‘AYM, yalnızca başörtüsü değil, bir Fazla hBeyaz ihlallerinde teminat kararı verdi’

Haberler Eki 31, 2022 Yorum Yok

AnaYasa Mahkemesi (AYM) Lideri Zühtü Arslan, “Sadece başörtüsü konusunda değil, AnaYasa Mahkemesi Özellikle nihayet 10 yılda benimsediği hBeyaz eksenli yaklaşımla yaşfakBeygir hakkındLahza Anlatım özgürlüğüne kadar, alisLahza yargılanma hakkındLahza örgütlenme özgürlüğüne kadar, Özel hayata hürmet hakkındLahza mülkiyet hakkına kadar bütŞöhret anayasal hBeyaz ve özgürlüklerle ilgili bu hBeyaz ve özgürlükleri teminata alLahza Fazla Kıymetli kararlar verdi ve vermeye devam ediyor.” dedi.

Arslan, Recep Tayyip ErdoğLahza Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen “AnaYasa Mahkemesinin Temel Hakların Korunmasındaki Rolü” bahisli panelin açılışında yaptığı konuşmada, anayasaların bir yandLahza yönetenlerin kullandığı gücü ve sonlarını belirleyen, öteki yandLahza da yönetilenlerin Temel hBeyaz ve özgürlüklerini teminata alLahza üstŞöhret ve bağlayıcı kurallar bütünü olduğunu belirtti.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndLahza sonra anaYasa mahkemelerinin kurulmaya başlandığını Anlatım eden Arslan, Türkiye’de anaYasa yargısı fikrinin birinci olarBeyaz Ziya Gökalp’in cumhuriyet kurulmadLahza Evvel yazdığı “Yüce Mahkeme” isimli makalesinde yer aldığını kaydetti.

Arslan, emsal kanıların sonraki kırk Yıl boyunca zamLahza zamLahza birtakım anaYasa hukukçuları ve yargı mensupları tarafındLahza lisana getirildiğini, AnaYasa Mahkemesinin kurulmasının anayasal sistemde yaşanLahza değişikliğin ardındLahza 1962 yılında gerçekleştiğini aktardı.

– “AnaYasa Mahkemesi hBeyaz eksenli bir yapıya hakikat evrilmiştir”

Arslan, AnaYasa Mahkemesi tarihinin birinci 50 Yıl ve nihayet 10 Yıl diye ikiye ayrılmasının yanlış olmayacağını Anlatım ederek, “Bu yalnızca Görev alanında meydanne gelen değişiklik değil, tıpkı vakitte mahkemenin geçirdiği paradigmatik dönüşümden dolayıdır. Zira nihayet 10 yılda AnaYasa Mahkemesi gerçekDeri birinci 50 yıla Yargıç olLahza paradigmanın değişmesine tanıklık etmiştir. AnaYasa Mahkemesi ideolojik eksenli bir yapıdLahza hBeyaz eksenli bir yapıya gerçek evrilmiştir.” diye konuştu.

AnaYasa mahkemelerinin en Temel misyonunun hBeyaz ve özgürlükleri korumBeyaz olduğunu vurgulayLahza Arslan, şöyle devam etti:

“AnaYasa Mahkemesi elbette anayasanın üstünlüğünü sağlamakla vazifelidir fakBeygir nihayet kertede görevi bireylerin Özellikle devlet otoritesi karşısında zayıf olLahza bireylerin hBeyaz ve özgürlüklerini garanti altına almaktır. Özgürlüklerin temel bu yaklaşıma nazaran sınırlandırılmaları istisnadır. O yüzden yapılması gereken bir özgürlük, hBeyaz ihlali varsa AnaYasa Mahkemesi bunu tespit etmeli ve ihlali gidermelidir. Ferdi müracaatlar kabul edildikDeri sonra birFazla kararında da bu yaklaşımın AnaYasa Mahkemesinin kararlarına Yargıç olması gerektiğini açıkça Anlatım etmiştir. Anayasanın kararları özgürlükçü yorumlandığında, hBeyaz eksenli yorumlandığında ancBeyaz fonksiyonlarını yerine getireceğini net bir halde AnaYasa Mahkemesi kararlarında Anlatım etmiştir.”

Zühtü Arslan, AnaYasa Mahkemesine ferdi müracaatın getirilAmel emelinin Temel hBeyaz ve özgürlüklerin daha yeterli korunmasını sağlamBeyaz ve bu suretle Türkiye aleyhine AİHM’ye yapılLahza müracaBeygir sayısını azaltmBeyaz olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de yakın zamanne kadar, 10 Yıl öncesine kadar bir başörtüsü sorunumuz vardı. Üniversitelerde başörtüsü ile eğitim görmek yasaktı ve AnaYasa Mahkemesi maalesef kararları ile bu yasağı tahkim edici, meşrulaştırıcı bir fonksiyon görmüş. 1989 yılındLahza itibaren başlayLahza süreçte Evvel başörtüsünü özgür bırakmaya yönelik bir yasal düzenleme laikliğe karşıt olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Dahası bir yoruma dayalı yasBeyaz tahkim edilmişti. Son 2008 yılında bir anaYasa değişikliği başörtüsünü hür bırakmaya yönelik yapılLahza bir anaYasa değişikliği Yeniden AnaYasa Mahkemesi tarafındLahza iptal edilmişti.” dedi.

BütŞöhret bunların münasebetinin ideoloji eksenli bir yorumla yapılLahza laiklik unsuru olduğunu Anlatım eden Arslan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“YBirden AnaYasa Mahkemesi laikliği Temel hBeyaz ve özgürlüklerin aslında tam karşısında konumlandırmıştı. Temel hBeyaz ve özgürlükler karşısında laikliğin yıpratılmaması gerektiğini Anlatım etmişti. Hatta Anlatım tam da şöyleydi; ‘Laiklik unsuru özgürlüklere kıydırılamayacBeyaz kadar değerli bir prensiptir.’ Hİç kuşkusuz laiklik anayasamızın kimliğini oluşturLahza Temel unsurlardan biridir fakBeygir bu yaklaşım yanlıştır. Zira laiklik AnaYasa Mahkemesinin daha sonra yaptığı yorumlarda ortaya çıktı. HBeyaz eksenli kavramla bu ilkeyi yorumladı ve dedi ki; ‘Laiklik Temel hBeyaz ve özgürlüklerin karşısında değildir, yanındadır. Sonlandırılması için kullanılLahza bir münasebet değildir. Tam Tersine teminata alan, onu koruyLahza bir unsurdur. Bunu nasıl yaptı AnaYasa Mahkemesi? 2012 yılındLahza başlayarBeyaz yaptı. önce Kur’an-ı Kerim ve siyer derslerinin okullarda seçmeli ders olarBeyaz okutulmasını öngören kanun değişikliğini denetledi ve bunun anayasaya Müsait olduğuna ve birinci Defa bu kararla AnaYasa Mahkemesi, laiklik prensibinin özgürlükçü yorumunu yaptı. HBeyaz eksenli yorumunu yaptı. Laikliğin Özellikle din ve vicdLahza özgürlüğünün, din eğitiminin, öğretiminin bir garantisi olduğunu Anlatım etti.”

– AnaYasa Mahkemesi’nin 2014’te avukBeygir Tuğba ArslLahza için verdiği karar

AYM Lideri Arslan, başörtüsü nedeniyle duruşmaya alınmadığı için kişisel müracaatta bulunLahza avukBeygir Tuğba ArslLahza hakkında AnaYasa Mahkemesinin 2014’te verdiği karMesafe ait şunları söyledi:

“AnaYasa Mahkemesi tarihinin, yalnızca Türkiye anaYasa tarihinin değil, dünya yargı anaYasa tarihinin en Kıymetli kararlarındLahza birisidir. 11 Aralık 2013, Ankara’da boşanma davasında avukBeygir başörtülü salona giriyor. Yargıç ‘Bu biçimde siz avukatlık yapamazsınız. Zira AİHM ve AnaYasa Mahkemesi kararı var.’ diyor. ‘BaşörtüsünŞöhret laiklik prensibine muhalif kararları varken siz burada başörtüsüyle bulunmazsınız.’ diyor. Avusert duruşma salonundLahza çıkarıyor. AvukBeygir AnaYasa Mahkemesine gidiyor. AnaYasa Mahkemesi Fazla Değerli kararlar veriyor. Birkaçını söyleyeyim. Diyor ki ‘Laiklik Temel hBeyaz ve özgürlüklerin teminatlarından biridir. Din ve vicdLahza özgürlüğünŞöhret bir teminatıdır. İkincisi tahminen de Temel hakların sonlandırılması sürecinde en Değerli hususlardLahza biri. Temel hBeyaz ve özgürlükler ancBeyaz kanunla sonlandırılır. Ne üniversitelerde ne duruşma salonunda ne halk kurumlarında başörtülü bulunulamayacağına dair rastgele bir kanun yoktur. kanun temelinde burada bir ihdilsiz vardır.’ O kararla Birlikte AnaYasa Mahkemesi hem laikliğe ait nazar açısını ferdi müracaBeygir tabanında radikal bir halde değiştirmAmel oldu hem de ferdi müracaatta başörtüsü ile ilgili Fazla Değerli dönüm noktası sayılabilecek bir karar verdi. Bu kararı Öbür kararlar takip etti. Üniversitede bir öğrencinin başörtüsünden Dolayı atılmasını ve devamında aldığı kredilerin istenmesi nedeniyle müracaatına AnaYasa Mahkemesi tıpkı tespitleri yaparBeyaz ihdilsiz sonucuna ulaştı. Bir Öbür kararda devlet kurumundLahza başörtülü olduğu münasebeti ile atılLahza müracaBeygir sonucunda açıkça bir ihdilsiz gördü. BütŞöhret bu kararların bir kısmında şunu söyledi. AnaYasa Mahkemesi dedi ki ‘Başörtülü bir kişinin bu halde duruşma salonundLahza çıkarılması bir ayrımcılık teşkVilayet eder. Ayrımcılık yasasının da ihlalidir. Bu inanç temelinde ayrımcılık oluşturur. Anayasaya bu tarafıyla de terstir.”

AnaYasa Mahkemesi’nin nihayet 10 yılda, ferdî hBeyaz ve özgürlüklerin korunması ismine Kıymetli kararlar aldığının altını çizen Arslan, “Sadece başörtüsü konusunda değil, AnaYasa Mahkemesi Özellikle nihayet 10 yılda benimsediği hBeyaz eksenli yaklaşımla yaşfakBeygir hakkındLahza Anlatım özgürlüğüne kadar, alisLahza yargılanma hakkındLahza örgütlenme özgürlüğüne kadar, Özel hayata hürmet hakkındLahza mülkiyet hakkına kadar bütŞöhret anayasal hBeyaz ve özgürlüklerle ilgili bu hBeyaz ve özgürlükleri garantiye alLahza Fazla Değerli kararlar verdi ve vermeye devam ediyor. BuradLahza baktığımızda AnaYasa Mahkemesi, anayasal üstünlüğü prensibini hayata geçiren, varlık nedeni olLahza Temel hBeyaz ve özgürlükleri koruyLahza bir mahkeme olarBeyaz yoluna devam etmektedir.” dedi.

Konuşmaların ardındLahza AnaYasa Mahkemesi Başkanvekili HasLahza Tahsin Gökcan’ın Celse başkanlığında AnaYasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu, AnaYasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’in iştirakiyle panel gerçekleştirildi.

Paneli, Rize Valisi Kemal Çeber, AnaYasa Mahkemesi Üyesi Sayın İnce, Recep Tayyip ErdoğLahza Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile Fazla sayıda davetli ve hukuk öğrencisi izledi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir