AK Parti Seçim Beyannamesi açıklandı: İşte seçim vaatleri

Haberler Nis 12, 2023 Yorum Yok

AK Parti’nin seçim beyannamesinde Değerli bahislerde düzenlemeler yer altı. Mevzular anne başlıklarıyla şöyle:

ÇOCUK EVLİLİKLERİNE MÜDAHELE

Aile, bayan ve çocuk başlığında şu bilgiler yer aldı:

“Sosyal yardımlardan yararlanma şartlarını standardize edeceğiz.

. Annelere olduğu üzere babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz.
. Bayan ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü ziyanlı eğilimden esirgeyici önlemler alacağız.
. Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması maksadıyla doğurganlık
suratını nüfus yenilenme oranının üzerinde tutacak siyasetleri uygulamaya
devam edeceğiz.
. Erken yaşta evlilik ve bayana yönelik şiddet konusunda sıfır tolerans
prensibiyle çalışmayı sürdüreceğiz.
. İş ve aile ömrünü ahenkleştirecek siyaset ve uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz.
. Bayanların, Amel kurma ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak, e-ticaret platformlarında yer almalarını teşvik edecek, finansman kaynaklarına
erişim ve kooperatifler yolu ile bayan girişimciliğini güçlendireceğiz.
. Çocuk bakım mesleğinin kayıtlı hale gelmesini ve profesyonelleşmesini destekleyeceğiz.
. Hem çalışmak hem çocuğuyla ilgilenmek isteyen bayana uzaktan çalışma/kısmi çalışma üzere alternatif çalışma imkanlarını artıracağız.”

ÇALIŞANLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, önümüzdeki devirde de taban fiyatın yanı Dizi memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah hissesi almalarını sağlayacağız.
. Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, bütün çalışanlarımıza
kaliteli ve teminatlı bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz.
. edilgen işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma kaidelerini kolaylaştıracağız.
. Hayata geçirdiğimiz Amel sıhhati ve güvenliği ıslahatını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
. Kayıtdışılıkla uğraşımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rehberliği ve
istekli ahengi ön planda tutacak, risk odaklı kontrol kapasitemizi daha
da faalleştireceğiz.
. Mevsimlik tarım personelleri üzere kümeler için Özel toplumsal sigorta programları oluşturacak, toplumsal Emniyet kapsamını en üst seviyeye çıkaracağız.”

TÜRK LİRASI DESTEKLENECEK

Bir taraftan büyüme ve istihdam dostu siyasetleri sürdürürken, diğer
yandan enflasyon ile gayretimizi kararlı bir formda devam ettirecek,
enflasyonu Biricik haneli sayılara indireceğiz.
. Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları artıracağız.
. Para, maliye, gelirler ve finansal dal siyasetlerinde daha kuvvetli bir
eşgüdüm sağlayacağız.
. Ziraî üretim, verimlilik ve lojistik planlamasını daha da güçlendirip, Besin arz güvenliğini sağlayacak, Besin fiyatlarındaki oynaklığın önüne
geçeceğiz.
. Güçte dışa bağımlılığı azaltıcı siyasetlerimize Enlem bir formda vatandaşlarımıza yansıyan güç maliyetlerinde düşüş sağlayıcı bir yaklaşım
sergileyeceğiz.
. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlarımız üzerindeki Olumsuz etkisini
giderecek siyasetlere Hız kazandıracağız.
. Gelir seviyesi düşük vatandaşlarımızın harcama kompozisyonu içinde
Kıymetli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal
Hane projelerine kararlılıkla devam edeceğiz.
. Yönetilen-yönlendirilen fiyatların gaye enflasyona nazaran belirlenmesiyle enflasyonda atalet azaltılacaktır.
. Piyasalarda rekabeti bozucu Bina ve davranışlar daha yakından takip
edilerek memleketler arası rekabet hukuku standartları çerçevesinde faal önlemler alınacaktır.

YAPAY ZEKA ALANINDA 50 BİN İSTİHDAM

Türkiye Yüzyılı, Dijitalin Yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılda dijital devlet,
siber güvenlik, Aka data ve Yapay zeka, blokzincir üzere yenilikçi dijital
teknolojilerde gerçekleştireceğimiz atılımlarla, ülkemizi Dijital Türkiye amacına ulaştıracağız.
. Yapay Zeka Stratejimiz ile Yapay zeka alanının GSYH’ye katkısını yüzde 5’in üzerine çıkaracağız.
. Yapay Zeka alanında 50.000 şahıs istihdam edilmesini, lisansüstü seviyede 10.000 mezun sayısına ulaşmayı ve memleketler arası Yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin birinci 20 ülke ortasında yer almasını
sağlayacağız.
. Yerli Yapay zeka lisan modellerimizi geliştireceğiz.
. Ülkemizi dijital dönüşümü ilgilendiren memleketler arası endekslerde birinci 10’a
taşıyacağız.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLARA ÖNCELİK

Hızlı şarj teknolojileri, güç yoğunluğu yüksek batarya hücre teknolojileri, havayolu ulaşımına alternatif ulaşım sistemleri ve tam otonom (sürücüsüz) mobilite sistemlerinde öncü bir ülke olacağız.
. Türkiye’yi yeni jenerasyon elektrikli araba üssü haline getirme hedefimiz
doğrultusunda, yerli arabamız TOGG’un seri üretimini yıllar içinde artırarak 2030 yılına kadar 1 milyon araca ulaşacağız.
. Stratejik yüksek teknoloji eserlerinden mikroçiplerin tasarım, üretim
ve ticarileşmesi için başta İstanbul ve Ankara vilayetlerimiz olmak üzere özel
dalı Fazla yıllı olacak halde destekleyeceğiz. Çip tasarımı alanında
insan kaynağı havuzunun geliştirilmesi için üniversitelere altyapı, lisans,
prototoip üretimi ve işçi geliştirme alanlarında takviye vereceğiz.
. Uzaya fırlatmaya hazırlandığımız TÜRKSAT 6A sayesinde ülkemiz,
dünyada haberleşme uydusu geliştirme kabiliyetine sahip 11 ülke arasına
girecek, haberleşme ve yüksek çözünürlüklü uydu imajı gereksinimlerimizi bundan bu türlü ulusal imkanlarla karşılayacağız.
. Ay Misyonu kapsamında insansız Uzay aracımızın tasarım ve üretim
çalışmalarını tamamlayarak bu misyonda kullanılacak hibrit yakıtlı, özgün
ve ulusal Uzay roketi motorunu geliştireceğiz.
. Türkiye’nin beşerli birinci Uzay misyonu kapsamında bir Türk vatandaşının
ilim misyonu ile Milletlerarası Uzay İstasyonu’na gönderilmesi çalışmalarını tamamlayacağız.

SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞECEK

Katılımcı, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla ”Yasama Reformu” yapacağız.
. Siyasi Partiler Kanunu’nu özgurlukçu bir anlayışla ve çerçeve yasa
biçiminde yenileyeceğiz.
. Seçim kanunlarının mevzuattaki dağınık görunumune nihayet vererek bu
hususta Temel bir kanun duzenleyeceğiz.
. halk vazifesine birinci kere yapılacak atamalarda, vazifenin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mulakat metodunu kaldıracak, atamaları yazılı İmtihan sonuçlarına nazaran yapacağız.
Makul sayıda vatandaşın kanun teklifi vermesine yahut bir kanunu iptal
için Anayasa Mahkemesine başvurmasına İmkan tanınmasını sağlayacak,«Halk Teşebbusu» ile iştiraki guçlendireceğiz.
. Dijital oylama ve muzakere prosedürleri geliştirerek ”e-demokrasi”
platformu oluşturacağız.

PARTİ KAPATMALARA MECLİS İZNİ

Siyasi parti kapatma davalarının açılmasını ve kararın yerine getirilmesini TBMM müsaadesine bağlayacağız.

. Alevi vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini karşılayan politikalarımızı artırarak devam ettireceğiz.
. Roman vatandaşlarımızın başta istihdam, iskan ve eğitim olmak üzere
bütün problemlerinin tahliline Hız vererek her türlü ayrımcılık yerini ortadan kaldıracağız.
. Gayrimüslim vatandaşlarımızın rastgele bir ayrımcılığa maruz bırakılmaksızın Temel hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınması ve inançlarının Özgür bir halde yaşamalarının sağlanması hukuk devletinin garantisi altında olmaya devam edecektir.
. İki Yıl Evvel açıkladığımız İnsan Hakları aksiyon Planını geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz.
. Başta AİHM ve BM İnsan Hakları Kurulu olmak üzere uluslararası
insan hakları sistemleri ile işbirliğimizi geliştireceğiz.
. Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde, iştirak hukukunun yenilenme gereksinimlerini da gözeterek kararlılıkla sürdüreceğiz.
. Büsbütün ulusal iradeden doğan, geniş iştirakli, çoğulcu, özgürlükçü,
baştan sona milletin temsilcilerinin hazırlayacağı yeni anayasayı Türkiye
yüzyılına kazandıracağız.

Seçim beyannamesinin tam metni için

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir