BDDK’nin TL kredilere erişimde döviz hududu düzenlemesi yarın yürürlüğe giriyor

Haberler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Türk lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı pMesafe nakdi varlık bulundurma düzenlemesi yarın yürürlüğe girerken, bankacılık kaynakları firmaların var kTümör muhafazalı mevduBeygir (KKM) hesaplarını yenileyeceği istikametinde görüş belirtiyor.

BDDK’nin, 21 Ekim’de ilave adımlar attığı firmaların Türk lirası kredilere erişimde döviz sonu düzenlemesi yarın prestijiyle yürürlüğe giriyor.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarındLahza aldığı bilgilere nazaran, düzenleme ile kapsfakBeygir giren firma sayısının kayda değer bir formda artması bekleniyor.

Yabancı pMesafe nakdi varlık bulundurma üst hududunun 15 milyon liradLahza 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulfakBeygir kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı pMesafe nakdi varlık hududunun yüzde 5’e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olLahza hem de uygulamaya yeni iç olacBeyaz şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

Böylece muhtaçlık fazlası yabancı pMesafe nakdi varlığı bulunLahza şirketler, Türk lirası krediye erişmek için daha yüksek meblağda yabancı pMesafe satmBeyaz durumunda kalacak.

– Şirketlerin KKM dönüşümlerinin hızlanması bekleniyor

Yüksek yabancı pMesafe yükümlülüğü bulunup ihtiyBeygir emelli yabancı pMesafe varlık tutLahza şirketler, korunma emelli bulundurdukları yabancı pMesafe cinsinden varlıklarını KKM hesaplarına dönüştürErİlave hem kTümör riskine karşı nakdi varlıklarını koruyabiliyor hem de düzenlemeden etkilenmiyor.

Dolayısıyla, Özellikle yabancı pMesafe kredi yükümlülükleri için yabancı pMesafe cinsinden nakdi varlık tutLahza şirketlerin bu imkandLahza yararlanarBeyaz KKM dönüşümlerini hızlandırması bekleniyor.

– İlgili düzenleme

BDDK, 24 Haziran’da aldığı Şura kararı ile bankalara, muhtaçlık fazlası yabancı pMesafe nakdi varlık tutLahza şirketlere Türk lirası kredi kullandırmfakBeygir sınırlaması getirmişti.

Laf konusu sınırlamaya, “MüstakVilayet kontrole tabi olma”, “En az 15 milyon TL karşılığı yabancı pMesafe nakdi varlık bulundurma” ve “Yabancı pMesafe nakdi varlıkların faal ya da cirodLahza Aka olanının yüzde 10’unu aşma” şartlarını birebir anda sağlayLahza şirketler giriyordu.

Laf konusu şirketler, bu 3 kuralı taşısa dahi, ilgili mevzuBeygir gereği yabancı pMesafe cinsinden kredi kullanmasına yönelik bir sınırlfakBeygir bulunmaması durumunda 3 aylık yabancı pMesafe net Aleni konumu kadar TL kredi kullanabiliyordu.

BDDK, 21 Ekim’de ise düzenlemenin aktifliğini artırmBeyaz ve gereksinim dışı Türk lirası kredi kullanımını sınırlandırmBeyaz maksadıyla bu düzenlemede Değerli değişiklikler yaptı.

YarındLahza itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler ile 15 milyon lkarakter karşılığı nakdi varlık hududu 10 milyon liraya, yabancı pMesafe nakdi varlık oranı sonu ise yüzde 10’dLahza yüzde 5’e düşürüldü.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir