Anayasa Mahkemesi bugün 10 dosyayı esastan görüşecek

Haberler Nis 07, 2023 Yorum Yok

İlk inceleme yapılacak belgelerden kimileri şunlar:

24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

(117) numaralı Uludağ Meydan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 11. unsuruyla değiştirilen 16. maddesi

Mahkeme 10 evrak hakkında ise asıldan karar verecek. Bunlardan kimileri şöyle;

(47) numaralı Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Örgüt ve Vazifeleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

(105) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kuruluş ve Kuruluşlar ile diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. unsurunun (B) fıkrasının 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 134. hususuyla yürürlükten kaldırılması

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kontratlı Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. unsurunun (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

(31) numaralı genel Takım ve Tarzı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

7075 sayılı Harikulâde Vaziyet Süreçleri İnceleme Kurulu Kurulması Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

1

E.2023/61

Kayseri 2. idare Mahkemesi

24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. hususuyla 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 241. unsurunun (2) numaralı fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

2

E.2023/64

Ankara 7. idare Mahkemesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Kısmına 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. unsuruyla eklenen süreksiz 2. unsurun (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin

“…bulunanlardan daha Evvel muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı takımında…”

kısmının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

3

E.2023/66

25/1/2023 tarihli ve (117) numaralı Uludağ Meydan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Tümünün iptali talebinin Müsait görülmemesi halinde birtakım kararlarının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

4

E.2023/67

18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanun’un;

A. Tümünün iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Tümünün iptali talebinin Müsait görülmemesi halinde kimi kararlarının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

5

E.2023/6

Ankara 18. Aile Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk uygar Kanunu’nun 286. unsurunun birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

6

E.2023/69

Silivri Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

A. 101. unsurunun 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun’un 97. hususuyla değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 8/7/2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun’un 14. hususuyla eklenen (d) bendi ile bentleri bağlayan kararda yer Meydan ”

gösteren kanıtlar somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilir.

” ibaresinin,

B. 284. hususunun (1) numaralı fıkrasının ”

Bölge adliye mahkemesi karar ve kararlarına karşı direnilemez;.

” kısmının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

7

E.2023/63

Ankara 25. idare Mahkemesi

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun’un 11. unsuruyla değiştirilen 16. unsuruna 8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanun’un 1. unsuruyla eklenen ikinci fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

8

E.2023/65

Edremit 4. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un;

A. 23. hususuyla başlığı ile Birlikte tekrar düzenlenen 250. unsurunun (12) numaralı fıkrasında yer Meydan

“.yaş küçüklüğü.”

ibaresinin,

B. 24. hususuyla başlığı ile Birlikte tekrar düzenlenen 251. hususunun (7) numaralı fıkrasında yer Meydan

“.yaş küçüklüğü,.”

ibaresinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

9

E.2023/68

Danıştay Altıncı Dairesi

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 4/2/2015 tarihli ve 6592 sayılı Kanun’un 12. unsuruyla değiştirilen 17. unsuruna 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun’un 48. hususuyla eklenen dokuzuncu fıkrada yer Meydan

“…karot, kırıntı ve örnek alma ile bunlara yönelik sathi hazırlık süreçleri içeren faaliyetler…”

ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

10

E.2019/111

17/10/2019 tarihli ve (47) numaralı Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Örgüt ve Misyonları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün,

B. Birtakım kararlarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

11

E.2022/99

14/6/2022 tarihli ve (105) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlı Kuruluş ve Kuruluşlar ile öteki Kuruluş ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tümünün Form bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

12

E.2022/71

Danıştay Onikinci Dairesi

A. 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. hususunun (B) fıkrasının 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı kanun Kararında Kararname’nin 134. hususuyla yürürlükten kaldırılmasının,

B. 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (4) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 799. hususuyla eklenen 274/A unsurunun,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

13

E.2022/152

Erzurum Bölge idare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kontratlı Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. hususunun (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

14

E.2019/39

5/2/2019 tarihli ve (31) numaralı genel Takım ve Adabı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. unsurunun (b) bendiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (2) numaralı genel Takım ve Yolu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen ek 1. unsurun iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

15

E.2020/103

28/10/2020 tarihli ve 7255 sayılı Besin, tarım ve Orman Alanında Birtakım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun’un kimi kararlarının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar talebi.

Esas

16

E.2022/83

Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 24/4/2001 tarihli ve 4650 sayılı Kanun’un 5. unsuruyla değiştirilen 10. hususuna 11/4/2013 tarihli ve 6459 sayılı Kanun’un 6. hususuyla eklenen dokuzuncu fıkranın iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

17

E.2022/148

Ankara 11. idare Mahkemesi

1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Fevkalâde Vaziyet Süreçleri İnceleme Komitesi Kurulması Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 25/7/2018 tarihli ve 7145 sayılı Kanun’un;

A. 22. hususuyla 10. hususunun değiştirilen (1) numaralı fıkrasının on üçüncü cümlesinin,

B. 23. hususuyla eklenen 10/A unsurunun (4) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

18

E.2023/44

İzmir 4. idare Mahkemesi

3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un süreksiz 4. unsurunun ikinci cümlesinde yer Meydan

“…tahsil edilmiş olan idari Nakit cezaları iade edilmez.”

ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

19

E.2023/48

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. unsurunun birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir