Bankalara TL’ye dönüşüm için yeni eşik

Haberler May 18, 2023 Yorum Yok

Merkez Bankası kararıyla, gerçek şahıs hesaplarında yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri ortasında Noksan kalan kısım için 6 ay müddetle taşınır Bedel tesis edecek. 28 Temmuz sonrası için dövizden TL’ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30’a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra maksat tutana kadar ek yüzde 10 taşınır Paha blokesi yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası taşınır Bedel Tesis Hakkında Bildiri’de değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe nazaran gerçek şahıs ek dönüşüm oranına nazaran taşınır Kıymet tesisine ait süreksiz uygulama eklendi.

TCMB 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri ortasında gerçek şahıs Döviz hesabından TL’ye yüzde 10’luk dönüşüm maksadını yakalayamayan bankalar Noksan kalan kısım kadar taşınır Kıymet tesisi yükümlülüğü getirdi.

Eklenen süreksiz 11’inci unsurda “28/7/2023 (dahil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve iştirak bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt nizamı temel alınarak Merkez Bankasınca belirlenen yöntem ve asıllara nazaran bankalarca hesaplanacak gerçek şahıs yabancı Nakit mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına ek dönüşüm oranına nazaran 26/5/2023 hesaplama tarihinden itibaren ilgili hesaplama periyodunda yüzde 10,00’ın altında ek dönüşüm yapılması halinde Noksan kalan meblağ kadar taşınır Kıymet bloke olarak tesis edilir” tabirlerine yer verildi.

Bu Oran Nisan ayında yapılan düzenlemede yüzde 5 olarak tanımlanmıştı. Düzenleme hem gerçek hem de hukukî bireyleri kapsıyordu. Yeni düzenlemede yalnızca gerçek bireyler için gayeler güncellendi. Tüzeller için ise eski oranlar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Kaynak: Ekonomim

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir