Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz

Haberler May 02, 2023 Yorum Yok

“İlk aksiyon Chicago’da çalışma müddetlerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Ama daha sonra aksiyonlar büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık Tekrar 100 yıla yakındır yahut 100 yıldan biraz daha Çok da dünyanın Çeşitli ülkelerinde Milletlerarası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma müddetleri 8 saate indirildi. Artık bir Öbür çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu Devre hepimizin bildiği üzere Sanayi çağının başladığı periyottu.

Şimdi soru şu; bundan 100 sene Evvel çalışanlar 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar Eser üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde ortaya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik ihtilalle personellerin, işçilerin, hizmet dalında çalışan işçilerin ürettikleri bedel, ürettikleri eser, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken birinci şey çalışma müddetlerinin hala Sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz.

Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma müddetlerinin yine daha insani kurallarda, emeğin verimliliğini ünite verimliliğindeki artışı dikkate alarak tekrar düzenlemek durumundayız. İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek Fazla yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir