Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığında geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilir mi?

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji May 17, 2023 Yorum Yok

Dönemin mülga kurumu Devlet İşçi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İşçi ve Prensipleri genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazılarına nazaran; belediye meclis üyesi belediye reis yardımcılığında geçen mühletler kazanılmış hak aylığında değerlendirilememektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. unsurunun yedinci fıkrasında yapılan düzenlemeye nazaran; norm takımında belediye reis yardımcısı bulunan belediyelerde norm takım sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye lideri, Mecbur gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 ortasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 ortasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve Çok olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye reis yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu formda görevlendirilen meclis üyelerine belediye liderine verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine nazaran bir toplumsal Emniyet kurumu ile ilişkilendirilir. Bu halde görevlendirme, memuriyete geçiş, kontratlı yahut Amele statüsünde çalışma iç ilgililer açısından rastgele bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin vazife mühletini aşamaz. Toplumsal Emniyet prim ve gibisi masraflardan Kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.

Bu mevzuat dahilinde görevlendirilen belediye meclis üyesi belediye reis yardımcılarının talep ettikleri toplumsal Emniyet durumlarından 4a (SSK), 4b (Bağ-Kur), 4c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık durumlarından birisine prim ödemek suretiyle geçen müddetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda periyodun mülga kurumu Devlet İşçi Başkanlığı vermiş olduğu 19.06.2017 tarih ve E.3642 sayılı görüş yazısında, 5393 sayılı Kanunun 49’uncu hususuna atıfta bulunmak suretiyle;

” belediye reis yardımcılarına 657 sayılı DMK kararlarının uygulanacağına yahut belediye reis yardımcılığında geçen müddetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine ait bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

. hem 657 sayılı DMK’nın 36/C hususunda genel yönetim hizmetleri sınıfına ait bir düzenleme bulunmaması ve hem de belediye meclis üyesi iken görevlendirme yoluyla belediye reis yardımcısı vazifesinde geçirilen mühletlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirileceğine dair mer’i mevzuatta bir düzenleme yer almaması sebebiyle,…hizmet müddetlerinin kazanışmış hak aylığında değerlendirilmesinin Muhtemel olmadığı mütalaa edilmektedir”

Denilmiştir.

Bununla bir arada, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Lokal İdareler genel Müdürlüğü’nün 19.08.2021 tarihli 1543442 sayılı görüş yazısında atıfta bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İşçi ve Prensipler genel Müdürlüğü yazısına nazaran de; “belediye meclis üyeliğinde geçen mühletlerin memurların kazanılmış hak aylığına temel derece ve kademelerinde değerlendirilebilmesine yönelik rastgele bir mevzuat kararı bulunmadığı,” hususu Anlatım edilmiştir.

Sonuç olarak; belediye meclis üyesi belediye reis yardımcılığından geçen müddet kazanılmış hak aylığında kıymetlendirilmesi Muhtemel değildir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir