AYM’den kamu çalışanları lehine önemli karar

Haberler May 06, 2023 Yorum Yok

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında şube müdürü olarak misyon yapan İsmail Güller, 2015 yılında asli vazifesinin yanında, Amel güvenliği uzmanı olarak da görevlendirilmiştir. Lakin, 2016 yılında, şube müdürü, Ziraî Hizmetler Daire Başkanlığına atanmış, bu sırada da, misyon yeri değiştiği için Amel güvenliği uzmanlığı görevlendirmesi iptal edilmiştir. Bu idari süreç davaya husus olmuş ve Mersin 1. idare Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir. O tarihte ilgili mahkeme kararı haber sitemizde de haber konusu yapılmıştır. .

İsmail Güller; idare Mahkemesi Kararına istinaden çalıştırılmadığı periyoda ilişkin nakdî haklarını talep etmiş fakat Mersin Büyükşehir Belediyesi bu Kez de çalışanın geriye dönük haklarını ödememiş hasebiyle bu bahiste da dava açılmıştır.

Dava sürecinde Mersin idare Mahkemesi geriye yönelik nakdî hakların ödenmesi gerektiğine hükmetmiş lakin Bölge idare Mahkemesi kararı bozarak, davaya bahis süreçte fiilen misyon yapılmadığı gerekçesiyle nakdî hakların ödenmemesi gerektiğine hükmetmiştir.

İsmail Güller, kararı haksız bularak Anayasa Mahkemesine ferdî müracaatta bulunmuştur. İsmail Güller müracaatında; Yönetimin haksız süreci nedeniyle fiilen çalıştırılmadığını ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesi, Karar Tarih:16/3/2023, müracaat Numarası: 2019/30143 Kararı ile İsmail Güller’i haklı bularak “MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDİLİDİĞİNE” karar vermiştir.

AYM kararının ilgili kısmı şu haldedir:

32. Müracaatçının fiilen çalışmamasının kendi kusurundan değil, yönetimin hukuka aykın sürecinden kaynaklandığı dikkate alınmalıdır. Hukuka karşıtlığı yargı kararıyla tespit edilmiş olan görevlendirmeye nihayet Eda sürecinin tesis edilmemesi durumunda müracaatçının Amel güvenliği uzmanlığı misyonunu ifa etmeyeceğinin düşünülmesi için hiçbir neden bulunmamaktadır. Misyonunu ifa etmeye hazır bir durumda bulunan müracaatçının yönetimin hukuka muhalif süreci sebebiyle fiilen çalışmamasından yönetim lehine sonuçlar çıkarılması, mülkiyet hakkına yönelik ihlalin sonuçlarının giderilmesini önlemiştir.

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2019/30143

Bu karar emsal niteliğinde bir karardır. Geçmişte, bu istikamette Danıştay içtihatları var olmasına karşın, mahkemeler bu içtihatlarla çelişen kararlar verebilmekteydi. Lakin Anayasa Mahkemesinin mezkür kararı ile daha Kesin ve net bir İçtihat oluşmuştur.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir