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 20.12.2022 tarihli görüşe nazaran İmtihan yapılmaksızın kontratlı işçi alınabileceği belirtilmişti. Bakanlıkça verilen görüşte özetle; Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerince kontratlı işçi istihdam edilmesinin istenilmesi halinde anılan unsurlardaki niteliklerin aranması ile Bir arada ilan ve İmtihan yapılması; saydamlık, dürüstlük, tarafsızlık başta olmak üzere etik prensiplere Müsait olacağı değerlendirilmekle birlikte, mevzuat açısından buna rastgele bir Mani de bulunmadığı Anlatım edilmiştir.

Kanun teklifi ile Belediyelere imtihansız kontratlı işçi alımını sona erdiren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu unsurunun üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sözleşmeli çalışanın işe alınması memur takımlarına birinci defa alınma yoluna tabidir. Kontratlı işçiden üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar talepleri halinde kontratlı işçi olarak çalıştırılmalarına temel alman memur takımlarına atanır. Bu kapsamda memur takımlarına atananların bir Yıl mühletle diğer halk Kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların kontratlı işçi konumlarında geçirdikleri hizmet mühletleri, tahsil durumlarına nazaran yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde kıymetlendirilir. Bunlar, atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve evvelki konumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmaz.”

Sonuç olarak Meclise getirilen kanun teklifine nazaran hem belediyelerdeki kontratlı işçinin yaşadığı mağduriyet sona erdirilmekte hem de vicdanları sızlatan ve nepotizme kapı aralayan imtihansız kontratlı işçi alımı sona erdirilmektedir. umut ederiz ki imtihansız işçi alımına İmkan sağlayan diğer düzenlemeler de sonlandırılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir