Aylıksız müsaadeye ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Eki 26, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. hususunda, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı takımlarda vazifeli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir kereye mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Ulusal Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek ölçüde, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. “ ve 7258 sayılı Merkezi İdare Bütçe Kanununa ekli K cetvelinin IV. Öbür Ödemeler kısmında “… Öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci devir ders yılının sonundan evvel misyona başlayanlara %75 i, birinci periyot ders yılından sonra ve ikinci devir ders yılının sona ermesinden evvel misyona başlayanlara ise %50’si oranında yapılır…” kararlarına yer verilmiştir.

Buna nazaran, her öğretim yılının başında fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin üstte belirtilen özel kararlar doğrultusunda vazifeye başlama tarihi temel alınmak üzere oranlı olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali İdare ve Denetim Kanununun 71. hususunda kamu ziyanı; “kamu vazifelilerinin kasıt, kusur yahut ihmallerinden kaynaklanan mevzuata alışılmamış karar, süreç yahut aksiyonları sonucunda kamu kaynağında artışa mani yahut eksilmeye neden olunması” biçiminde tanımlanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Ulusal Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 12.09.2022 tarih ve 57373244 sayılı görüş yazısında; “Bu kapsamda, öğretmenlere öğretim yılının başladığı ay içinde eğitim ve öğretim yılına hazırlanmaları hedefiyle ödenen kelam konusu öğretim yılına hazırlık ödeneği, kamu kaynağında artışa mahzur yahut eksilmeye neden olan mevzuata alışılmamış bir süreç olmaması nedeniyle kamu ziyanı ögelerini taşımamaktadır.” açıklamalarına yer vererek her öğretim yılının başında fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneğinin üstte belirtilen özel kararlar doğrultusunda misyona başlama tarihi temel alınmak üzere oranlı olarak ödenmesi gerektiğini belirtti.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir